Tại sao Đức Chúa Trời để nhân loại vô tội chịu khổ?

Tại sao Đức Chúa Trời để nhân loại vô tội chịu khổ?

Đây là câu hỏi thường gặp nhất liên quan đến Đức Chúa Trời. Nếu Đức Chúa Trời đầy tình yêu, tại sao kẻ ác lại thịnh vượng và người vô tội lại hư mất? Tại sao Đức Chúa Trời không bước vào giúp đỡ, giải cứu và cứu rỗi? Hàng triệu người chết trong chiến tranh thế giới thứ hai. Ngày nay nhiều người vô tội trên thế giới vẫn đang chết trong chiến tranh và trong hòa bình. Trẻ sơ sinh thì bị khuyết tật bẩm sinh. Trẻ em thì tàn tật. Người lớn thì bại liệt. Người già thành thương binh. Có sự giết chóc, nói dối, gian lận, trộm cắp và cướp bóc một cách vô cảm giữa vòng và trong các quốc gia và dân tộc, trong “những láng giềng xấu” và “những láng giềng tốt” và trong các gia đình. Vậy ai là nạn nhân? Hầu hết đều là trẻ em, người có tuổi và người tốt vô tội. Đức Chúa Trời ở đâu? Ngài không phải là Đức Chúa Trời thương yêu sao? Không phải Ngài đã tạo dựng con người sao? Tại sao Ngài không giúp đỡ? Tại sao Ngài để điều đó xảy ra? Ngài không kiểm soát sao? Chúng ta cần quay lại lúc ban đầu để xem tại sao mọi thứ lại diễn ra như vậy và liệu có giải pháp nào cho những nan đề mà nhân loại đang gặp phải hay không.

Cuộc chiến giữa hai vương quốc

Kinh thánh cho chúng ta biết rằng trước khi con người được tạo dựng, Lucifer, thiên sứ trưởng được Đức Chúa Trời chỉ định làm đầu của tất cả các thiên sứ (Êx. 28:14; Giu. 9) đã phản loạn nghịch lại Đức Chúa Trời và trở thành kẻ thù của Đức Chúa Trời, tức Sa-tan (Ês. 14:12; Êx. 28:15). Kết quả là, tội đã vào trong nhân loại và làm cho con người sa ngã. Trái đất trở nên vương quốc của Sa-tan (Lu. 4:6). Từ đó, có sự tranh đấu giữa hai vương quốc – vương quốc của Đức Chúa Trời và vương quốc của Sa-tan (Ês. 14:12-15; Côl. 1:13). Đây là nguồn của mọi sự chết, đau buồn và lộn xộn trong nhân loại – cuộc chiến giữa Đức Chúa Trời và Sa-tan.

Con người là để biểu lộ Đức Chúa Trời và cai trị cho Đức Chúa Trời

Nhưng Đức Chúa Trời có một kế hoạch để xử lý Sa-tan. Đức Chúa Trời muốn tạo vật khác của Ngài – tức con người – đánh bại Sa-tan. Con người được Đức Chúa Trời dựng nên theo hình ảnh của Ngài để biểu lộ và cai trị cho Ngài (Sáng. 1:26). Biểu lộ Đức Chúa Trời là yêu như Ngài yêu, công chính như Ngài công chính, v.v.. Đức Chúa Trời có nhiều thuộc tính thần thượng, và con người được tạo dựng với những mỹ đức con người tương ứng. Con người phải sống một đời sống biểu lộ các thuộc tính thần thượng của Đức Chúa Trời qua các mỹ đức nhân tính của mình (Mat. 5:48). Con người cũng được dựng nên để cai trị cho Đức Chúa Trời như là uy quyền đại diện của Ngài trên đất hầu phá đổ và thay thế Sa-tan và đem vương quốc tình yêu và sự công chính của Đức Chúa Trời đến (Mat. 22:39; 2 Cô. 5:21).

Con người được tạo dựng thật hoàn hảo. Họ không bị bệnh hay chết. Đức Chúa Trời cung ứng mọi điều mà con người cần để sinh sống – Ngài ban cho con người không khí, nước, thức ăn và ánh sáng để duy trì họ; và cây, hoa, thực vật và động vật để làm cho trái đất thu hút, xinh đẹp và sống động. Sau đó để con người có khả năng biết Đức Chúa Trời, biểu lộ Đức Chúa Trời và cai trị cho Ngài, Đức Chúa Trời đặt linh trong con người và đặt con người trước cây sự sống (Sáng. 2:9; Xa. 12:1). Cây sự sống tượng trưng cho Đức Chúa Trời trở thành sự sống cho con người. Nếu con người nhận Đức Chúa Trời vào trong linh mình bằng cách ăn cây sự sống, con người sẽ có Đức Chúa Trời là sự sống và có thể biểu lộ Đức Chúa Trời và cai trị cho Đức Chúa Trời.

Bi kịch lớn nhất của nhân loại

Mặc dù ý định của Đức Chúa Trời có thể được hoàn thành nếu con người ăn cây sự sống, nhưng Đức Chúa Trời ban cho con người ý chí tự do, để con người có thể chọn giữa Ngài và Sa-tan—tượng trưng bởi cây tri thức. Sa-tan đến ngụy trang, thủ đoạn và lừa dối con người bằng cách làm cho cây tri thức có vẻ dễ chịu (Sáng. 3:1; 2 Cô. 11:3). Con người đã chọn cây tri thức, và do đó thay vì nhận sự sống của Đức Chúa Trời, con người nhận sự sống Sa-tan vào trong mình, dẫn đến tội lỗi, điều ác và sự chết (La. 5:12). Sự sống Sa-tan đã gia tăng trong con người qua nhiều thiên niên kỷ.

