Taina Vieţii Omeneşti

Taina Vieţii Omeneşti

V-aţi întrebat vreodată de ce trăiţi în lumea aceasta şi care este scopul vieţii voastre? Există şase chei care dezleagă această taină.

1. Planul lui Dumnezeu

Dumnezeu doreşte să Se exprime prin om (Rom. 8:29). Pentru acest scop, El l-a creat pe om în propria Sa imagine (Gen. 1:26). Aşa cum o mănuşă este făcută în imaginea unei mâini pentru a „conține” o mână, tot astfel omul este făcut în imaginea lui Dumnezeu pentru a-L conține pe Dumnezeu. Primindu-L pe Dumnezeu ca şi conținut al său, omul Îl poate exprima pe Dumnezeu (2 Cor. 4:7).

2. Omul

Pentru a-Și îndeplini scopul, Dumnezeu l-a făcut pe om ca pe un vas (Rom. 9:21-24). Acest vas are trei părți: trup, suflet şi duh (1 Tes. 5:23). Trupul contactează şi primeşte lucrurile domeniului fizic. Sufletul, facultatea mintală, contactează şi primeşte lucrurile domeniului psihologic. Iar duhul omenesc, partea cea mai lăuntrică a omului,a fost făcut pentru a-L contacta şi a-L primi pe Dumnezeu Însuşi (Ioan 4:24). Omul a fost creat nu doar pentru a conține hrană în stomacul său, sau pentru a conține cunoştință în mintea Sa, ci pentru a-L conține pe Dumnezeu în duhul său (Efes. 5:18).

3. Căderea omului

Dar înainte ca omul să Îl poată primi pe Dumnezeu ca viață în duhul său, păcatul a intrat în el (Rom. 5:12). Păcatul i-a amorțit duhul (Efes. 2:1), l-a făcut un vrăjmaş al lui Dumnezeu în mintea sa (Col. 1:21) şi i-a transmutat trupul în carne păcătoasă (Gen. 6:3; Rom. 6:12). Astfel păcatul a afectat toate cele trei părți ale omului, înstrăinându-l de Dumnezeu. În această stare, omul nu Îl mai putea primi pe Dumnezeu.

4. Răscumpărarea lui Cristos pentru distribuirea lui Dumnezeu

Cu toate acestea, căderea omului nu L-a împiedicat pe Dumnezeu să-Și îndeplinească planul Său inițial. Pentru a-Și îndeplini planul, Dumnezeu a devenit întâi un om numit Isus Cristos (Ioan 1:1, 14). Apoi Cristos a murit pe cruce pentru a-l răscumpăra pe om (Efes. 1:7), înlăturându-i astfel păcatul (Ioan 1:29) şi aducându-l înapoi la Dumnezeu (Efes. 2:13). În final, în înviere, El a devenit Duhul dătător de viață (1 Cor. 15:45b) pentru a putea distribui viața Sa nepătruns de bogată în duhul omului (Ioan 20:22; 3:6).

5. Regenerarea omului

Deoarece Cristos a devenit Duhul dătător de viață, acum omul poate să primească viața lui Dumnezeu în duhul său. Biblia numeşte acest lucru regenerare (1 Petru 1:3; Ioan 3:3). Pentru a primi această viață, omul trebuie să se pocăiască față de Dumnezeu şi să creadă în Domnul Isus Cristos (Fapte 20:21; 16:31).

Pentru a fi regenerat, vino la Domnul în mod simplu, cu o inimă deschisă şi sinceră şi spune-I:

Doamne Isuse, sunt un păcătos. Am nevoie de Tine. Îţi mulţumesc că ai murit pentru mine. Doamne Isuse, iartă-mă. Curăţeșțe-mă de toate păcatele. Cred că Tu ai înviat dintre cei morţi. Te primesc chiar acum ca Mântuitor al meu și viaţă a mea. Vino în mine! Umple-mă cu viaţa Ta! Doamne Isuse, mă dau Ţie pentru scopul Tău.

6. Mântuirea deplină a lui Dumnezeu

După regenerare, credinciosul trebuie să fie botezat (Marcu 16:16). Apoi Dumnezeu începe un proces treptat de-o viață prin care El ca viață Se răspândeşte treptat din duhul credinciosului înspre sufletul său (Efes. 3:17). Acest proces, numit transformare (Rom. 12:2), necesită cooperarea din partea omului (Fil. 2:12). Credinciosul cooperează îngăduindu-I Domnului să Se răspândească înspre sufletul său, până când toate dorințele, gândurile şi deciziile sale devin una cu cele ale lui Cristos. În final, la întoarcerea lui Cristos, Dumnezeu va satura pe deplin trupul credinciosului cu viața Sa. Acest eveniment este numit glorificare (Fil. 3:21). Astfel, în loc de a fi gol şi vătămat în fiecare parte a sa, acest om este umplut şi saturat cu viața lui Dumnezeu. Aceasta este mântuirea deplină a lui Dumnezeu! Un asemenea om Îl exprimă acum pe Dumnezeu, împlinind planul lui Dumnezeu!

După ce primeşte această viață, credinciosul trebuie să participe la întâlniri creştine pentru a fi hrănit şi alimentat cu viața lui Dumnezeu, ca să poată să crească şi să se maturizeze în această viață. În părtăşie cu alți credincioşi din Trupul lui Cristos, un credincios poate savura bogățiile prezenei lui Cristos.

Acesta este primul capitol in “Elemente de Bază ale vieții creștine, Vol. 1”, puteți solicita o copie gratuită pentru a continua sa citiți.


Spune și altora despre cărți