MENNESKELIVETS MYSTERIUM

MENNESKELIVETS MYSTERIUM

Har du noen gang undret deg over hvorfor du lever i denne verden og hva hensikten med livet ditt er? Her finner du seks “nøkler” som “låser opp” dette mysteriet.

1. Guds plan

Gud ønsker å uttrykke Seg Selv gjennom mennesket (Rom. 8:29). Med denne hensikten skapte Han mennesket i Sitt eget bilde (1 Mos. 1:26). På samme måte som en hanske er laget som en hånd for å inneholde en hånd, slik er mennesket skapt i Guds bilde for å inneholde Gud. Ved å motta Gud som sitt innhold, kan mennesket uttrykke Gud (2 Kor. 4:7).

2. Mennesket

For å fullføre Sin plan skapte Gud mennesket som et kar (Rom. 9:21-24). Dette karet har tre deler: kropp, sjel og ånd (1 Tess. 5:23). Med kroppen vår berører og mottar vi tingene i den fysiske verden. Sjelen, de mentale sansene, berører og mottar det som tilhører den psykiske verden. Og den menneskelige ånd, det innerste området i mennesket, ble skapt for å kontakte og motta Gud Selv (Joh. 4:24). Mennesket ble ikke bare skapt for å ha mat i magen sin eller for å ha kunnskap i sin forstand, men også for å ha Gud i sin ånd (Ef. 5:18).

3. Menneskets fall

Men før mennesket fikk mottatt Gud som liv inn i sin ånd, kom synden inn i ham (Rom. 5:12). Synden gjorde ånden hans død (Ef. 2:1), gjorde ham til Guds fiende i sitt sinn og forvandlet kroppen hans til syndig kjød (1 Mos. 6:3, Rom. 6:12). Således skadet synden alle de tre delene av mennesket og gjorde ham til en fremmed i forhold til Gud. I denne tilstanden kunne ikke mennesket motta Gud.

4. Kristi gjenløsning for Guds utdeling

Ikke desto mindre, menneskets fall hindret ikke Gud fra å fullføre Sin opprinnelige plan. I den hensikt å sette i verk Sin plan, ble Gud først et menneske ved navn Jesus Kristus (Joh. 1:1, 14). Senere døde Kristus på korset for å gjenløse mennesket (Ef. 1:7), og tok på denne måten bort synden og brakte mennesket tilbake til Gud (Ef. 2:13). Til sist, ved oppstandelsen, ble Han den livgivende Ånd (1 Kor. 15:45b), slik at Han kunne utdele Sitt uendelig rike liv inn i menneskets ånd (Joh. 20:22; 3:6).

5. Menneskets gjenfødelse

Siden Kristus har blitt den livgivende Ånd, kan mennesket nå motta Guds liv inn i sin ånd. Bibelen kaller dette gjenfødelse (1 Pet. 1:3, Joh. 3:3). For å motta dette liv må mennesket omvende seg til Gud og tro på Herren Jesus Kristus (Apg. 20:21; 16:31).

For å bli født på ny, kom bare til Herren med et åpent og ærlig hjerte og si til Ham:

Herre Jesus, jeg er en synder. Jeg trenger Deg. Takk for at Du døde for meg. Herre Jesus, tilgi meg. Rens meg fra alle mine synder. Jeg tror at Du sto opp fra de døde. Jeg tar imot Deg akkurat nå som min Frelser og mitt liv. Kom inn i meg! Fyll meg med Ditt liv! Herre Jesus, jeg gir meg selv til Deg og Din hensikt.

6. Guds fulle frelse

Etter å ha blitt født på ny, trenger den troende å bli døpt (Markus 16:16). Så begynner Gud den livslange prosessen med å spre Seg Selv som liv, fra den troendes ånd til hans sjel (Ef. 3:17). Denne prosessen blir kalt forvandling i Romerbrevet 12:2 og krever menneskets samarbeid (Fil. 2:12). Den troende samarbeider ved å tillate Herren å spre Seg fra sjelen, helt til alle hans ønsker, tanker og avgjørelser blir ett med dem som Kristus har. Til sist, ved Kristi gjenkomst vil Gud fullt ut gjennomsyre den troendes kropp med Sitt liv. Dette er kalt herliggjørelsen (Fil. 3:21). Således, i stedet for at dette mennesket er tomt og skadet tvers igjennom, blir det fylt og gjennomsyret med Guds liv. Dette er Guds fulle frelse. Et slikt menneske uttrykker nå Gud og fullfører Guds plan!

Etter å ha mottatt dette liv trenger den troende å være med på kristne møter for å motta næring og forsyning av Guds liv, slik at han kan vokse og modnes i dette liv. I fellesskap med andre troende i Kristi Kropp kan en troende nyte rikdommene i Kristus ved og gjennom Hans nærvær.

Translation: Dette er det første kapittelet i Det kristne livets grunnleggende prinsipper. Du kan gratis få et eksemplar for å forstette lesningen.


Del med andre