రీమా సాహిత్య పంపిణీదారులకు విరాళం చేయూడి - మీ విరాళాల ద్వారా మా పంపీణీ సాధ్యమాయెను

రీమా అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రాలలో వాషింగ్టన్ రాష్ట్రంలో 1982లో స్థాపించబడిన లాభాపేక్షలేని కార్పోరేషన్. రీమాకు ఇచ్చే విరాళములకు యు.ఎస్.ఇంటర్నల్ రెవెన్యూ కోడ్ సెక్షన్ 501 (సి) (3) ప్రకారము పన్ను మినహాయింపు ఉన్నది. రీమా ఆర్థిక వనరులను పర్యవేక్షించే ఒక స్వతంత్ర కార్యనిర్వాహక వర్గం ఉన్నది. రీమాకు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా పది దేశాల్లో కార్యాలయాలు ఉన్నాయి.

విరాళములన్నీ విలువైనవిగా పరిగణించబడును మరియు బైబిళ్లను, క్రైస్తవ సాహిత్యమును పంపిణీ చేయుటకు బైబిల్లోని సత్యాల్ని అర్థం చేసుకొని అనుభవించునట్లు చదువరులకు సహాయపడే సమావేశాలు, శిక్షణ తరగతులు నిర్వహించుట వంటి అనుబంధ కార్యక్రమాలకు ఉపయోగించబడును.

మీ వ్యక్తిగత సమాచారాన్ని ఎలాంటి వాణిజ్య అవసరాలకు ఇవ్వబడదు లేదా ఇతర సంస్థలతో పంచుకోబడదు.


ఇతరులతో పంచుకొనండి