எங்கள் புத்தகங்களில் நீங்கள் காட்டும் ஆர்வத்திற்கு நன்றி. கொரோனா வைரஸ் (COVID-19) தொற்றுநோய் காரணமாக, அஞ்சல் வழியாகப் புத்தகங்களை அனுப்பிவைப்பது நிறுத்தி வைக்க வேண்டியிருப்பதால், இந்த நேரத்தில் பதிவிறக்கம் செய்வதற்கான மின்புத்தகங்கள் மட்டுமே உள்ளன. நீங்கள் மின்புத்தகங்களைப் பதிவிறக்கம் செய்தாலும், நாங்கள் மீண்டும் அஞ்சல் வழியே புத்தகங்களை அனுப்ப ஆரம்பிக்கும்போது அச்சிடப்பட்ட புத்தகங்களைப் பெற விரும்பினால், அல்லது அச்சிடப்பட்ட புத்தகங்கள் கிடைக்கும் வரை ஆர்டர் செய்ய நீங்கள் காத்திருக்க விரும்பினால், தயவுசெய்து சில மாதங்களில் எங்கள் வலைத்தளத்தில் வந்து பார்க்கவும்.

ரேமா இலக்கிய விநியோகிஸ்தர்களுக்குக் கொடுங்கள்

ரேமா இலக்கிய விநியோகிஸ்தர்களுக்கு ஒரு நன்கொடை அளியுங்கள் — எங்கள் விநியோக முயற்சிகள் உங்கள் நன்கொடைகளால் சாத்தியமாகின்றன

ரேமா 1982இல்  நிறுவப்பட்ட  ஒரு இலாபநோக்கில்லா நிறுவனம், இது அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகளின் வாஷிங்டன் மாநிலத்திலுள்ளது. யு.எஸ். உள்நாட்டு வருவாய் சட்டம், பிரிவு 501 (c)(3)இன்படி, ரேமாவுக்கான நன்கொடைகள் வரி கழிவுக்கு தகுதியானது. ரேமாவின் நிதியை நிர்வாகிக்கும் ஒரு சுயாதீனமான நிர்வாகிகள் குழு இருக்கின்றது.

எல்லா நன்கொடைகளும் வரவேற்கப்படுகின்றன, அவை யாவும் வேதாகமங்கள் மற்றும் கிறிஸ்தவ இலக்கிய விநியோகத்திற்காகவும், வேதாகமத்திலடங்கியுள்ள சத்தியங்களைப் புரிந்துகொள்ள, அனுபவிக்க வாசகர்களுக்கு உதவும் மாநாடுகள், கருத்தரங்குகள் போன்ற விநியோகத்துடன்  தொடர்புடைய செயல்பாடுகளுக்காகவும் பயன்படுத்தப்படும்.

உங்கள் தனிப்பட்ட விவரங்கள் வியாபார நோக்கங்களுக்காக வெளியிடப்படாது, மற்ற நிறுவனங்களுடன் பகிர்ந்துகொள்ளப்படாது.


மற்றவர்களோடு பகிர்ந்துகொள்ளுங்கள்