“आमच्या पुस्तकात जो रस तुम्ही दाखवला त्याबद्दल तुमचे आभारी आहोत. कोरोना विषाणू (COVID-19) साथ पसरल्यामुळे, पुस्तके पाठविणे आम्हास स्थगित करावे लागत असल्याने, ह्या समयी डाउनलोड करण्याकरता आम्हाकडे फक्त इ-पुस्तके उपलब्घ आहेत, काही महिन्यातच आमच्या वेबसाइटवर पुन्हा भेट देऊन पाहा.”

देव, मानव आणि पृथ्वीवर काय घडत आहे या विषयींचे प्रश्न

जगभर साथीचा रोग पसरलेल्या स्थितीत असता या दिवसात आध्यात्मिक चिंता आणि प्रश्न या विषयी आम्ही पवित्र शास्त्रामधून काही समजून घेण्याच्या गोष्टी तुम्हासह विभागून घेऊ इच्छितो, जशा की : देव काय करत आहे? मी काय करावे? या सर्व गोष्टी का घडत आहेत? भविष्यात काय वाढून ठेवले आहे? आम्ही आशा बाळगतो की ह्या अभूतपूर्व स्थितीमध्ये तुम्ही आणि तुमच्या प्रियजनांनी कसे वागावे हे जाणण्याचा शोध घेण्यात ह्या गोष्टी साह्यभूत होईल.

लेख


इतरांसह वाटून घ्या