วันสิ้นโลกจะมาถึงเมื่อไร?

วันสิ้นโลกจะมาถึงเมื่อไร?

ทุกครั้งที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น แผ่นดินไหว, ไฟป่า, พายุ, โรคระบาด, ฯลฯ ผู้คนก็มักจะหวาดผวากันว่าใกล้จะถึงกาลสิ้นโลกแล้ว นั่นเป็นเรื่องร้ายแรงที่เราไม่อาจมองข้ามได้จริงๆ

ในเรื่องนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิเพียงหนึ่งเดียวที่สามารถตอบเราได้ก็คือพระเจ้า พระองค์เคยตรัสถึงเรื่องเหล่านี้ผ่านเหล่าผู้เผยพระวจนะของพระองค์ และสิ่งที่ตรัสไว้ก็ถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ไบเบิลอย่างละเอียด ในบทความนี้ เราจึงอยากมาบอกเล่ากับทุกคนว่า ตามการเปิดเผยในพระคัมภีร์ไบเบิลนั้น โลกปัจจุบันนี้จะสิ้นสุดอย่างไร

อย่างไรก็ดี เราจำเป็นต้องรู้ถึงสาเหตุที่พระเจ้าทรงเนรมิตสร้างโลกขึ้นมาเสียก่อน เราจึงจะเข้าใจถึงเหตุที่โลกนี้จะต้องสิ้นสุดลงได้. พระเจ้าทรงเนรมิตสร้างโลกนี้ขึ้นมา ก็เพื่อให้มนุษย์ที่ถูกสร้างขึ้นตามพระฉายาของพระองค์ ได้ถูกเติมเต็มด้วยพระองค์ ให้พระองค์มาเป็นชีวิตของมนุษย์ และมนุษย์เหล่านี้จะได้ถูกก่อสร้างเข้าด้วยกันเป็น "คนใหม่คนเดียว" ที่จะมาสำแดงพระเจ้าและปกครองโลกนี้เพื่อพระเจ้า

นี่ก็หมายความว่า ถ้า "คนใหม่คนเดียว" ซึ่งเป็นมนุษย์แห่งกลุ่มชนนั้น ยังไม่ปรากฏขึ้นมาบนโลก ก็ยังไม่ถึงวันสิ้นโลก และพระเจ้าก็ยังต้องดำเนินการต่อไปเพื่อจะได้มาซึ่งคนใหม่นี้ และที่สำคัญ คุณก็ยังคงมีโอกาสที่จะเป็นส่วนหนึ่งของ "ผลงานชิ้นเอก" ของพระเจ้าด้วย

ทว่านับตั้งแต่มนุษย์ได้อยู่บนโลกนี้ มนุษย์ก็ได้ล้างผลาญทรัพยากรต่างๆ บนโลกนี้ไปเรื่อยๆ โดยเฉพาะในช่วงร้อยกว่าปีที่ผ่านมานี้ ทรัพยากรบนโลกก็ถูกทำลายไปอย่างรวดเร็ว จนคนในยุคนี้ก็เริ่มมองเห็นแล้วว่า ภาวะโลกร้อน, มลภาวะ, โรคอุบัติใหม่ กำลังจะทำลายสภาพอากาศ ตลอดจนกลืนพื้นที่ราบลงไปใต้ทะเลภายในระยะเวลาไม่กี่สิบปีข้างหน้านี้ เรื่องนี้ก็สอดคล้องกับที่พระคัมภีร์กล่าวไว้ว่า เมื่อโลกนี้ใช้ประโยชน์ไม่ได้แล้ว แผ่นดินก็จะเก่าแก่เหมือนเครื่องนุ่งห่ม ถูกม้วนขึ้นเหมือนเสื้อคลุม และถูกเผาผลาญให้พินาศไป (ฮร.1:10-12; 2ปต.3:12)

อย่างไรก็ตาม แม้พระคัมภีร์จะไม่ได้บอกเวลาที่แน่นอนเอาไว้ว่า โลกนี้จะสิ้นสุดลงในวันไหน แต่พระคัมภีร์ก็ระบุถึงสัญญาณของวันสิ้นโลกเอาไว้สามประการ ดังนี้

1) การฟื้นฟูเอกราชของประเทศอิสราเอล ซึ่งเกิดขึ้นใน ค.ศ. 1948 (มธ.24:32)

2) การที่กรุงเยรูซาเล็มจะกลับไปเป็นของอิสราเอลโดยสมบูรณ์ ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่ ค.ศ. 1967 มาจนถึงทุกวันนี้ (ลก.21:24)

3) การลงนามในสัญญาระหว่างผู้ต่อต้านพระคริสต์กับประเทศอิสราเอล (ดนล.9:27)

