Hãy đến với Ta và Ta sẽ cho các con được nghỉ ngơi

Hãy đến với Ta và Ta sẽ cho các con được nghỉ ngơi

Khi Chúa Jesus sống trên đất, Ngài thường nói lời mời gọi này: Hãy đến. “Hãy đến với Ta, Ta sẽ cho các con được nghỉ ngơi” (Mat. 11:28). “Hãy để con trẻ đến với Ta…vì vương quốc Đức Chúa Trời thuộc về những người như thế.” (Mác 10:14) “Nếu ai khát, hãy đến với Ta và uống” (Gi. 7:37). Chúa luôn mời gọi chúng ta hãy đến với Ngài để được nghỉ ngơi và nhận sự sống.

Không chỉ về phía Chúa, Ngài bảo chúng ta đến cùng Ngài cách ân điển; nhưng về phía chúng ta, chúng ta có một nhu cầu cấp thiết để đến bởi vì những gánh nặng mà chúng ta phải lao khổ. Thời đại của chúng ta đặc biệt là một thời đại lo lắng – lo lắng về thiên tai, lo lắng về dịch bệnh và đại dịch và những sự hỗn loạn, lo lắng về mối đe dọa khủng bố, lo lắng về bất ổn kinh tế. Chúng ta lo lắng liệu chúng ta có thể tiếp tục làm việc hay không. Chúng ta lo lắng liệu chúng ta có đủ thức ăn và thuốc uống. Chúng ta tự hỏi con cái của chúng ta sẽ thừa hưởng một loại thế giới như thế nào. Ô, chúng ta thật cần đến và giải tỏa bao nhiêu gánh nặng và lo lắng!

Chúng ta cũng có một nhu cầu cấp thiết để đến bởi vì vấn đề về tội. Chúng ta biết từ trong lương tâm của mình rằng có một Đức Chúa Trời thánh khiết trên vũ trụ này, và chúng ta nên sống một đời sống ngay thẳng và đạo đức. Nhưng có một nan đề - chúng ta không thể làm được. Tất cả chúng ta đã phạm tội đối với Đức Chúa trời và phạm tội đối với con người không biết bao nhiêu lần. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể đến? Chúa Jesus yêu cầu chúng ta phải làm gì để đến?

Không làm gì cả! Chúa Jesus hoàn toàn không đòi hỏi điều gì, bởi vì Ngài đã cung ứng đầy đủ để chúng ta đến với Ngài. Kinh thánh nói rằng “chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy; và Chúa đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người [là Jesus]” (Ê-sai 53:6). Chúng ta không cần phải làm gì cả bởi vì Ngài đã chịu hình phạt đầy đủ vì các tội phạm của chúng ta. Chúng ta không còn chịu hình phạt vì các tội phạm của mình nữa vì Jesus đã đổ huyết của Ngài và gánh chịu tất cả cho chúng ta! Ngài đã trả nợ, vì vậy khi chúng ta đến, chúng ta được đảm bảo rằng các tội phạm của chúng ta đã được tha thứ. Sau đó, Ngài đã sống lại từ kẻ chết và đã trở nên Linh ban-sự-sống (1 Cô. 15:45) để Ngài có thể vào trong chúng ta và là sự bình an và nghỉ ngơi bên trong của chúng ta.

Chúa Jesus không đòi hỏi làm việc tốt; Ngài không yêu cầu tính cách tốt; Ngài không yêu cầu bằng chứng về sự xứng đáng – Ngài chỉ nói “Hãy đến.” Và những ai đến, Ngài ban cho lời hứa vô điều kiện: “người nào đến với Ta, Ta chắc chắn không đuổi ra ngoài đâu” (Giăng 6:37). Tất cả chúng ta cần phải làm bây giờ là đến với Ngài. Và đến có nghĩa là gì? Đến là đến gần Chúa. Đến là kêu cầu danh Ngài. Đến là tin vào Ngài và tiếp nhận Ngài.

Chúa đang chờ đợi chính bạn đến với Ngài ngay lúc này. Đến cùng với các tội lỗi hiện tại của bạn. Đến cùng với những nỗi sợ hãi hiện tại của bạn. Chính bạn hãy đến. Đừng chờ để cải thiện bản thân – ngày ấy sẽ không bao giờ đến. Sự chết thay của Chúa Jesus cho chúng ta đã đổ đầy mọi thiếu hụt của chúng ta. Không cần phải chờ đợi nữa – hãy đến. Nếu bạn đến, nếu bạn tin vào Jesus, nếu bạn mở lòng và kêu Ngài, Ngài sẽ tiếp nhận bạn. Lời hứa của Ngài mãi mãi chắc chắn – “người nào đến với Ta, Ta chắc chắn không đuổi ra ngoài đâu.” Hãy đến.

““Chúa Jesus ơi, con thừa nhận rằng con tội lỗi. Con thừa nhận rằng con có những điều sợ hãi và nghi ngờ, nhưng bây giờ con đến với Ngài. Con cần Ngài tẩy sạch con khỏi tội lỗi của mình bởi huyết quý báu của Ngài, và con tin lời hứa của Ngài rằng Ngài sẽ chắc chắn không đuổi con ra ngoài đâu. Vì vậy chính con đây, con đến với Ngài, và bởi lời của Ngài con biết rằng Ngài sẽ nhận con. Con cần Ngài vào bên trong con. Chúa Jesus ơi, con đến để Ngài có thể trở nên sự nghỉ ngơi của con.”

Để đọc thêm về Đức Chúa Trời, con người và điều gì đang xảy ra trên trái đất, vui lòng truy cập trang web: https://www.rhemabooks.org/vi/articles/questions-about-god-man-and-what-is-happening-on-the-earth/


Chia sẻ với người khác