మా పుస్తకాల పట్ల మీకున్న ఆసక్తికి ధన్యవాదములు. కరోనా వైరస్ (కోవిడ్-19) మహమ్మారి వలన, మేము పుస్తకాలను రవాణా చేయుటను నిలిపివేయవలసి వచ్చెను, గనుక ఈ సమయములో మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి మా వద్ద ఇబుక్స్ (eBooks) మాత్రమే లభించును. మీరు ఇబుక్స్ (eBooks) డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాగాని, మీకింకను మేము పంపగలిగినప్పుడు ముద్రించబడిన పుస్తకాలను పొందుకోవాలని ఉంటే, లేక ముద్రించబడిన పుస్తకాలను ఆర్డరు చేయుటకు అవి అందుబాటులోనికి వచ్చేవరకు వేచియుండాలని ఉంటే, దయచేసి కొన్ని నెలల తర్వాత మా వెబ్‌సైట్‌ను మరలా చెక్ చేయండి.

పాస్¬వర్డ్¬ని రీసెట్ చేయండి


ఈ ఈ-మెయిల్ అడ్రస్ కోసం మా రికార్డుల్ని పరిశీలిస్తాం. మరియు మీ పాస్¬వర్డ్ రీసెట్ చేయడానికి సూచనల్ని పంపిస్తాం. మీ ఈ-మెయిల్ పనిచేస్తోందో లేదో మా నుంచి సందేశాల్ని స్వీకరించగలదో లేదో దయచేసి నిర్ధారించుకోండి.


ఇతరులతో పంచుకొనండి