Các câu hỏi về Đức Chúa Trời, Con người và Những gì đang xảy ra trên đất

Dưới đây chúng tôi muốn chia sẻ một số hiểu biết sâu sắc từ Kinh thánh về những quan tâm và thắc mắc thuộc linh trong những ngày này giữa cơn đại dịch lan tràn khắp thế giới, như là: Đức Chúa Trời đang làm gì? Tôi nên làm gì? Tại sao những điều này lại xảy ra? Điều gì sẽ đến trong tương lai? Chúng tôi hi vọng những điều này sẽ hữu ích cho bạn khi đang tìm kiếm để biết bạn và những người thân yêu của bạn nên hành động như thế nào giữa tình huống chưa từng có này.)

Các bài viết


Chia sẻ với người khác