De ce Dumnezeu îi lasă pe cei nevinovați să sufere?

De ce Dumnezeu îi lasă pe cei nevinovați să sufere?

Aceasta este întrebarea cea mai frecventă pusă în legătură cu Dumnezeu. Dacă Dumnezeu este iubitor, de ce oamenii răi înfloresc și cei nevinovați pier? De ce nu intervine Dumnezeu să ajute, să elibereze și să mântuiască? Milioane de oameni au murit în cel de al doilea Război Mondial . Mulți fără vină încă mor în lumea de azi în război și în pace. Mulți bebeluși sunt născuți afectați. Copii devin schilozi. Adulții devin paralizați. Bătrânii devin invalizi. Există omor, minciună, înșelăciune fără de sens, furt și jefuire între și în națiuni și grupe etnice, în “cartiere rele” și “cartiere bune”, și în familii. Cine sunt victimele? În mare parte cei nevinovați—copii, in vârstnicii, oamenii buni. Unde este Dumnezeu? Nu este El un Dumnezeu iubitor? Nu a creat El omul? De ce nu ajută? De ce lasă ca totul să se întâmple? Nu este El în control? Trebuie să mergem înapoi la începuturi să vedem de ce lucrurile sunt așa cum sunt și dacă este vreo soluție la această problemă cu care toată umanitatea se confruntă.

Bătălia celor două împărații

Biblia ne spune că înainte de a fi creat omul, Lucifer, arhanghelul care fusese numit de către Dumnezeu pentru a fi capul tuturor îngerilor (Ezechiel 28:14, Iuda 9), s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și a devenit Inamicul lui Dumnezeu, Satana (Isaia14: 12; Ezechiel 28:15). Drept urmare, păcatul a intrat în univers și l-a determinat să cadă. Pământul devenise împărăția lui Satan (Luca 4: 6). De atunci, a existat o luptă între aceste două împărații –a lui Dumnezeu și a lui Satan (Isaia 14: 12-15),(Coloseni 1,13). Aceasta este sursa pentru toata moartea, mizeria și haos din univers -bătălie dintre Dumnezeu și Satan.

Omul trebuie să-L exprime pe Dumnezeu și  sa stăpâneasca pentru Dumnezeu

Dar Dumnezeu avea un plan de a face cu Satana. Dumnezeu a dorit ca o altă dintre făpturile Sale - Omul – să-L învingă pe Satan. Omul a fost făcut de Dumnezeu după chipul Său pentru a-L exprima pe Dumnezeu și a domni pentru Dumnezeu (Geneza 1:26). A-L exprimă pe Dumnezeu înseamnă să iubești așa cum iubește Dumnezeu, să fii drept așa cum Dumnezeu este drept și așa mai departe. Dumnezeu are multe atribute divine și omul a fost creat cu virtuțile umane corespunzătoare. Omul ar trebui să trăiască o viață care exprimă însușirile divine ale lui Dumnezeu prin virtuțile sale umane (Matei 5:48). Omul a fost, de asemenea, făcut să conducă pentru Dumnezeu ca autoritate adjunctă a Lui pe pământ pentru a-L răsturna și a-L înlocui pe Satan și de a aduce Împărăția de iubire si de dreptate a lui Dumnezeu (Matei 22:39, 2 Corinteni 5:21).

Omul a fost creat perfect. Nu s-ar îmbolnăvi și nici nu ar muri. Dumnezeu a furnizat tot ceea ce ar avea nevoie omul ca să trăiască - El i-a dat omului aer, apă, mâncare și soare pentru a-l susține; și copaci, flori, plante și animale pentru a face pământul primitor, frumos și viu. Apoi pentru a-l activa pe om pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu, a-L exprima pe Dumnezeu și a domni pentru El, Dumnezeu a făcut un duh în om și a pus omul înaintea pomul vieții (Geneza 2: 9; Zaharia 12: 1). Pomul vieții semnifică Dumnezeu devenind viață pentru om.

Dacă omul l-ar lua pe Dumnezeu în duhul său mâncând pomul vieții, omul l-ar avea pe Dumnezeu ca viață și ar fii capabil să-l exprime pe Dumnezeu și să stăpânească pentru Dumnezeu.

Cea mai mare tragedie a Universului

Deși intenția lui Dumnezeu ar fi fost îndeplinită dacă omul ar fi mâncat din pomul vieții, Dumnezeu a creat omul cu o voință liberă pentru ca omul să poată alege între El și Satan - simbolizat de pomul cunoștințeilor. Satan a venit deghizat, în păcăleală și l-a înșelat pe om făcând ca pomul cunoștințelor să pară foarte plăcut (Geneza 3: 1; 2 Corinteni 11: 3). Omul a ales pomul cunoașterii și, prin urmare, în loc să primească viața lui Dumnezeu, omul a primit viața satanică în sine, ducând la păcat, rău și moarte (Romani 5:12). Viața satanică a crescut în om peste mileniu.

