Kom til meg og jeg vil gi dere hvile

Kom til meg og jeg vil gi dere hvile

Da Herren Jesus var på jorden, ytret Han ofte dette innbydende ordet: «Kom». Han sa: «Kom til Meg alle dere som strever og bærer tunge byrder, og Jeg vil gi dere hvile» (Matteus 11:28), og videre: «La de små barna komme til meg ... For Guds rike hører slike til» (Markus 10:14), og: «Om noen tørster, han skal komme til Meg og drikke» (Johannes Evang. 7:37). Herren inviterer oss alltid til å komme til Ham for å få hvile og liv.

Ikke bare ber Herren oss nådefullt fra Sin side om å komme, men vi fra vår side har et desperat behov for å komme på grunn av de tunge byrdene vi sliter med. Tiden vi lever i byr på mye bekymring - bekymring for naturkatastrofer, bekymring for sykdommer, pandemier og det resulterende kaoset, bekymring fra trussel om terrorisme, bekymring over at pengene våre ikke skal strekke til. Vi lurer på om vi kanskje kommer til å miste jobben. Vi lurer på om det blir mangel på mat og medisiner. Vi lurer på hva slags verden barna våre skal vokse opp i. Å, hvor vi trenger å komme, slik at vi kan bli fri fra så mange byrder og bekymringer!

Vi har også et desperat behov for å komme til Ham på grunn av et stort problem: synden. Vi vet i samvittigheten vår at det finnes en hellig Gud i dette universet, og at vi skal leve et rettskaffent og moralsk liv. Men vi har et problem - vi klarer det ikke. Vi har alle syndet, både mot Gud og mot mennesker utallige ganger. Så hvordan kan vi komme? Hva krever Jesus for at vi skal kunne komme?

Dette kan oppsummeres i ett ord: Ingenting! Jesus krever absolutt ingenting, for Han har allerede sørget for å gjøre alt klart for at vi skal kunne komme. Bibelen sier: «Vi fòr alle vill som får. Hver tok sin egen vei. Misgjerningen vi alle var skyld i, la Herren på Ham [Jesus]» (Jesaja 53:6). Gud krever ikke noe av oss fordi Han allerede har sonet hele straffen for synder. Vi trenger ikke lenger bære straffen for våre egne synder, fordi Jesus utgjøt Sitt blod for oss og tok hele straffen på Seg! Han har betalt gjelden, så når vi kommer, kan vi være sikre på at syndene våre blir tilgitt. Han stod opp igjen fra de døde og ble den livgivende Ånd (1. Korinterbrev 15:45). Derfor kan Han nå komme inn i oss og være vår sanne indre ro og hvile.

Herren Jesus ber oss ikke om å gjøre gode gjerninger, Han ber oss heller ikke om å forbedre vår oppførsel, og ikke spør Han etter bevis på at vi er verdige - Han sier bare: «Kom». Og til dem som kommer gir Han et ubetinget løfte: «Den som kommer til Meg, skal jeg aldri støte ut» (Johannes Evang. 6:37). Alt vi trenger å gjøre nå er å komme til Ham. Men, hva betyr det å komme? Å komme betyr å nærme seg Herren. Å komme betyr å påkalle Ham. Å komme betyr å tro inn i Ham og motta Ham.

Herren venter på at du skal komme akkurat som du er, og akkurat nå. Kom med syndene du har gjort. Kom med frykten du kjenner på. Kom akkurat som du er. Ikke vent på at du skal forbedre deg - den dagen kommer aldri. Jesu død på korset på våre vegne gjør opp for alle våre mangler og brister. Det er ikke nødvendig å vente - bare kom. Hvis du kommer, hvis du tror på Jesus, hvis du åpner ditt hjerte og roper på ham, vil Han ta deg imot. Hans løfte holder for all evighet:  «Den som kommer til Meg skal Jeg aldri støte ut.» Bare kom til Ham i bønn. Du kan for eksempel be slik som dette:

«Herre Jesus, jeg bekjenner at jeg er syndig. Jeg bekjenner at jeg har frykt og tvil. Men jeg kommer til Deg nå. Jeg ber Deg om å rense meg fra mine synder. Rens meg med Ditt dyrebare blod. Jeg tror på Ditt løfte om at Du aldri vil støte meg ut. Jeg kommer til Deg akkurat som jeg er, og jeg vet ved Ditt ord at Du tar meg imot. Kom inn i meg Herre Jesus. Jeg kommer nå slik at Du kan være min hvile.»


Del med andre