Tack för visat intresse för våra böcker. På grund av coronavirusets pandemi (Covid-19) så kommer vi i nuläget endast ha e-böcker tillgängliga för nedladdning. Om du, efter att ha laddat ner e-böckerna skulle ändå vilja beställa tryckta böcker, eller om du skulle vilja vänta med din beställning tills tryckta böcker åter finns tillgängliga, så ber vi dig att besöka vår hemsidan igen om ett par månader.

Dela med andra


Fred och trygghet

Peace and Security

När folk säger: "Fred och trygghet", då drabbar undergången dem lika plötsligt …” (1 Tess 5:3)

Det mänskliga samhället är uppbyggd så att den ska förse oss med fred och trygghet. Utan fred och trygghet kommer vi få leva i rädsla och misstro. Vår regering är engagerad i att säkerställa vår trygghet. Våra sjukhus och läkarmottagningar gör sitt bästa i upprätthålla vår hälsa och fysiska välmående, våra banker och finansiella institutioner utlovar trygghet för vår besparingar och investeringar. Men kan vi verkligen räkna med den trygghet som våra finansiella institutioner, vår regering och vår hälsovård och allting annat lovar oss när allt kommer omkring?

När den ställs under fingranskning och efterstänksamt övervägande kommer allt och alla som vi har lärt oss att lita på och är beroende av inte garantera vår fred och trygghet. I en värld som fortfarande är plågad av krig, fattigdom, sjukdom, kriminalitet har det mänskliga samhället inget att erbjuda som kan garantera oss en evig fred och trygghet. Till och med Bibeln säger att ”när folk säger: "Fred och trygghet", då drabbar undergången dem lika plötsligt…” (1 Tess 5:3). 

Enligt Guds ord kan den sanna freden och tryggheten endast bli funnen i Jesus Kristus och i hans eviga liv. I Johannes 3:16 ser vi att Gud gav sin enfödde Son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Det eviga livet som här talas om är det gudomliga livet, Guds oskapade liv, som inte bara är evigt när det kommer till tid och rum utan det är också evigt och gudomligt till sin natur. Detta liv är Gud själv och hans liv är oförstörbart (Joh 14:6). Ingeting är evigt tryggt utom Gud själv.

Alla problem som har att göra med vår fred och trygghet får sin lösning endast i Kristus. Medan världen står under många hot – från sjukdomar och smitta, från kollapsande ekonomi, från kriminella och terrorister som kommer för att stjäla, döda och förstöra – så kom Kristus för att vi ska ha liv, och liv i överflöd (Joh 10:10). Det är inte bara Kristus som är vår trygghet utan han är också vår frid: ”Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet” (Joh 14:27).

Om ditt hjärta är oroligt, tro på honom (Joh 14:1). Om du inte har den eviga tryggheten av Guds eviga liv, tro på Guds Sons namn (1 Joh 5:13) och be honom att ge dig hans liv. Kom till honom med ett öppet och uppriktigt hjärta och säg:

Herre Jesus, jag behöver dig. Herre, jag tror på dig. Kom in i mig! Just nu vill jag att du ger mig ditt liv. Fyll mig med din fred. Tack Herre för att du är min sanna fred och trygghet. Jag älskar dig Herre.


Dela med andra