ТАЙНАТА НА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ

ТАЙНАТА НА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ

Чудили ли сте се някога защо живеете на този свят и каква е целта на вашия живот? Има шест ключа, които отключват тази тайна:

1. Божият план

Бог желае да се изразява чрез човека (Рим. 8:29). За тази цел Той създаде човека по Свой образ и подобие (Бит. 1:26). Точно както ръкавицата е създадена по образа на ръката, за да съдържа ръката, така и човекът е създаден по Божия образ, за да съдържа Бог. Приемайки Бог като своето съдържание, човекът може да изразява Бог (2 Кор. 4:7).

2. Човекът

За да изпълни Своя план, Бог създаде човека като съд (Рим. 9:21-24). Този съд се състои от три части: тяло, душа и дух (1 Сол. 5:23). Тялото възприема и влиза в контакт с нещата от физическата сфера. Душата, мисловният орган, възприема и влиза в контакт с нещата от психологическата сфера. А човешкият дух, най-дълбоката част на човека, беше създаден, за да влиза в контакт със Самия Бог и да Го приема (Йн. 4:24). Човекът бе създаден не само, за да съдържа храна в стомаха си или знание в ума си, а за да съдържа Бог в духа си (Еф. 5:18).

3. Падението на човека

Но преди човекът да може да приеме Бог като живот в духа си, грехът влезе в него (Рим. 5:12). Грехът умъртви духа му (Еф. 2:1), направи го Божи враг в ума му (Кол. 1:21) и видоизмени тялото му в греховна плът (Бит. 6:3;  Рим. 6:12). Така грехът повреди всичките три части на човека, отчуждавайки го от Бога. В това състояние, човекът не можеше да приеме Бог.

4. Христовото Изкупление с цел Божието раздаване

И все пак падението на човека не възпря Бог от осъществяването на първоначалния Му план. За да осъществи Своя план, Бог първо стана човек, наречен Исус Христос (Йн. 1:1, 14). След това Христос умря на кръста, за да изкупи човека (Еф. 1:7), отнемайки греховете му (Йн. 1:29) и връщайки го при Бог (Еф. 2:12). Накрая във въкресение,Той стана животворящият Дух (1 Кор. 15:45), за да може  да раздава Своя неизмеримо богат живот в човешкия  дух (Йн. 20:22; 3:6).

5. Новораждането на човека

Тъй като Христос стана животворящият Дух, човек вече може да приеме Божия живот в своя дух. Библията нарича това новораждане  (1 Пет. 1:3; Йн. 3:3). За да приеме този живот, човекът трябва да се покае пред Бог и да повярва в Господ Исус Христос (Деян. 20:21; 16:31).

За да бъдете новородени, просто елате при Бог с открито и честно сърце и Му кажете:

Господи Исусе, аз съм грешник. Имам нужда от Теб. Благодаря Ти, че и умрял за мен. Господи Исусе, прости ми. Очисти ме от всичките ми грехове. Вярвам, че Си възкръснал от мъртвите. Приемам Те сега като свой Спасител и живот. Ела в мен! Изпълни ме с Твоя живот! Господи Исусе, давам Ти себе си за Твоята цел.

6. Пълното Божие спасение

След новораждането, вярващият трябва  да  бъде  кръстен (Mк. 16:16). След това Бог започва доживотният процес на постепенното Си разпространяване като живот от духа на вярващия в душата му (Еф. 3:17). Този процес, който се нарича преобразяване (Рим 12:2), изисква съдействието на човека (Фил. 2:12).

Вярващият съдейства, позволявайки на Господ да се разпространи в неговата душа, докато всичките му желания, мисли и решения станат едно с желанията, мислите и решенията на Христос. Накрая, при Христовото завръщане, Бог напълно ще пропие тялото на вярващия с живота Си. Това се нарича прославяне (Фил. 3:21). Така, вместо да бъде празен и повреден във всяка част на съществото си, човекът е изпълнен и пропит с Божия живот. Това е пълното Божие спасение! Сега такъв един човек изразява Бог, осъществявайки Неговия план!

Това е първата глава в Основни елементи на християнския живот, т. 1, можете да поискате безплатното си копие, за да продължите да четете.


Сподели с приятели