VÅR VÄRLD HAR FÖRÄNDRATS


Vår värld har förändrats. Våra liv har förändrats.

Det vi visste och det vi litade på har skakats till grunden. Våra jobb, våra utbildningar, vår ekonomi, även de enkla mänskliga interaktionerna.  Ingenting är som förr. Vi trodde aldrig att detta kunde hända, jag trodde aldrig att detta kunde hända. Vi sätter vårt hopp och tillit på dessa saker och när de tas bort ifrån oss, vad har vi kvar? Vi har kvar rädsla, besvikelse och osäkerhet. 

Men det behöver inte vara så. Tänk om vi mitt i denna situation kunde hitta verklig frid, vila och hopp? Tänk om vi har satt vår tillit på fel saker? Tänk om det finns någonting stabilt, oföränderligt som aldrig kommer att göra dig besviken. Det handlar inte om något utan om någon. Hebreerbrevet 13:8 säger att Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet. Jesaja 41:10 säger: ”Var inte rädd, för jag är med dig, se dig inte ängsligt om, för jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag stöder dig med min rättfärdighets högra hand”. Detta är hans löfte. Vi har en Gud som är oföränderlig och som vi kan lita på. Vår situation och omgivning förändras hela tiden men vår Gud gör inte det. Be nu denna enkla bön:

"Herre Jesus, jag öppnar mitt hjärta för dig, jag tar emot dig som min frid och vila. Tack för att du är oföränderlig. Jag vill lita på dig. Kom in i mig och fyll mig med dig själv. Amen."

Från och med nu kan du lita på Gud, han är oföränderlig och pålitlig.

Om du vill läsa mer om Gud, människan och om det som håller på att hända på jorden, ber vi dig att besöka vår hemsida:

https://www.rhemabooks.org/sv/articles/questions-about-god-man-and-what-is-happening-on-the-earth/


Dela med andra