Naše knihy sú dostupné v mnohých jazykoch

Naše knihy sú dostupné v týchto jazykoch. Zvoľte si jazyk pre načítanie našej stránky.

Zvoľte si jazyk:

Naša misia - Distribuovať knihy vo všetkých hlavných jazykoch

Túžbou Rhemy je sprístupniť sériu siedmich bezplatných kníh vo všetkých hlavných jazykoch a tak pomôcť ľuďom spoznať Boha hlbším spôsobom. Sme skupinou veriacich, ktorí na základe Pánovho poverenia rozširujú evanjelium kráľovstva po celej obývanej zemi.