Lær hvordan du kan delta i våre distribusjonsaktiviteter

Det er tre måter du kan delta på. For det første ved din bønn; for det andre gjennom donasjon; for det tredje ved å delta i gratis litteraturdistribusjon i det området der du bor.Finn ut hvordan du kan hjelpe med å spre verdien av kristent liv med dette gratis kristne materialet.

Delta ved bønn

Mange har uttrykt et ønske om å delta i distribusjonen på sitt sted og over hele verden. Vi verdsetter disse forespørslene om mere informasjon og håper å kunne svare i denne seksjonen med måter du kan være med. Vi har delt denne seksjonen inn i tre kategorier deltakelse: Ved bønn, frivillige gaver (donasjoner) og distribusjon.

Den første og viktigste måten å delta er gjennom bønn. I vår streben etter å distribuere gratis bøker på forskjellige språk og i forskjellige land, har det spesifikke bønnebegjæret for menneskets frelse i 1 Timoteus kapittel 2 spesielt gjort inntrykk på oss.

Derfor formaner jeg først av alt til at det blir gjort påkallelser, bønner, forbønner og takksigelser for alle mennesker, for konger og alle som har myndighet, så vi kan leve et stille og fredelig liv i all gudsfrykt og ærbødighet. For dette er godt og velbehagelig framfor Gud, vår Frelser. Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse. 1 Timoteus 2:1-4

Her kan vi legge merke til følgende: 

  • Mange nivåer av bønn som omfatter bønner, forbønner og takksigelser for alle mennesker.
  • Bønner som er rettet mot ALLE mennesker, til og med omfattet konger og herskere. Når vi betrakter dagens verdenssituasjon er dette helt sikkert mer enn noen gang nøkkelen til at Guds begjær blir oppfylt.
  • Guds begjær er tofoldig: at alle mennesker skal bli frelst, og at de skal komme til full kunnskap om sannheten. Vår deltakelse i bønn burde også reflektere dette begjæret.
  • Denne bønnen er veldig spesifikk og målrettet, fordi den til og med nevner behovet for et stille og fredelig liv. I en slik situasjon har Gud en måte å frelse mennesker på og bringe dem til full kunnskap om sannheten.

Vår egen erfaring har vist at når en gruppe av Guds folk vil delta i slik bønn over en periode på noen år, så vil alle disse spesifikke punktene finne sted. Vi har et oppriktig håp om at mange kan be på en slik måte når disse bøkene blir spredt gratis for den fulle kunnskapen om sannheten.

Rhema er et nonprofit selskap grunnlagt i 1982 i staten Washington i USA. Bidrag til Rhema er skattemessig fradragsberettiget i følge U.S. Internal Revenue code section 501(c)(3). 

Det er et uavhengig styre som tar hånd om Rhemas finanser. Rhema har kontorer i over ti land rundt i verden som er engasjert i kristen litteraturdistribusjon.

Alle gavene verdsettes og blir brukt til å distribuere Bibler og kristen litteratur og til å foreta støtteaktiviteter, som å holde konferanser og seminarer som hjelper lesere til å forstå og erfare sannhetene som Bibelen inneholder.

Din personlige informasjon vil ikke bli benyttet i kommersielle hensikter eller delt med andre organisasjoner.

Gi, så skal det bli gitt dere; et godt mål som er presset, ristet sammen og renner over, skal bli lagt i fanget deres. For med det samme mål som dere bruker, skal det måles opp tilbake til dere.
Lukas evangelium 6:38

De som har byrde fra Herren om å gi til Rhema kan gi på følgende måter:

Delta ved å arbeide som frivillig

Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det Jeg har befalt dere. Og se, Jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.
Matteus evangelium 28:19-20

Men dere skal få kraft når Den Hellige Ånd kommer over dere. Og dere skal være vitner om Meg i Jerusalem, og i hele Judea og Samaria, og helt til jordens ende.
Apostlenes gjerninger 1:8

For de som vil delta i gratis litteraturdistribusjon i ulike deler av verden, vennligst kontakt oss.

Kontakt oss

Del med andre