Vì con người đã nhận sự sống của Sa-tan, con người ở dưới sự kiểm soát của bản chất Sa-tan bên trong cũng như ở dưới quyền thống trị của Sa-tan bên ngoài (Êph. 4:17-19; La. 7:23). Kinh thánh gọi Sa-tan là “thần của đời này.” (2 Cô. 4:4). Con người bị mù và mất nhận thức về những điều mà kẻ ác đang làm đối với mình và trong mình (1 Gi. 5:19). Ước muốn của Sa-tan là làm hư hoại và giết chết con người. Đức Chúa Trời chân thật và hằng sống dựng nên con người, nhưng thần của đời này vào trong con người. Bi kịch nhân loại là con người đáng lẽ là vua sống trong vương quốc của Đức Chúa Trời đã trở nên nô lệ chết trong vương quốc của Sa-tan (Hê. 2:14-15). Đây là lý do tại sao có chiến tranh, bất chính, và áp bức. Sa-tan phá hủy con người mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng để tình trạng ngày nay không còn là ý định ban đầu của Đức Chúa Trời nữa.

Phương cách Đức Chúa Trời cứu con người khỏi đau khổ

Đức Chúa Trời yêu thương con người và vẫn muốn cứu con người khỏi đau khổ trở lại với chính Ngài (La. 5:8). Ngài đã thực hiện một số bước nhất định để đánh bại Sa-tan, chữa lành con người và đem đến vương quốc của chính Ngài. Trước hết, chính Ngài đến trái đất như là một con người tên Jesus Christ cách đây 2000 năm (Gi. 1:1, 14; Mat. 1:21). Là con người, Ngài thiết lập gương mẫu cho chúng ta, bày tỏ cho chúng ta thấy cách con người có thể yêu thương lẫn nhau và sống cách công chính bởi sự sống của Đức Chúa Trời (Gi. 6:57; 1 Gi. 4:7). Sa-tan cố gắng phá hoại Con Người này và đưa Ngài vào sự khuất phục, nhưng Con Người hoàn hảo này đã không khuất phục trước bất kì cám dỗ nào (Mat. 4:9-10). Ngài là vương quốc một-người của Đức Chúa Trời. Sa-tan không liên quan gì đến Ngài (Gi. 14:30). Jesus không có bản chất Sa-tan, vì vậy Ngài thoát khỏi quyền thống trị của Sa-tan. Nhưng Ngài không muốn chỉ là người duy nhất chiến đấu với Sa-tan để chiếm lại trái đất. Ngài muốn nhiều người theo Ngài tham dự vào trận chiến này.

Vì điều này, Ngài đã chết để trả giá cho toàn nhân loại hầu cứu chuộc họ khỏi sự phán xét công chính của Đức Chúa Trời về tội lỗi, và phục sinh để trở nên sự sống của con người (1 Phi. 3:18; 1 Phi. 1:3; 1 Cô. 15:45). Giờ đây con đường đã được mở ra lại cho con người nhận Đức Chúa Trời vào như sự sống, và biểu lộ, cai trị cho Đức Chúa Trời, để cùng với Christ, con người có thể đánh bại kẻ thù của Đức Chúa Trời và đem đến vương quốc của Ngài (Hê. 10:20; 1 Gi. 5:11; Ga. 2:20; Khải. 20:6;11:15). Tất cả điều này đã xảy ra cách đây 2000 năm, nhưng hầu hết con người không nghe hay tiếp nhận tin tốt lành này. Thế giới vẫn đang hỗn loạn vì có quá nhiều người ở dưới sự lừa dối và kiểm soát của Sa-tan nhằm chống lại Đức Chúa Trời và sống bởi bản chất tội.

Cách để ngăn chặn mọi đau khổ

Nếu bạn muốn ra khỏi sự hỗn loạn này và được cứu khỏi vương quốc của Sa-tan, chính bạn cần được cứu trước bằng cách tiếp nhận Đức Chúa Trời vào trong mình qua việc kêu danh Ngài (Công. 2:20; Công. 2:21). Khi đó Ngài có thể bắt đầu tiến trình cứu rỗi bên trong bạn. Sau đó bạn cần lan truyền tin tốt lành này cho những người thân quen của mình (Mác 5:19). Khi có đủ người trên đất được đổ đầy Đức Chúa Trời của tình yêu và sự công chính, thì vương quốc của Đức Chúa Trời sẽ được đem vào và tình trạng của trái đất này sẽ thay đổi hoàn toàn (2 Phi. 3:13). Mọi người sẽ sống trong hòa bình, yêu thương lẫn nhau (Khải. 21:3-4). Sẽ không còn trộm cướp hay giết chóc một cách vô cảm nữa. Mọi loại gian ác sẽ được loại bỏ khỏi trái đất. Bạn có muốn thấy điều này trong cuộc đời của mình không? Bạn nên làm gì?

Bạn có thể xoay khỏi vương quốc tối tăm của Sa-tan vào trong vương quốc ánh sáng của Đức Chúa Trời, và khỏi uy quyền sự chết của Sa-tan vào trong uy quyền sự sống của Đức Chúa Trời (Công. 26:18). Bạn hãy cầu nguyện:

“Chúa Jesus ơi, hãy vào trong con. Hãy giải cứu con khỏi vương quốc của Sa-tan vào trong vương quốc của Ngài. Hãy tha thứ mọi điều con đã làm dưới sự thống trị của Sa-tan. Hãy cứu con giờ này.”

Khi đó bạn sẽ trở thành một phần của điều Đức Chúa Trời đang thực hiện trong con người hầu chấm dứt mọi đau khổ trên thế giới và đem vương quốc của Ngài đến trái đất.


Chia sẻ với người khác