ในเรื่องสัญญาณประการที่สามนี้ เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครคือผู้ต่อต้านพระคริสต์ แต่พระคัมภีร์ได้บอกให้เรารู้ว่า เขาผู้นี้จะปกครองสิบประเทศในยุโรปซึ่งเคยอยู่ภายใต้จักรวรรดิโรมันโบราณ และเขาจะมีการทำสัญญาบางอย่างกับประเทศอิสราเอลด้วย ซึ่งหลายคนที่ศึกษาพระคัมภีร์ล้วนมีความเห็นตรงกันว่า เนื้อหาในสนธิสัญญานั้นน่าจะเกี่ยวกับสันติภาพและการก่อสร้างพระวิหารของชาวยิวขึ้นมาใหม่ พระคัมภีร์ระบุไว้ชัดเจนว่า สนธิสัญญาฉบับนี้มีการลงนามเมื่อไร หลังจากนั้นอีก 7 ปี โลกนี้ก็จะถึงกาลอวสาน!!

พระคัมภีร์ยังบอกเราด้วยว่า ใน 7 ปีสุดท้ายนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง  ช่วงเวลานั้นจะแบ่งเป็นสองช่วง ช่วงละ 3 ปีครึ่ง (ดนล.9:27) โดยในช่วงแรกจะเป็นเวลาที่มีสันติภาพ. เมื่อ 3 ปีครึ่งแรกจบลงแล้ว การดำเนินงานของพระเจ้าในการทำให้ “คนใหม่คนเดียว” ได้ปรากฏออกมาก็จะสำเร็จลุล่วงด้วย และคนที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์แห่งกลุ่มชนผู้นี้ก็คือ “ผู้มีชัยชนะ” ซึ่งจะถูกพระองค์รับขึ้นไปสู่สวรรค์. คนเหล่านี้จะขึ้นไปจัดการกับซาตานบนสวรรค์และโยนมันลงมาสู่แผ่นดินโลก (วว.12:9-11) จากนั้นซาตานก็จะมอบอำนาจและฤทธิ์เดชให้แก่ผู้ต่อต้านพระคริสต์ซึ่งถูกวิญญาณชั่วเข้าสิง นั่นคือจุดเริ่มต้นของช่วงเวลาสามปีครึ่งสุดท้ายของโลกปัจจุบัน ซึ่งเป็นพระคัมภีร์เรียกว่าช่วงเวลาแห่ง “ภัยพิบัติใหญ่”  โลกในเวลานั้นจะไม่น่าอยู่ยิ่งกว่าทุกวันนี้อีกมาก เพราะนอกจากจะมีผู้ต่อต้านพระคริสต์คอยเข่นฆ่ามนุษย์ทั้งปวงแล้ว ยังมีมหันตภัยเหนือธรรมชาติเกิดขึ้นอีกมากมาย จนกว่าจะถึงเวลาที่พระคริสต์และเหล่าผู้มีชัยชนะของพระองค์จะลงมาจัดการกับผู้ต่อต้านพระคริสต์และกองทัพของมันที่อาร์มาเกดอน และนำอาณาจักรของพระเจ้ามาสู่แผ่นดินโลก ซึ่งจะมีแต่ความชื่นชมยินดี, สันติสุข, และความชอบธรรม และเมื่อถึงฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ก็จะไม่มีน้ำตา, ความขัดสน, ความเจ็บป่วย, การปล้นชิง, ความอธรรม, หรือแม้แต่ความตายอีกต่อไป.

ในเมื่อสถานการณ์ในโลกทุกวันนี้ทำให้คุณรู้สึกไม่อยากต้องอยู่เผชิญกับ “ภัยพิบัติใหญ่” ในสามปีครึ่งสุดท้ายของโลกนี้ คุณก็ต้องกลับใจหันสู่พระเจ้าตั้งแต่วันนี้ ให้พระองค์เข้ามาเติมเต็มภายในของคุณ มาเป็นชีวิตของคุณ 

ถ้าคุณต้องการหลีกหนีจากการทำลายล้างของซาตานและการพิพากษาของพระเจ้า คุณก็อาจทูลต่อพระเจ้าได้ดังนี้ “โอ พระเยซู โปรดย้ายข้าพเจ้าออกจากอาณาจักรของซาตานเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้า  ข้าพเจ้าต้องการอยู่ร่วมกับพระองค์ในโลกนิรันดร์  โปรดเสด็จเข้ามาเป็นชีวิตของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าต้องการพระองค์เดี๋ยวนี้”

หากคุณอยากเข้าใจเนื้อหาในพระคัมภีร์มากกว่านี้
เรามีหนังสืออีกเจ็ดเล่ม แจกฟรีให้คุณถึงบ้าน
คลิกเลย
https://www.rhemabooks.org/th/articles/questions-about-god-man-and-what-is-happening-on-the-earth/


แบ่งปันให้ผู้อื่น