När kommer världen att gå under?

När kommer världen att gå under?

När en naturkatastrof inträffar i form av pandemi, jordbävning, orkan m.m. börjar folk undra om inte världen kommer att gå under. Det är en viktig fråga som inte borde lämnas obesvarad. Några ställer den här frågan eftersom de är rädda för att dö. Andra ställer den här frågan för att de är rädda för domedagen medan andra hoppas på att Gud snabbt ska få ett slut på denna hemska situation som vi dras med och introducera sitt kärleksfulla och rättfärdiga rike så att människor kan leva i frid och glädje. 

Gud som den enda auktoritet som är kvalificerad att svara på denna fråga har talat genom sina trogna profeter och detta har sammanställts i en bok, Bibeln (Matt 24:36). För att förstå hur den nuvarande världen kommer att gå under kommer vi alltså att utgå från Bibeln.

Guds syfte med skapelsen

Vi behöver förstå varför Gud skapade himlen och jorden innan vi kan förstå när den kommer att gå under. Guds syfte med skapelsen är att få en grupp människor som är skapade till hans avbild, fyllda med honom som liv, uppbyggda till en kollektiv människa för att uttrycka honom och råda för honom över hela jorden (1 Mos 1:26). Detta antyder att världen inte går under förrän denna kollektiva människa byggs upp (Ef 4:12). Gud jobbar fortfarande på detta mästerverk och du kan också bli en del av det (Ef 2:10). 

Jorden håller på att förbrukas

Universum är otroligt gammal. Enligt vår nuvarande uppskattning skapades universum för 13,8 miljarder år sedan. Ända sedan Gud skapade människan har människan använt jordens resurser. Under det senaste århundradet har människans resursförbrukning ökat dramatiskt, till en sådan grad att de nu snabbt minskar. Om vår förbrukning fortsätter i nuvarande takt så kommer inte de lönsamma oljereserverna räcka fram till nästa århundrade. De gapande hålen i ozonlagret kommer troligtvis dramatiskt öka förekomsten av hudcancer. Växthusgaser ökar i atmosfären, jordgloben blir varmare och väderleken förändras och för med sig torka, bränder och översvämningar. De extrema väderfenomenen som orkaner, förekommer oftare och blir alltmer allvarliga. Skogarna minskar vilket innebär att det kommer finnas mindre livsmiljöer för djurliv och mindre vegetation som skapar syre. Havsnivån höjs och den kommer att täcka kustområden som bebos av hundratals miljoner människor. Grundvattennivån sjunker och skapar brist på sötvatten där det mest behövs. Kemiskt avfall och kärnavfall håller på att sippra ner i våra sötvatten och även i havet. Luften förorenas varje sekund och orsakar andningssvårigheter i många tätortsområden. Världens befolkning växer exponentiellt. Efterfrågan på mat och andra viktiga livsnödvändigheter för människans överlevnad kan överstiga tillgången redan i vår eller våra barns livstid. Till och med utan ett kärnvapenkrig kommer jorden inte vara samma planet 30 till 50 år från och med nu. Bibeln berättar för oss att en dag kommer jordens användbarhet få ett slut och den kommer att rullas ihop som en gammal mantel som sedan ska brännas upp (Hebr 1:10-12; 2 Pet 3:12).

Dagarna innan världens undergång

Bibeln berättar inte när världen kommer att gå under. Vi vet inte timmen eller dagen (Matt. 25:13), men den berättar för oss om hur dagarna innan undergången kommer att se ut. Under de sista dagarna kommer det finnas krig, rykten om krig, svält, jordbävningar (Matt 24:6-7). Laglöshetens anda kommer att tillta (Matt 24:12) i de sista dagarna. Människors kärlek till Gud och medmänniskor kommer att kallna hos de flesta (Matt 24:12). Livet kommer vara fyllt med oroligheter och detta leder till att många människor dras med i festande och fylleri för att fly ångesten (Luk 21:34). Bibeln presenterar också en illustration med fyra hästar som kapplöper (Upp 6:1-8) mot världens ände. De fyra hästarna är evangeliet, krig, svält och död. Denna kapplöpning kommer att fortsätta och till och med eskalera. Dessa saker kommer inte att försvinna oavsett hur mycket vi hoppas på det, snarare tvärtom, det blir bara värre. 

Sättet hur världen kommer att gå under

Bibeln berättar däremot hur världen kommer att gå under. Här är huvudpunkterna. Världens sista sju år delas upp i två tidsperioder om tre och ett halvt år. De första tre och ett halvt åren kommer vara fridfulla. I slutet av den andra perioden kommer Gud ha fullbordat sitt arbete med att frambringa den kollektiva människan som är fylld av honom som liv (Upp 12:5). Dessa människor är övervinnare. Då kommer han att rycka upp dem till himlen. Där kommer de besegra Satan, djävulen och kasta ner honom på jorden (Upp 12:9-11; 14:1). En oren ande kommer gå in i en ond människa som kallas för Antikrist och Satan kommer ge honom sin makt (Upp 13:2). Detta är början på världens sista tre och ett halvt år. Bibeln kallar den här perioden för den stora vedermödan (Matt 24:11). Jorden kommer då vara en plats där ingen vill bo (Upp 3:10). Antikrist kommer skada mänskligheten och samtidigt sker det många naturkatastrofer och övernaturliga katastrofer (Upp 11:13). I slutet av de här tre och ett halvt åren kommer Kristus och hans övervinnare att komma ner från himlen och krossa Antikrist och hans armé på en plats som kallas för Harmagedon (Upp 16:16; 19:13-16; 17:14). Då kommer Guds rike komma ner på jorden och Satan kommer bindas i ettusen år (Upp 20:2). I slutet av de ettusen åren kommer Satan att släppas lös för en kort tid. Han kommer orsaka mer skada men sedan kommer han kastas i eldsjön (Upp 19:20; 20:10). Satan och alla som samarbetade med honom kommer dömas där för evigt. Men folket som vänder sig till Gud och som vill bli fyllda med Gud kommer leva i Gud och med Gud i hela evigheten på den förnyade jorden (Upp 11:15). Där kommer glädje, frid och rättfärdighet existera (Upp 22:3,5). Tårar, brist, sjukdom, stölder, orättfärdighet och död kommer inte mer finnas (Upp 21:3-4). 

Om du vill fly från förödelsen som kommer inträffa innan världens undergång under den stora vedermödan, behöver du omvända dig till Gud idag och ta emot honom och hans frälsning (Matt 4:17; Ef 5:18-19; Joh 10:10). Om du vill fly från Satans ödeläggelse och Guds dom uppmuntrar vi dig att be så här:

"Åh, Herre Jesus! Ta mig från Satans rike till Guds rike. Jag vill leva i dig och med dig i hela evigheten. Kom in i mig för att vara mitt liv. Jag behöver dig här och nu så att jag kan ta steget in i din frälsning” 

Besök gärna vår hemsida för att läsa mer om Gud och hans plan för mänskligheten:

https://www.rhemabooks.org/sv/articles/questions-about-god-man-and-what-is-happening-on-the-earth/


Dela med andra