ขอบคุณอย่างยิ่งที่กรุณาให้ความสนใจในหนังสือของเรา. เนื่องจากโรคระบาด COVID-19 หนังสือที่เราแจกได้ในเวลานี้จึงอยู่ในรูปหนังสืออิเลคโทรนิคส์เท่านั้น เพราะเราจำเป็นต้องระงับการส่งหนังสือทางไปรษณีย์ไปก่อน. ถ้าคุณดาวน์โหลดหนังสืออิเลคโทรนิคส์ไปแล้ว แต่ต้องการรับหนังสือที่จัดพิมพ์เป็นรูปเล่มด้วยในอนาคตเมื่อเราสามารถจัดส่งได้อีกครั้งหนึ่ง หรือคุณต้องการจะรอรับหนังสือที่จัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม โปรดกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์เราอีกครั้งในอีก 2-3 เดือนข้างหน้า.

คำถามเกี่ยวกับพระเจ้า, มนุษย์, และเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นบนโลก

ในบทความด้านล่างนี้ เราอยากจะแบ่งปันถึงทัศนะที่ลึกซึ้งของพระคัมภีร์ที่มีต่อความกังวลและคำถามฝ่ายวิญญาณในท่ามกลางการแพร่ระบาดของไวรัสที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลกในเวลานี้ เช่น พระเจ้าทรงทำอะไรอยู่? ฉันควรทำอย่างไร?  เพราะเหตุใดจึงเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้น? แล้วจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต? เราหวังว่าบทความเหล่านี้จะช่วยให้คุณหาคำตอบได้ว่า คุณและคนที่คุณรักควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรในท่ามกลางสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดเช่นนี้

บทความ


แบ่งปันให้ผู้อื่น