ഞങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങളിലുള്ള താങ്കളുടെ താല്പര്യത്തിന് നന്ദി. കൊറോണ വൈറസ് (കോവിഡ് 19) എന്ന പകര്‍ച്ചവ്യാധി കാരണം, തപാലില്‍ പുസ്തകങ്ങള്‍ അയച്ചിരുന്നത് നിര്‍ത്തിവച്ചിരിക്കുന്നതിനാല്‍, നിങ്ങള്‍ക്ക് ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാനായി ഇ-ബുക്കുകള്‍ മാത്രമേ ഞങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ളൂ. നിങ്ങള്‍ ഇ-പുസ്തകങ്ങള്‍ ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും, അച്ചടിച്ച പുസ്തകങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കുവാനാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതെങ്കില്‍, അതായത്, അച്ചടിച്ച പുസ്തകങ്ങള്‍ ലഭ്യമാകുന്നതുവരെ താങ്കള്‍ കാത്തിരിക്കാന്‍ തയ്യാറാണെങ്കില്‍, ഞങ്ങള്‍ വീണ്ടും അയച്ചു തരാം, ഏതാനും മാസങ്ങള്‍ക്കു ശേഷം ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുക.

പാസ് വേഡ് പുനഃക്രമീകരിക്കുക


ഞങ്ങള് ഈ ഇ-മെയിലിന്റെ രേഖകള് പരിശോധിച്ച് നിങ്ങളുടെ പാസ് വേഡ് പുനഃക്രമീകരിക്കേണ്ടതിന്റെ നിര്ദ്ദേശങ്ങള് നല്കാം. നിങ്ങളുടെ ഇ-മെയില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുണ്ടോയെന്നും, ഞങ്ങളില് നിന്നുള്ള മെസ്സേജുകള് ലഭിക്കുന്നുണ്ടോയെന്നും ഉറപ്പുവരുത്തുക.


മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവെയ്ക്കുക