రీమా సాహిత్య పంపిణీదారులకు ఇవ్వండి

రీమా సాహిత్య పంపిణీదారులకు విరాళం చేయూడి - మీ విరాళాల ద్వారా మా పంపీణీ సాధ్యమాయెను

రీమా సాహిత్య పంపిణీదారులకు ఇవ్వండి


PayPal

ఇక్కడ మీ ఆన్ లైన్ విరాళం చేయుడి

ఒకసారికే విరాళం చేయుట లేదా మరలా విరాళం చేయుట

లేదా

పేపాల్: donations@rhemabooks.org – విరాళాలు పంపించే సహాయం కోసం పేపాల్ వెబ్¬సైట్ దర్శించండి.


విరాళం చేయుటకు మరిన్ని మార్గాల కోరకు మమ్మల్ని సంప్రదించండి:

donations@rhemabooks.org

మెయిల్
రీమా
పి.ఒ. బాక్స్ 31651
వాలింగ్¬ఫోర్డ్ స్టేషన్
సియాటిల్, డబ్య్లూ¬ఏ 98103
యూఎస్¬ఏ

రీమా అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రాలలో వాషింగ్టన్ రాష్ట్రంలో 1982లో స్థాపించబడిన లాభాపేక్షలేని కార్పోరేషన్. రీమాకు ఇచ్చే విరాళములకు యు.ఎస్.ఇంటర్నల్ రెవెన్యూ కోడ్ సెక్షన్ 501 (సి) (3) ప్రకారము పన్ను మినహాయింపు ఉన్నది. రీమా ఆర్థిక వనరులను పర్యవేక్షించే ఒక స్వతంత్ర కార్యనిర్వాహక వర్గం ఉన్నది. రీమాకు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా పది దేశాల్లో కార్యాలయాలు ఉన్నాయి. అవి క్రైస్తవ సాహిత్య పంపిణీలో నిమగ్నం అయ్యాయి.

విరాళములన్నీ విలువైనవిగా పరిగణించబడును మరియు బైబిళ్లను, క్రైస్తవ సాహిత్యమును పంపిణీ చేయుటకు బైబిల్లోని సత్యాల్ని అర్థం చేసుకొని అనుభవించునట్లు చదువరులకు సహాయపడే సమావేశాలు, శిక్షణ తరగతులు నిర్వహించుట వంటి అనుబంధ కార్యక్రమాలకు ఉపయోగించబడును.

మీ వ్యక్తిగత సమాచారాన్ని ఎలాంటి వాణిజ్య అవసరాలకు ఇవ్వబడదు లేదా ఇతర సంస్థలతో పంచుకోబడదు.

Share with others