DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET

Har du någonsin undrat varför du lever i den här världen och vad meningen med livet är? Det finns sex nycklar som låser upp denna hemlighet.

1. Guds plan

Gud har en önskan att uttrycka sig själv genom människan (Rom 8:29). För detta syfte skapade han människan till sin egen avbild (1 Mos 1:26). Precis som en handske är gjord till handens avbild för att kunna rymma en hand så är också människan gjord till Guds avbild för att innehålla Gud. Genom att ta emot Gud som sitt innehåll kan människan uttrycka Gud (2 Kor 4:7).

2. Människan

För att uppfylla sin plan skapade Gud människan som ett kärl (Rom 9:21–24). Detta kärl består av tre delar: kropp, själ och ande (1 Tess 5:23). Kroppen tar kontakt med och tar emot de ting som finns i den fysiska världen. Själen, den mentala förmågan, kontaktar och tar emot det som finns i den psykologiska sfären. Och den mänskliga anden, människans allra innersta del, skapades för att kontakta och ta emot Gud själv (Joh 4:24). Människan skapades inte bara för att ha mat i magen eller för att ha kunskap i sitt sinne utan för att innehålla Gud i sin ande (Ef 5:18).

3. Människans fall

Men innan människan kunde ta emot Gud som liv i sin ande, kom synden in i henne (Rom 5:12). Synden dödade hennes ande (Ef 2:1), gjorde henne till en Guds fiende i sinnet (Kol 1:21) och omvandlade hennes kropp till syndigt kött (1 Mos 6:3; Rom 6:12). Synden skadade alltså människans alla tre delar och gjorde henne främmande för Gud. I detta tillstånd kunde människan inte ta emot Gud.

4. Kristi återlösning för att Gud ska kunna ge sig själv till oss

Människans fall hindrade ändå inte Gud från att uppfylla sin ursprungliga plan. För att kunna uppfylla sin plan blev Gud först en människa som hette Jesus Kristus (Joh 1:1, 14). Sedan dog Kristus på korset för att återlösa människan (Ef 1:7), det vill säga för att ta bort människans synd (Joh 1:29) och för att föra henne tillbaka till Gud (Ef 2:13). Till slut blev han den livgivande Anden i uppståndelsen (1 Kor 15:45) så att han skulle kunna ingjuta sitt outgrundliga, rika liv i människans ande (Joh 20:22; 3:6).

5. Människans pånyttfödelse

Eftersom Kristus har blivit den livgivande Anden, kan människan nu ta emot Guds liv i sin ande. Detta kallar Bibeln för pånyttfödelse (1 Petr 1:3; Joh 3:3). För att kunna ta emot detta liv behöver människan omvända sig till Gud och tro på Herren Jesus Kristus (Apg 20:21; 16:31).

För att bli pånyttfödd behöver du helt enkelt komma till Herren med ett öppet och ärligt hjärta och säga till honom:

Herre Jesus, jag är en syndare.
Jag behöver dig.
Tack för att du dog för mig.
Herre Jesus, förlåt mig.
Rena mig från alla mina synder.
Jag tror på att du uppstod från det döda.
Jag tar emot dig just nu som min Frälsare och som mitt liv.
Kom in i mig! Fyll mig med ditt liv!
Herre Jesus, jag överlämnar mig själv till dig och dina syften.

6. Guds fullständiga frälsning

Efter pånyttfödelsen behöver en troende bli döpt (Mark 16:16). Sedan börjar Gud en livslång process av att gradvis sprida sig själv som liv från den troendes ande in i hennes själ (Ef 3:17). Denna process, som kallas förvandling (Rom 12:2), kräver mänskligt samarbete (Fil 2:12). Den troende samarbetar genom att tillåta Herren sprida sig till hennes själ ända tills dess att hennes och Kristi önskningar, tankar och beslut blir ett. Till slut kommer Gud vid Kristi återkomst att fullständigt genomsyra den troendes kropp med sitt liv. Detta kallas för förhärligande (Fil 3:21). Istället för att vara tom och skadad i alla delar blir denna människa fylld och genomsyrad av Guds liv. Detta är Guds fulla frälsning! En sådan människa uttrycker nu Gud och uppfyller Guds plan!

Efter att ha tagit emot detta liv behöver en troende delta i kristna möten för att få näring och försörjning från Guds liv så att hon kan växa och mogna i detta liv. I gemenskap med andra troende i Kristi Kropp kan en troende njuta av Kristi närvaros rikedomar.

Detta är det första kapitlet i Kristna livets grundläggande principer, volym 1, du kan beställa ett gratisex och fortsätta läsa i den.


Dela med andra