Pokój i bezpieczeństwo

Pokój i bezpieczeństwo

„Kiedy będą mówić: Pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagłe zniszczenie ...” (1 Tes. 5:3)

Społeczeństwo ludzkie z założenia ma zapewnić nam pokój i bezpieczeństwo. Bez pokoju i bezpieczeństwa nasze życie upływa w strachu oraz podejrzliwości. Nasz rząd dąży do zapewnienia bezpieczeństwa; nasze szpitale i kliniki starają się chronić nasze zdrowie fizyczne i psychiczne, nasze banki i inne instytucje finansowe obiecują bezpieczeństwo naszych oszczędności i inwestycji. Ale ostatecznie, na ile naprawdę możemy liczyć na bezpieczeństwo obiecane przez nasze instytucje finansowe, nasz rząd, nasz system opieki zdrowotnej i wiele innych rzeczy, na których polegamy?

Gdy zastanowimy się nad tym dokładnie i rozważymy ten temat dogłębnie, okaże się, że  wszystko i wszyscy, którym zaufaliśmy i na których polegamy, nie mogą nam zaoferować doskonałego pokoju i bezpieczeństwa. W świecie, który wciąż nękany jest wojną, biedą, chorobami, przestępczością i niesprawiedliwością, w ludzkim społeczeństwie nie ma nic, co mogłoby zagwarantować nam wieczny pokój i bezpieczeństwo. Nawet Biblia mówi nam, że „Kiedy będą mówić: Pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagłe zniszczenie ...” (1 Tes. 5:3)

Według słowa Bożego prawdziwy pokój i bezpieczeństwo można znaleźć tylko w Jezusie Chrystusie i Jego życiu wiecznym. W Jana 3:16 widzimy, że Bóg dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Życie wieczne, o którym tu mowa, to życie boskie, niestworzone życie Boga, które jest nie tylko wieczne w odniesieniu do czasu, ale ma również wieczną i boską naturę. Tym życiem jest sam Bóg, a Jego życie jest niezniszczalne (Jan 14:6). Nic nie jest bardziej wiecznie bezpieczne niż sam Bóg.

Wszystkie problemy związane z zapewnieniem naszego pokoju i bezpieczeństwa są ostatecznie rozwiązane tylko w Chrystusie. Podczas gdy świat jest zagrożony ze strony wielu źródeł - choroby i zakażenia,  upadająca gospodarka, przestępcy i terroryści, którzy kradną, zabijają i niszczą - Chrystus przyszedł, abyśmy mogli mieć Jego życie i mieć je w obfitości (Jan 10:10). Chrystus jest nie tylko naszym bezpieczeństwem, ale także naszym pokojem: „Pokój wam zostawiam; mój pokój wam daję; nie tak, jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie niepokoi serce wasze, ani się nie lęka”  (Jan 14:27).

Jeśli twoje serce jest niespokojne, uwierz w Niego (Jan 14: 1). Jeśli nie masz bezpieczeństwa życia wiecznego Boga, uwierz w imię Syna Bożego (1 Jana 5:13) i poproś Go, aby dał Ci swoje życie. Przyjdź do Niego z otwartym i szczerym sercem i powiedz Mu:

Panie Jezu, potrzebuję Cię. Panie, wierzę w Ciebie. Wejdź we mnie! Daj mi teraz swoje życie. Napełnij mnie swoim pokojem. Dziękuję Ci, Panie, za bycie moim prawdziwym pokojem i bezpieczeństwem. Kocham cię, Panie.

https://www.rhemabooks.org/pl/articles/questions-about-god-man-and-what-is-happening-on-the-earth/


Podziel się z innymi