Tack för visat intresse för våra böcker. På grund av coronavirusets pandemi (Covid-19) så kommer vi i nuläget endast ha e-böcker tillgängliga för nedladdning. Om du, efter att ha laddat ner e-böckerna skulle ändå vilja beställa tryckta böcker, eller om du skulle vilja vänta med din beställning tills tryckta böcker åter finns tillgängliga, så ber vi dig att besöka vår hemsidan igen om ett par månader.

Dela med andra


VÅR VÄRLD HAR FÖRÄNDRATS


Vår värld har förändrats. Våra liv har förändrats.

Det vi visste och det vi litade på har skakats till grunden. Våra jobb, våra utbildningar, vår ekonomi, även de enkla mänskliga interaktionerna.  Ingenting är som förr. Vi trodde aldrig att detta kunde hända, jag trodde aldrig att detta kunde hända. Vi sätter vårt hopp och förtroende på dessa saker och vad har vi kvar när de tas bort? Vi har kvar rädsla, besvikelse och osäkerhet. 

Men det behöver inte vara så.  Tänk om vi mitt i denna situation kunde hitta verklig frid, vila och hopp? Tänk om vi har satt vårt tillit på fel saker? Tänk om det finns någonting stadigt, oföränderligt som aldrig kommer att göra dig besviken. Det är inte något utan någon. Hebreerbrevet 13:8 säger att Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet. Jesaja 41:10 säger: ”Var inte rädd, för jag är med dig, se dig inte ängsligt om, för jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag stöder dig med min rättfärdighets högra hand”. Detta är hans löfte. Vi har en Gud som är oförändrad och som vi kan lita på. Vår situation och miljö förändras hela tiden men vår Gud gör inte det. Be nu denna enkla bön:

"Herre Jesus, jag öppnar mitt hjärta för dig, jag tar emot dig som min frid och vila. Tack för att du är oförändrad. Jag litar på dig. Kom in i mig och fyll mig med dig själv. Amen"

Från och med nu kan du lita på Gud, han är oföränderlig och pålitlig.

Om du vill läsa mer om Gud, människa och om det som håller på hända på jorden ber vi dig att besöka vår hemsida:

https://www.rhemabooks.org/sv/articles/questions-about-god-man-and-what-is-happening-on-the-earth/


Dela med andra