Zašto Bog dopušta da nevini ljude trpe?

Zašto Bog dopušta da nevini ljude trpe?

Ovo je najčešće postavljano pitanje koje se tiče Boga. Ako je Bog ljubav, zašto zli ljudi cvjetaju, a nevini propadaju? Zašto Bog ne stupa u pomoć da pomogne, izbavi i spasi te nevine? U Drugom svjetskom ratu poginuli su milioni ljudi. Mnogi nevini ljudi i danas umiru širom svijeta u ratu i miru. Bebe se rađaju oštećene. Djeca postaju osakaćena. Odrasli postaju paralizirani. Stari ljudi postaju invalidi. Postoji besmisleno ubijanje, laganje, varanje, krađa i pljačka između i unutar nacija i etničkih grupa, u «lošim četvrtima» i «dobrim četvrtima,» i u obiteljima. Tko su žrtve? Uglavnom nevini - djeca, starci i fini ljudi. Gdje je Bog? Nije li On Bog koji voli? Nije li stvorio čovjeka? Zašto On ne pomaže? Zašto dopušta da se to događa? Zar nije On u kontroli? Moramo se vratiti na početak da vidimo zašto su stvari takve kakve jesu, i postoji li rješenje za ovaj problem s kojim se suočava cijelo čovječanstvo.

Borba dvaju kraljevstava

Biblija nam govori da se prije stvaranja čovjeka Lucifer, arkanđeo kojeg je Bog odredio za poglavara svih anđela (Ezekiel 28:14; Juda 9), pobunio protiv Boga i postao Božji neprijatelj, Sotona (Izaija 14:12, Ezekiel 28:15). Kao rezultat toga, grijeh je ušao u svemir i prouzrokovao da postane pali svemir. Zemlja je postala Sotonino kraljevstvo (Luka 4:6). Otad se vodi borba između ta dva kraljevstva - Božjeg i Sotoninog (Izaija 14:12-15) (Kološanima 1:13). To je izvor svih smrti, jada i kaosa u svemiru - bitka između Boga i Sotone.

Čovjek je tu sa svrhom da izrazi Boga i da vlada za Boga

Ali Bog ima plan da se obračuna sa Sotonom. Bog želi da jedno od Njegovih stvorenja - Čovjek - porazi Sotonu. Bog je stvorio čovjeka po Svom liku da Ga čovjek izrazi i vlada za Boga (Postanak 1:26). Izraziti Boga znači voljeti kako Bog voli, biti pravedan kao što je Bog pravedan i tako dalje. Bog ima mnogo božanskih osobina, a čovjek je stvoren sa podudarnim ljudskim vrlinama. Čovjek treba živjeti život koji izražava Božje božanske osobine kroz svoje ljudske vrline (Matej 5:48). Čovjek je također stvoren da vlada za Boga kao Njegova predstavnička vlast na Zemlji da svrgne i zamijeni Sotonu i uvede Božje kraljevstvo ljubavi i pravednosti (Matej 22:39), (2 Korinćanima 5:21).

Čovjek je stvoren savršeno. Kao takav, ne bi se razbolio ni umro. Bog je pružio sve što je čovjeku trebalo da živi - dao je čovjeku zrak (vazduh), vodu, hranu i sunčevo svjetlo da ga održavaju; i drveće, cvijeće, biljke i životinje kako bi Zemlja bila privlačna, lijepa i živa. Zatim, kako bi osposobio čovjeka da spozna Boga, izrazi Boga i vlada za Njega, Bog je stvorio duh u čovjeku i postavio čovjeka pred stablo života (Postanak 2:9; Zaharija 12:1). Stablo života znači da Bog postaje život čovjeku. Ako bi čovjek uzeo Boga u svoj duh pojevši sa stabla života, čovjek bi imao Boga kao život i bio bi u stanju izraziti Boga i vladati za Boga.

Najveća tragedija svemira

Iako bi Božja namjera bila ispunjena da je čovjek pojeo sa stabla života, Bog je stvorio čovjeka sa slobodnom voljom kako bi čovjek mogao birati između Njega i Sotone - označenog stablom spoznaje. Sotona je stupio na scenu prerušen, lukav, i prevario je čovjeka čineći da stablo spoznaje izgleda vrlo ugodno (Postanak 3:1; 2 Korinćanima 11:3). Čovjek je izabrao stablo spoznaje i stoga je umjesto Božjeg života primio u sebe Sotonski život, što je rezultiralo grijehom, zlom i smrću (Rimljanima 5:12). Sotonski život je kroz tisućljeća narastao u čovjeku.

