Våra böcker finns tillgängliga på flertalet språk

Våra böcker finns tillgängliga på följande språk. Välj ett språk för att söka på vår hemsida.

Välj ett språk:

Vår mission – Att distribuera böcker på alla större språk

Rhema önskar att göra vår serie av 7 gratis kristna böcker tillgängliga på alla större språk för att hjälpa människor att känna Gud på ett djupare sätt. Vi är grupp troende som, enligt Herrens uppdrag, sprider rikets evangelium till hela den bebodda världen.