Tajna Ljudskoga Života

Tajna Ljudskoga Života

Jesi li se ikada zapitao zašto živiš u ovome svijetu i koja je svrha tvog života? Postoji šest ključeva koji otključavaju ovu tajnu.

1. Božji plan

Bog se želi izraziti kroz čovjeka (Rim 8:29). Za ovu svrhu stvo- rio je čovjeka na Svoju sliku (Post 1:26). Baš kao što je rukavica načinjena na sliku ruke kako bi sadržavala ruku, isto tako, čovjek je načinjen na sliku Božju kako bi sadržavao Boga. Primajući Boga kao svoj sadržaj, čovjek može izraziti Boga (2 Kor 4:7).

2. Čovjek

Kako bi ostvario Svoj plan Bog je načinio čovjeka kao posudu (Rim 9:21-24). Ova posuda ima tri dijela: tijelo, dušu i duh (1 Sol 5:23). Tijelo kontaktira i prima stvari fizičkog područja. Duša, koja ima umnu sposobnost, stupa u doticaj i prima stvari psi- hološkog područja, i ljudski duh, najdublji dio čovjeka, načinjen je da kontaktira i primi samoga Boga (Iv 4:24). Čovjek je stvoren ne samo da sadržava hranu u svom želucu ili da sadržava znanje u svom umu, već da sadržava Boga u svom duhu (Ef 5:18).

3. Čovjekov pad

No, prije nego je čovjek mogao primiti Boga kao život u svoj duh, grijeh je ušao u njega (Rim 5:12). Grijeh je usmrtio njegov duh (Ef 2:1), učinio ga Božjim neprijateljem u njegovu umu (Kol 1:21) i preobrazio njegovo tijelo u grešno tijelo (Post 6:3; Rim 6:12). Dakle, grijeh je oštetio sva tri dijela čovjeka, otuđujući ga od Boga. U ovom stanju čovjek nije mogao primiti Boga.

4. Kristovo otkupljenje za Božje udjeljivanje

Usprkos tome, čovječji pad nije spriječio Boga od ostvarenja Njegova prvobitnog plana. Kako bi postigao Svoj plan, Bog je prvo postao čovjek po imenu Isus Krist (Iv 1:1, 14). Krist je zatim umro na križu kako bi otkupio čovjeka (Ef 1:7), uzimajući na taj način njegov grijeh (Iv 1:29), dovodeći ga natrag Bogu (Ef 2:13). Konačno, u uskrsnuću, postao je život-dajući Duh [grčka riječ se ovdje može prevesti oživljavajući ili život-dajući Duh, ili životvorni Duh] (1 Kor 15:45b) kako bi u ljudski duh mogao udijeliti Svoj neistraživo bogat život (Iv 20:22; 3:6).

5. Čovjekovo novo rođenje

Budući da je Krist postao život-dajući Duh, čovjek sada može primiti Božji život u svoj duh. Biblija ovo naziva novim rođenjem (1 Pt 1:3; Iv 3:3). Kako bi primio ovaj život, čovjek se treba pokajati pred Bogom i povjerovati u Gospodina Isusa Krista (Dj 20:21; 16:31).

Gospodine Isuse, ja sam grešnik. Trebam te. Hvala ti što si umro za mene. Gospodine Isuse, oprosti mi. Očisti me od svih mojih grijeha. Vjerujem da si uskrsnuo od mrtvih. Primam te upravo sada kao svoga Spasitelja i kao svoj život. Dođi u mene! Ispuni me Svojim životom! Gospodine Isuse, dajem se Tebi za Tvoj naum.

6. Božje potpuno spasenje

Nakon novog rođenja, vjernik se treba krstiti (Mk 16:16). Tada Bog započinje dug životni proces postepenog širenja Sebe kao života iz vjernikova duha u njegovu dušu (Ef 3:17). Taj proces, zvan preobrazba [preobličavanje] (Rim 12:2), zahtijeva ljudsku suradnju (Fil 2:12). Vjernik surađuje tako što dopušta Gospodinu da se proširi u njegovu dušu, dok sve njegove želje, misli i odluke ne postanu jedno s Kristovim željama, mislima i odlukama. Naposljetku, s Kristovim povratkom, Bog će Svojim životom potpuno prožeti vjernikovo tijelo. To se zove proslavljenje (Fil 3:21). Dakle, umjesto da je prazan i oštećen u svakom dijelu, takav čovjek ispunjen je i prožet Božjim životom. Ovo je Božje potpuno spasenje! Taj čovjek sada izražava Boga ispunjavajući Božji plan!

Nakon što je primio ovakav život, vjernik treba odlaziti na kršćanske sastanke da se hrani i opskrbljava Božjim životom, kako bi mogao rasti i sazrijeti u tom životu. U zajedništvu s drugim vjernicima u Kristovu Tijelu, vjernik može uživati bogatstva Kristove prisutnosti.

Ovo je prvo poglavlje Temeljnih elemanata kršćanskoga života, svezak 1; možete naručiti svoj besplatan primjerak kako bi nastavili sa čitanjem.


Podijelite s drugima