İNSAN YAŞAMININ GİZEMİ

İNSAN YAŞAMININ GİZEMİ

Bu dünyada niçin yaşadığınızı ve yaşam amacınızın ne olduğunu hiç düşündünüz mü? Bu sırrı çözmenize yardımcı olacak altı anahtar aşağıda verilmektedir.

1. Tanrı’nın Tasarısı

Tanrı kendisini insan aracılığıyla açıklamak ister (Rom. 8:29). Tanrı bu amaçla insanı kendi suretinde yarattı (Yar. 1:26). Bir eldiven nasıl içine el sığacak şekilde, o elin biçimine göre yapılıyorsa, insan da Tanrı’nın suretinde ve Tanrı’yı içine alacak biçimde yaratılmıştır. Kişi, kendi içeriği olan Tanrı’yı kabul ederek O’nu açıklayabilir (2Ko. 4:7).

2. İnsan

Tanrı tasarısını gerçekleştirmek için insanı adeta bir kap gibi yarattı (Rom. 9:21-24). Bu kap üç kısımdan oluşur: Beden, can ve ruh (1Se. 5:23). Beden, fiziki alemle ilişki içindedir ve ondan gelenleri alır. Can yani zihinsel yeti, psikolojik alemle ilişki içindedir ve ondan gelenleri alır. İnsan ruhu, yani kişinin iç varlığı ise Tanrı’yla ilişki kurmak ve O’nu içine almak üzere yaratılmıştır (Yu. 4:24). İnsan yalnızca yemekle midesini, bilgiyle zihnini doldurmak için değil, ruhunu Tanrı’yla doldurmak için yaratıldı (Ef. 5:18).

3. İnsanın Düşüşü

Ancak insan ruhuna Tanrı’yı yaşamı olarak kabul etmeden önce ona günah girdi (Rom. 5:12). Günah, insanın ruhunu öldürdü (Ef. 2:1), insan zihninde insanı Tanrı’nın düşmanı yaptı (Kol. 1:21) ve insan bedenini günahlı ve ölümlü bir bedene dönüştürdü (Yar. 6:3; Rom. 6:12). Böylelikle günah, insanın üç kısmını birden yozlaştırarak onu Tanrı’dan uzaklaştırdı. İnsan bu durumda Tanrı’yı kabul edemezdi.

4. Tanrı’nın Dağıtımı İçin Mesih’in Kefareti

İnsanın günah yüzünden düşüşü Tanrı’nın başlangıçtaki tasarısını gerçekleştirmesine engel olmadı. Tanrı tasarısını gerçekleştirmek için ilk önce bir insan yani İsa Mesih olup yeryüzünde yaşadı (Yu. 1:1, 14). Mesih daha sonra insana kefaret etmek, onun suçlarının bağışlanmasını sağlamak için çarmıha gerildi ve öldü (Ef. 1:7). Mesih böylelikle insanın günahını ortadan kaldırdı (Yu. 1:29) ve onu Tanrı’ya geri döndürdü (Ef. 2:13). Mesih daha sonra dirilişiyle birlikte yaşam veren Ruh oldu ve O’nun sınırsız zenginlikteki yaşamını insanın ruhuna verdi (Yu. 20:22; 3:6).

5. İnsanın Yeniden Doğuşu

Mesih yaşam veren Ruh olduğu için, insan artık Tanrı’nın yaşamını kendi ruhuna alabilir. Kutsal Kitap buna “yeniden doğmak” adını verir (1Pe. 1:3; Yu. 3:3). İnsanın yeni yaşamı alabilmesi için tövbe edip Tanrı’ya dönmesi ve İsa Mesih’e iman etmesi gerekir (Elç. 20:21; 16:31).

Yeniden doğmak için temiz bir yürekle Rab’bin önüne gelerek şöyle söylemek gerekir:

Rab İsa, ben bir günahkârım. Sana ihtiyacım var. Sen benim için öldün, bu yüzden Sana şükrediyorum. Rab İsa, beni bağışla. Beni bütün günahlarımdan arındır. Sen’in ölümden dirildiğine inanıyorum. Şimdi Sen’i Kurtarıcım ve yaşamım olarak kabul ediyorum. Bana gel. Beni kendi yaşamınla doldur! Rab İsa, kendimi Sen’in amacın uğruna Sana veriyorum.

6. Tanrı’nın Tamamen Kurtarması

İmanlı yeniden doğduktan sonra vaftiz olmalıdır (Mar. 16:16). Tanrı bunun ardından kendisini imanlının ruhundan canına doğru yepyeni bir yaşam olarak yavaş yavaş yaymaya başlar (Ef. 3:17). Dönüştürülme adı verilen (Rom. 12:2) bu süreçte Tanrı’yla işbirliği yapması şarttır (Flp. 2:12) yani imanlının tüm arzuları, düşünceleri ve kararları Mesih’inkilerle bir olana dek imanlı Rab’bin canına yayılmasına izin vermelidir. En sonunda, Mesih geri döndüğü zaman Tanrı imanlının bedenini tümüyle kendi yaşamıyla kaplayacaktır. Buna “yüceltme” adı verilir (Flp. 3:21). Yani insan tümüyle boş ve yozlaşmış bir durumdan, tümüyle Tanrı’nın yaşamıyla dolu olacağı duruma gelecektir. Tanrı’nın tamamen kurtarması budur! Böyle bir insan artık bütün varlığıyla Tanrı’nın açıklaması olur ve O’nun amacını yerine getirir!

Yeni yaşamı alan imanlının bundan sonra büyümek ve olgunlaşmak için Tanrı’nın yaşamıyla beslenmek ve desteklenmek üzere Hristiyan toplantılarına katılması gerekir. İmanlı kişi, Mesih’in Bedeni’nde diğer üyelerle paydaşlık etmek suretiyle Mesih’in bütün zenginliklerinden zevk alabilir.

Bu metin Hristiyan Yaşamının Temel Öğeleri 1. Cilt ’daki birinci bölümdür, bunu devam okumak istiyorsanız, bunun ücretsiz kopyasını talep edebilirsiniz.


Başkaları ile paylaşmak