Chúng ta nên làm gì khi đối diện với đại dịch do vi-rút Corona (COVID-19)?

Chúng ta nên làm gì khi đối diện với đại dịch do vi-rút Corona (COVID-19)?

Với việc bùng phát thảm kịch do vi-rút Corona gây ra trên khắp trái đất, chúng ta đều bị ảnh hưởng bằng cách này hay cách khác. Sự phản ứng của nhiều người là lo lắng và sợ hãi. Nhưng có một cách khác để phản ứng – và đó là tìm kiếm Đức Chúa Trời!

Đức Chúa Trời phán rằng thời điểm của dịch lệ hiện tại là một cơ hội cụ thể để cho người ta “hạ mình xuống, cầu nguyện và tìm kiếm mặt Ngài” (2 Sử. 7:14) “Chính Đức Chúa Trời của sự bình an” (1 Tê. 5:23) không muốn cứ chỉ ở trên trời, nhưng Ngài muốn chúng ta tìm thấy và là sự bình an cho chúng ta. Chúa Jesus nói với chúng ta, “Lòng các anh chớ bối rối; hãy tin vào Đức Chúa Trời, cũng hãy tin vào Ta.” (Giăng 14:1). Chúng ta không bối rối. Chúng ta không phải sống trong lo lắng và sợ hãi. Có một phương cách khác. “Chúa đang gần” (Phil. 4:5).

Nhưng nếu Đức Chúa Trời ở trên các tầng trời thì làm thế nào Ngài có thể ở gần với chúng ta? Kinh thánh nói với chúng ta rằng Đức Chúa Trời đã trải qua nhiều bước để là sự sống và sự bình an của chúng ta. Ngài đã từ trời xuống và được nhục hóa cách đây 2,000 năm để trở thành một con người có tên là Jesus để Ngài có thể sống với chúng ta và trực tiếp kinh nghiệm tình trạng con người của chúng ta. Jesus đã sống một đời sống con người hoàn hào ở trên đất (Giăng 1:1, 14) như là một kiểu mẫu mà đời sống con người nên là – chưa bị nhiễm chất độc của tội làm khổ chúng ta, và không còn chịu hậu quả chính của chất độc đó là sự chết. Không một con người nào khác có thể ảnh hưởng tích cực đến lịch sử nhân loại như Jesus. Bất kể nơi nào Jesus đi qua, Ngài đều mang lại bình an cho những ai tìm kiếm Ngài.

Sau đó, để giải quyết nan đề của tội và sự chết, Jesus đã lên thập tự giá để chịu chết vì chúng ta như là Sự thay thế của chúng ta (Ê-sai 53:4-6). Trên thập tự giá, Ngài có khả năng sản sinh thuốc giải độc thần thượng cho chất độc của tội – tức là sự sống đời đời của Ngài được phóng thích để truyền phát vào trong chúng ta tiêu nuốt tội và sự chết. Ngài đã chết cho chúng ta, tha thứ các tội phạm của chúng ta để chúng ta có thể bình an với Đức Chúa Trời thánh biệt và công chính (Êph. 2:13-14) và không bị hư mất nhưng nhận được sự sống đời đời bằng việc tin vào Ngài (Giăng 3:16). Qua sự chết và phục sinh của Ngài, chúng ta có thể có sự bình an với Đức Chúa Trời và với những người khác. Sau đó, vào đêm phục sinh, Ngài đã hiện ra cho các môn đồ và nói, “Bình an cho các anh” và thở vào trong họ mà nói “Hãy nhận lãnh Thánh Linh” (Giăng 20:21-22).

Ngay giờ này, “Lời ở gần anh, trong miệng anh và trong lòng anh… rằng nếu miệng anh xưng nhận Jesus là Chúa và lòng anh tin Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống dậy từ kẻ chết thì anh được cứu” (La. 10:8-9). Một cách đơn giản để tiếp nhận Jesus là sự bình an và được cứu khỏi tội, sự tối tăm, và sự chết trong thế giới này là cầu nguyện như sau:

Chúa Jesus ơi, con tin vào Ngài! Chúa Jesus ơi, hãy cứu con khỏi tội và sự chết! Chúa Jesus ơi, con muốn nhận Ngài là sự sống và sự bình an của con! Chúa Jesus ơi, cảm ơn Ngài vì đã bước vào trong con để sống trong con!

Sau khi đã cầu nguyện tiếp nhận Jesus thì bạn có thể tiếp tục thực hành có sự tương giao đều đặn với Ngài. Tương giao với Đức Chúa Trời đơn giản là nói chuyện với Ngài một cách chân thật. “Đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi điều, bởi cầu nguyện và cầu xin cùng với cảm tạ, hãy trình cho Đức Chúa Trời biết những điều anh em thỉnh cầu” (Phil. 4:6). Hãy đến với Ngài trong sự cầu nguyện. Hãy mở ra cho Ngài những điều mà bạn lo lắng và cảm tạ Ngài vì Ngài là ai và Ngài đã hoàn thành điều gì cho bạn. Bằng việc làm này, bạn có thể bước vào trong sự cứu rỗi của Ngài, “và sự bình an của Đức Chúa Trời, là điều vượt trên mọi điều hiểu biết của con người, sẽ canh giữ lòng và tư tưởng của anh em trong Christ Jesus” (c. 7).

Để biết thêm về Đức Chúa Trời là ai và Ngài đã làm gì cho chúng ta trong Jesus, chúng tôi mời bạn tải xuống một số sách miễn phí tại trang web của chúng tôi:

https://www.rhemabooks.org/vi/free-christian-books/


Chia sẻ với người khác