Budući da je čovjek uzeo u sebe Sotonski život, čovjek je pod kontrolom Sotonske naravi iznutra, kao i pod vlašću Sotone izvana (Efežanima 4:17-19; Rimljanima 7:23). Biblija Sotonu naziva «bogom ovog doba (svijeta).» (2 Korinćanima 4:4). On je zaslijepio čovjeka i čovjek je nesvjestan onoga što Zli čini njemu, i u njemu (1 Ivanova 5:19). Sotonina je želja uništiti i ubiti čovjeka. Stvarni i živi Bog stvorio je čovjeka, ali bog ovog doba (svijeta) ušao je u čovjeka. Univerzalna tragedija je da je upravo taj čovjek koji je trebao biti kralj koji živi u Božjem kraljevstvu, postao rob koji umire u Sotonskom kraljevstvu (Hebrejima 2:14-15). Zbog toga postoje ratovi, nepravde i ugnjetavanja. Sotona uništava čovjeka kojeg je Bog stvorio, tako da današnje stanje nije Božja izvorna namjera.

Božji put spašavanja čovjeka od trpljenja

Bog ljubi čovjeka i još uvijek želi spasiti čovjeka od patnje ka Samome Sebi (Rimljanima 5:8). On je poduzeo određene definitivne korake da prouzroči poraz Sotone, izliječi čovjeka i uvede Svoje vlastito kraljevstvo. Prvo, On Sam je došao na Zemlju kao čovjek imenom Isus Krist prije 2000 godina (Ivan 1:14), (Matej 1:21). On je kao čovjek uspostavio uzorak za nas, pokazujući nam kako ljudi mogu ljubiti jedni druge i živjeti pravedno Božjim životom (Ivan 6:57), (1 Ivanova 4:7). Sotona je pokušao iskvariti ovog čovjeka i dovesti ga sebi u podložnost, ali ovaj savršeni Čovjek nije podlegao nijednom Sotoninom iskušenju (Matej 4:9-10)! On je bio jedan-čovjek kraljevstva Božjeg. Sotona nije imao ništa u Njemu (Ivan 14:30). Isus nije imao Sotonsku narav; stoga je bio iznutra slobodan od Sotonine tiranije. Ipak, nije želio biti jedini čovjek koji se bori protiv Sotone da bi uzeo nazad u posjed Zemlju. Želio je da mu se mnogi Njegovi suljudi pridruže u ovoj borbi.

Zbog toga je umro da plati otkupninu za cijelo čovječanstvo kako bi ih otkupio od Božjega pravednog suda zbog grijeha i uskrsnuo je da bi bio čovjekov život (1 Petrova 3:18), (1 Petrova 1:13), (1 Korinćanima 15:45). Sada je ponovno otvoren put da čovjek uzme u sebe Boga kao život i izrazi Boga i vlada za Boga tako da zajedno s Kristom može poraziti Božjeg neprijatelja i uvesti Njegovo kraljevstvo. (Hebrejima 10:20; 1 Ivanova 5:11; Galaćanima 2:20; Otkrivenje 20:6; Otkrivenje 11:15). Sve se to dogodilo prije 2000 godina, ali većina ljudi nije čula ili primila ovu Radosnu Vijest. Svijet je još uvijek u kaosu, jer je toliko mnogo Sotonine prevare i kontrole da se odupru Bogu i žive po grešnoj naravi.

Put da se zaustave sva trpljenja

Ako želite izaći iz ovog kaosa i spasiti svijet od Sotoninog kraljevstva, prvo morate biti spašeni vi sami primanjem Boga u sebe zazivanjem Njegovog imena (Djela apostolska 2:40, 21). Tada može započeti proces spasenja u vama. Potom trebate tu Radosnu Vijest širiti dalje svojim poznanicima (Marko 5:19). Kad se dovoljno ljudi na Zemlji ispuni Bogom ljubavi i pravednosti, uvest će se kraljevstvo Božje i stanje ove Zemlje korjenito će se promijeniti (2 Petrova 3:12-13). Ljudi će živjeti u miru, ljubeći jedni druge (Otkrivenje 21:3-4). Neće biti više pljačke niti besmislenog ubijanja. Svi oblici zla bit će uklonjeni sa Zemlje. Želite li to vidjeti za vrijeme svog života? Što bi trebali učiniti?

Možete se okrenuti od Sotoninog kraljevstva tame u Božje kraljevstvo svjetla, i od Sotonine vlasti smrti ka Božjoj vlasti života (Djela apostolska 26:18). Možete se moliti:

«Gospode Isuse, uđi u mene. Izbavi me od Sotoninog kraljevstva u Tvoje kraljevstvo. Oprosti mi za sve što sam učinio pod Sotonskom tiranijom. Spasi me sada.»

Tada ćete postati dio onoga što Bog čini u čovjeku kako bi okončao svu patnju na svijetu i donio Svoje kraljevstvo na ovu Zemlju.


Podijelite s drugima