Tajemství lidského života

Tajemství lidského života

Už jste někdy přemýšleli o tom, proč žijete v tomto světě a jaký je smysl vašeho života? K otevření tohoto tajemství máme šest klíčů.

1. Boží plán

Bůh touží vyjádřit sám sebe skrze člověka (Ř 8,29). Proto stvořil člověka ke svému obrazu (Gn 1,26). Tak jako je rukavice vyrobena podle tvaru ruky, aby do ní ruka mohla vklouznout, i člověk je stvořen podle obrazu Boha, aby v něm Bůh mohl přebývat. Člověk může Boha vyjadřovat, jestliže ho přijme za svůj vnitřní obsah (2K 4,7).

2. Člověk

Aby Bůh naplnil svůj plán, stvořil člověka jako nádobu (Ř 9,21-24). Tato nádoba má tři části: tělo, duši a ducha (1Te 5,23). Tělo kontaktuje a přijímá věci z fyzické oblasti. Duše, mentální nástroj, kontaktuje a přijímá věci z psychologické roviny. A lidský duch, nejhlubší nitro člověka, byl vytvořen, aby kontaktoval a přijímal Boha samého (J 4,24). Člověk nebyl stvořen pouze k tomu, aby měl jídlo ve svém žaludku nebo znalosti ve své mysli, nýbrž aby měl Boha ve svém duchu (Ef 5,18).

3. Pád člověka

Dříve než mohl člověk do svého ducha přijmout Boha jako život, vstoupil do něj hřích (Ř 5,12). Hřích umrtvil jeho ducha (Ef 2,1), v jeho mysli z něj učinil Božího nepřítele (Ko 1,21) a jeho tělo změnil v tělo hříchu (Gn 6,3; Ř 6,12). Tak hřích poškodil všechny tři části člověka a odcizil ho Bohu. V takovém stavu člověk Boha přijímat nemohl.

4. Kristovo vykoupení pro Boží rozdílení

Pád člověka však Boha neodradil od naplnění jeho původního plánu. Aby Bůh mohl tento plán uskutečnit, stal se nejprve člověkem, který se jmenoval Ježíš Kristus (J 1,1.14). Pak Kristus zemřel na kříži, aby člověka vykoupil (Ef 1,7) a tak z něj sňal hřích a přivedl jej zpět k Bohu (Ef 2,13). Nakonec se ve vzkříšení stal Duchem oživujícím (1K 15,45b), aby mohl rozdílet svůj nevystižitelně bohatý život do lidského ducha (J 20,22; 3,6).

5. Znovuzrození člověka

Jelikož Kristus se stal Duchem oživujícím, člověk nyní může přijmout Boží život do svého ducha. Bible to nazývá znovuzrozením (1Pt 1,3; J 3,3). Aby člověk mohl tento život přijmout, musí učinit pokání před Bohem a uvěřit v Pána Ježíše Krista (Sk 20,21; 16,31).

Abyste byli znovuzrozeni, jednoduše přijďte k Pánu s otevřeným a upřímným srdcem a řekněte mu:

Pane Ježíši, jsem hříšník. Potřebuji tě. Děkuji ti, že jsi za mě zemřel. Pane Ježíši, odpusť mi. Očisti mě ode všech hříchů. Věřím, že jsi vstal z mrtvých. Přijímám tě právě teď jako svého Spasitele a život. Vstup do mě! Naplň mě svým životem! Pane Ježíši, odevzdávám se ti pro tvůj záměr.

6. Plná Boží spása

Věřící po svém znovuzrození potřebuje být pokřtěn (Mk 16,16). Pak v něm Bůh započne celoživotní proces, kdy se postupně šíří jako život z ducha věřícího do jeho duše (Ef 3,17). Tento proces, který se nazývá proměna (Ř 12,2), vyžaduje lidskou spolupráci (Fp 2,12). Věřící s Bohem spolupracuje tím, že dovoluje Pánu, aby pronikl do jeho duše, až se nakonec jeho vlastní touhy, myšlenky a rozhodnutí sjednotí s Kristovými. Nakonec, při Kristově příchodu, Bůh zcela prolne tělo věřícího svým životem. To se nazývá oslavení (Fp 3,21). Namísto prázdných a poškozených částí člověka naplní a prostoupí Boží život. To je plná Boží spása! Takový člověk pak vyjadřuje Boha a naplňuje tak Boží plán!

Toto je první kapitola z knihy Základní prvky křesťanského života, první svazek, tuto knihu si můžete zdarma objednat a pokračovat ve čtení.


Sdílejte s druhými