HÒA BÌNH VÀ AN NINH

HÒA BÌNH VÀ AN NINH

“Khi người ta nói hòa bình và an ninh thì sự hủy diệt thình lình giáng trên họ…” (1 Tê. 5:3)

Xã hội loài người được thiết kế với ý định đem đến cho chúng ta hòa bình và an ninh. Không có hòa bình và an ninh, cuộc sống của chúng ta trải qua sợ hãi và đầy nghi ngờ. Chính quyền thì cam kết đảm bảo an toàn; bệnh viện và phòng khám luôn tìm cách giữ gìn sức khỏe và thể chất của chúng ta, ngân hàng và các ngành tài chính hứa đảm bảo an toàn cho tài khoản tiết kiệm và đầu tư của chúng ta. Nhưng cuối cùng, chúng ta có thể tin vào sự an ninh được hứa hẹn bởi các ngành tài chính, chính quyền, trung tâm chăm sóc sức khỏe nhiều bao nhiêu, và chúng ta có thể tin cậy vào bao nhiêu điều khác nữa?

Khi đã suy xét kỹ lưỡng và chu đáo, mọi điều và mọi người mà chúng ta tin cậy và lệ thuộc không thể đem đến cho chúng ta sự bình an và an ninh trọn vẹn. Trong thế giới mà vẫn còn cảnh chiến tranh, đói kém, bệnh tật, tội ác và bất công, không có gì trong xã hội loài người có thể đảm bảo cho chúng ta sự bình an và an ninh đời đời. Thậm chí Kinh thánh nói với chúng ta rằng “Khi người ta nói hòa bình và an ninh thì sự hủy diệt thình lình giáng trên họ…” (1 Tê. 5:3).

Theo lời của Đức Chúa Trời, sự bình an và an ninh thật chỉ có thể được tìm thấy trong Jesus Christ và trong sự sống đời đời của Ngài. Trong Giăng 3:16 chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời đã ban Con độc sinh của Ngài hầu cho hễ ai tin vào Con Ngài ắt không bị diệt vong, nhưng có sự sống đời đời. Sự sống đời đời được nói đến ở đây là sự sống thần thượng, sự sống phi thọ tạo của Đức Chúa Trời, không chỉ trường tồn với thời gian mà còn đời đời và thần thượng trong bản chất. Sự sống này là chính Đức Chúa Trời, và sự sống của Ngài thì không bị hủy diệt (Giăng 14:6). Không gì an ninh đời đời hơn chính Đức Chúa Trời.

Mọi nan đề liên quan đến đảm bảo bình an và an ninh đều được giải quyết chỉ trong chính Christ. Trong khi thế giới ở dưới sự đe dọa của nhiều nguồn – từ dịch bệnh và sự lây lan, từ nền kinh tế suy thoái, từ tội phạm và khủng bố là những kẻ trộm cướp, giết người, và hủy diệt– Christ đến để chúng ta có sự sống của Ngài và sự sống dư dật (Giăng 10:10). Không chỉ Christ là sự an ninh của chúng ta, Ngài cũng là sự hòa bình của chúng ta: “Ta để lại sự bình an cho các anh; Ta ban sự bình an của Ta cho các anh; Ta ban cho các anh không phải như thế giới ban cho. Lòng các anh chớ bối rối, cũng đừng sợ hãi” (Giăng 14:27).

Nếu lòng bạn bối rối, hãy tin vào Ngài (Giăng 14:1). Nếu bạn không có sự đảm bảo về sự sống đời đời của Đức Chúa Trời, hãy tin vào danh của Con Đức Chúa Trời (1 Giăng 5:13) và xin Ngài ban sự sống của Ngài cho bạn. Hãy đến với Ngài với tấm lòng mở ra và chân thật nói với Ngài:

Chúa Jesus ơi, con cần Ngài. Chúa Jesus ơi, con cần Ngài. Chúa ơi, con tin Ngài. Hãy đến, vào trong con! Ban cho con sự sống của Ngài ngay bây giờ. Đổ đầy con với sự bình an của Ngài. Cảm ơn Ngài vì Ngài là sự bình an và an ninh thật của con. Con yêu Ngài. Chúa ơi.

Để đọc thêm các ấn phẩm miễn phí, xin mời bạn đến trang:

https://www.rhemabooks.org/vi/home/


Chia sẻ với người khác