Pentru că omul a luat viața lui Satan, omul este sub controlul naturii satanice în interior și este și sub autoritatea lui Satan in exterior (Efeseni 4:17-19, Romani 7:23). Biblia îl numește pe Satan ”dumnezeul veacului”(2 Cor. 4:4). Omul este orbit de el și nu este conștient de ceea ce face cel rău în el (1 Ioan 5:19). Dorința lui Satan este de a ruina și a-l omorî pe om. Dumnezeul adevărat și viu l-a creat pe om, însă dumnezeul veacului este cel care a intrat în om. Tragedia universală este aceea că omul care era să fie un rege trăind in împărăția lui Dumnezeu, a devenit un sclav murind in împărăția lui Satan (Evrei 2:14-15). Acesta este motivul pentru care sunt războaie, nelegiuiri și asupriri. Satan distruge omul creat de Dumnezeu astfel încât condiția lui de azi nu este intenția originală a lui Dumnezeu.

Felul lui Dumnezeu de a-l salva pe om din suferința

Dumnezeu l-a iubit pe om și a vrut să-l salveze din suferință înapoi la El(Rom.5:8). A făcut niște pași definitive pentru a aduce la împlinire Învingerea lui Satan, să-l vindece pe om și să-Și aducă Împărăția. Mai întâi, El Însuși a venit pe pământ ca un om numit Isus Cristos, acum 2000 ani (Ioan 1:1,14),(Matei 1:21). El ca om a pus un model pentru noi, arătând-ne cum oamenii ar trebuie să se iubesc unul cu altul și să trăiască drept prin viața lui Dumnezeu (Ioan 6:57),(1 Ioan 4:7). Satan a încercat sa corupă acest om și să-l aducă în subjugare, dar acest om perfect nu s-a lăsat in niciuna dintre tentațiile lui Satan(Matei 4:9-10)! Satan nu a avut nimic in El (Ioan 14:30). Isus nu a avut natura satanică; așadar, el era în sine lipsit de tirania lui Satan. Însă El nu a vrut să fie singurul om care se lupta cu Satan pentru a lua înapoi pământul. A vrut mulți dintre semenii săi să I se alăture in această luptă.

Pentru asta, El a murit pentru a plăti o răscumpărare pentru toată umanitatea ca să îi salveze din judecata dreapta de păcate a lui Dumnezeu și a fost înviat pentru a deveni viața omului(1 Petru 3:18),( 1 Petru 1:3),(1 Cor 15:45). Acum calea a fost redeschisă pentru om pentru a-L lua pe Dumnezeu ca viață și să-L exprime și să stăpânească pentru Dumnezeu, astfel încât împreună, să învingă inamicul lui Dumnezeu și să-I aducă împărăția (Evrei 10:20; 1 Ioan 5:11; Galateni 2:20; Apocalipsa 20:6; Apocalipsa 11:15). Toate acestea s-au întâmplat acum 2000 ani, și totuși majoritatea oamenilor nu au auzit sau nu au primit această știre bună. Lumea este încă în haos deoarece mulți sunt sub decepția și controlul  lui Satan de a-L respinge pe Dumnezeu și de a trăi după natura păcătoasă.

Modul de a opri toata suferință

Daca vrei să ieși din tot acest haos și să salvezi lumea de împărăția lui Satan, trebuie tu însuși să fi mântuit prin primirea Lui Dumnezeu în tine prin chemarea numelui Său(Fapte 2:40,21). Atunci El va putea începe procesul de mântuire din tine. După aceea va trebui să răspândești știrea cea bună peste mări cunoștințelor tale( Marcu 5:19). Când destule persoane de pe pământ sunt umpluți cu Dumnezeul iubirii și a dreptății, împărăția lui Dumnezeu va fi adus și condiția de pe pământ va începe să se schimbe radical (2 Petr 3:12-13). Oamenii o să trăiască în pace, iubindu-se unii pe alții (Apocalipsa 21:3-4). Nu va mai exista furt sau omor fără de sens. Orice formă de răutate va fi scos de pe acest pământ. Ai vrei să vezi asta in viată ta? Ce ar trebui să faci?

Poți să te întorci din împărăția de întuneric a lui Satan la Împărăția de lumină a lui Dumnezeu, și de la autoritatea de moarte a lui Satan la autoritatea de viată a lui Dumnezeu ( Fapte 26:18). Trebuie să te rogi:

“Doamne Isuse. Vino în mine. Scoate-mă din împărăția lui Satan în împărăția ta. Iartă-mă de tot ceea ce am făcut sub tirania lui Satan. Mântuiește-mă acum.”

Atunci vei face parte din ceea ce Dumnezeu face în om pentru a sfârși toată suferința din lume și pentru a-Și aduce împărăția pe pământ .


Spune și altora despre cărți