Fred och trygghet

Fred och trygghet

När folk säger: "Fred och trygghet", då drabbar undergången dem lika plötsligt …” (1 Tess 5:3)

Det mänskliga samhället är uppbyggt så att det ska förse oss med fred och trygghet. Utan fred och trygghet kommer vi få leva i rädsla och misstro. Vår regering är engagerad i att säkerställa vår trygghet. Våra sjukhus och läkarmottagningar gör sitt bästa i att upprätthålla vår hälsa och vårt fysiska välmående, våra banker och finansiella institutioner utlovar trygghet för våra besparingar och investeringar. Men kan vi verkligen räkna med den trygghet som utlovas av våra finansiella institutioner, av vår regering och vårt hälso- och sjukvårdssystem, och i så många andra saker som vi litar på?

När det väl granskas noga och betraktas eftertänksamt, kommer allt och alla som vi har lärt oss att lita på och är beroende av, inte garantera vår fred och trygghet. I en värld som fortfarande är plågad av krig, fattigdom, sjukdom, kriminalitet har det mänskliga samhället inget att erbjuda som kan garantera oss en evig fred och trygghet. Bibeln säger att: ”när folk säger: "Fred och trygghet", då drabbar undergången dem lika plötsligt…” (1 Tess 5:3). 

Enligt Guds ord kan den sanna freden och tryggheten endast bli funnen i Jesus Kristus och i hans eviga liv. I Johannesevangeliet 3:16 ser vi att Gud gav sin enfödde Son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Det eviga livet som här talas om är det gudomliga livet, Guds oskapade liv, som inte bara är evigt när det kommer till tid och rum utan det är också evigt och gudomligt till sin natur. Detta liv är Gud själv och hans liv är oförstörbart (Joh 14:6). Ingenting är evigt tryggt utom Gud själv.

Alla problem som har att göra med vår fred och trygghet får endast sin lösning i Kristus. Medan världen står under många hot – från sjukdomar och smitta, från kollapsande ekonomi, från kriminella och terrorister som kommer för att stjäla, döda och förstöra – så kom Kristus för att vi ska ha liv, och liv i överflöd (Joh 10:10). Det är inte bara Kristus som är vår trygghet utan han är också vår frid: ”Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet” (Joh 14:27).

Om ditt hjärta är oroligt, tro på honom (Joh 14:1). Om du inte har den eviga tryggheten av Guds eviga liv, tro på Guds Sons namn (1 Joh 5:13) och be att han ger dig sitt liv. Kom till honom med ett öppet och uppriktigt hjärta och säg:

Herre Jesus, jag behöver dig. Herre, jag tror på dig. Kom in i mig! Just nu vill jag att du ger mig ditt liv. Fyll mig med din frid. Tack Herre för att du är min sanna frid och trygghet. Jag älskar dig Herre.


Dela med andra