Nasz świat się zmienił


Nasz świat się zmienił. Nasze życie się zmieniło. Wszystko, co znaliśmy i czemu ufaliśmy, się zachwiało. Nasza praca, wykształcenie, gospodarka, a nawet proste relacje międzyludzkie — nic nie jest takie samo. Nigdy nie przypuszczaliśmy, że coś takiego może się wydarzyć. Ja też nigdy nie sądziłam, że do czegoś takiego może dojść. Pokładamy ufność i nadzieję w tylu rzeczach, i to wszystko zostaje nam nagle zabrane. I z czym zostajemy? Ogarnia nas strach, przeżywamy rozczarowanie i dręczy nas niepewność.

Jednak to nie musi tak wyglądać. A co, jeśli w tej sytuacji moglibyśmy znaleźć prawdziwy pokój, odpoczynek i nadzieję? A co, jeśli pokładaliśmy nadzieję w niewłaściwych rzeczach? A co, jeśli istnieje coś trwałego, niezmiennego, co nigdy cię nie rozczaruje? Właściwie, to nie coś — ale ktoś.

List do Hebrajczyków 13:8 mówi: „Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam, i aż na wieki”. Księga Izajasza 41:10 zaś oznajmia: „Nie lękaj się, bo Ja jestem z tobą; nie trwóż się, bo Ja jestem twoim Bogiem. Umacniam cię, a także wspomagam, podtrzymuję cię moją prawicą sprawiedliwą”. To Jego obietnica. Mamy Boga, który się nie zmienia, i któremu możemy zaufać. Nasza sytuacja i otoczenie zmieniają się nieustannie, ale nasz Bóg pozostaje taki sam.

Teraz skieruj do Niego tę prostą modlitwę: „Panie Jezu, otwieram swoje serce na Ciebie. Przyjmuję Cię jako mój pokój i odpoczynek. Dziękuję Ci, że jesteś niezmienny. Chcę złożyć swą ufność w Tobie. Wejdź do mego serca i wypełnij mnie sobą. Amen”.

Teraz możesz złożyć swą ufność w Bogu. On jest niezmienny i godny zaufania.

https://www.rhemabooks.org/pl/articles/questions-about-god-man-and-what-is-happening-on-the-earth/


Podziel się z innymi