ประวัติกว่า 30 ปีของตัวแทนแจกหนังสือ Rhema

รู้จักว่าเราเริ่มต้นอย่างไร และเราขยายการแจกจ่ายออกไปทั้่วโลกได้อย่างไร

Rhema ได้เริ่มทำการแจกหนังสือโดยไม่คิดมูลค่าตั้งแต่กลางทศวรรษ 1980. เราเริ่มแจกพระคัมภีร์และหนังสือฝ่ายวิญญาณต่างๆในภาษารัสเซียให้แก่บรรดาประเทศที่เดิมเป็นของสหภาพโซเวียต. วิธีหลักในการแจกหนังสือของเราคือการส่งไปรษณีย์ไปยังผู้ขอรับหนังสือแต่ละคน เรายังได้ร่วมประสานกับกลุ่มอื่นๆ เพื่อเผยแพร่หลักความจริงจากพระคำของพระเจ้าไปยังสถานที่ต่างๆ มากมาย.

ในปี 1999 การแจกหนังสือในภาษารัสเซียบรรลุถึงจุดสูงสุด คือการแจกพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ภาษารัสเซียพร้อมคำอธิบายที่ครบถ้วน และวัสดุสำหรับการศึกษาอื่นๆ อีกมากมาย.

ในปี 2001 Rhema เริ่มตระหนักถึงความต้องการของหนังสือฝ่ายวิญญาณฟรีในภาษาต่างๆ และนานาประเทศ ในที่สุดจึงค่อยๆ เริ่มขยายและเพิ่มพื้นที่หลักต่างๆ ของโลกเข้ามา โดยในชุดแรก เราเพิ่มอีกสิบภาษาเข้ามา และตระเตรียมชุดหนังสือที่ได้มาตรฐานเพื่อทำการแจกจ่ายออกไป

ในปี 2006 Rhema ได้วางโครงการขยายเพิ่มภาษาอีกชุดหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วยภาษาสำคัญในตะวันออกกลางและเอเชีย ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมานี้ หนังสือคริสเตียนนับล้านเล่มได้ถูกแจกจ่ายออกไป - แจกฟรีทั้งหมดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

แบ่งปันให้เพื่อน