Kto je Boh a aký je Boh?

Všetci máme predstavy o tom, kto je Boh. On sa veľmi líši od nášho uvažovania o tom, aký Boh je. Prečítajte si, čo hovorí o Bohu Biblia.

Kto je Boh a aký je Boh?

„Boh je svetlo a nieto v ňom nijakej tmy.“ Prvý Jánov list 1:5

To, že Boh je svetlom, ste už možno počuli. Náš Otec Boh vyžaruje Svoje svetlo, takže všetci môžu vedieť, kto On je. Kto je Boh? Boh je svetlo – ktoré žiari ako jediná skutočná pravda v celom vesmíre – a nieto v ňom nijakej tmy.

Čo je svetlo? Tmu môžeme definovať ako neprítomnosť svetla. Božie svetlo zachraňuje ľudí pred tým, aby boli v tme a smrti. Tmu môžeme vidieť v tragických skutkoch nespravodlivosti, ale oveľa viac v rafinovaných slovných klamstvách a napísaných klamstvách. Tma vedie k pocitom neistoty, znepokojenia, úzkostlivosti, depresie a bolesti. Musíme vedieť, že tma nikdy nevyjadruje Boha. Božím vyjadrením je vždy svetlo.

Božie svetlo vás môže priviesť k tomu, aby ste vedeli, čo Boha potešuje a činí Ho šťastným. Boh na vás môže svietiť Svojím Duchom, Svojím Slovom a prostredníctvom modlitby. Ak ste sa ešte nemodlili, môžete sa modliť: „Prosím Ťa, Bože, svieť na mňa ako svetlo, aby som vedel, kto si.“ Ak zotrváte v Božom svetle dlhšiu dobu, môže na vás svietiť hlbšie, a to vo vás vyvolá vnímanie života a pokoja namiesto vnímania nepokoja a neuspokojenia.    

„Boh je láska.“ Prvý Jánov list 4:8

Boh je aj láska. Tento verš nehovorí iba to, že Boh miluje, ale aj to, že Boh sám je láskou. To znamená, že láska je samotná prirodzenosť Boha. Boh vždy miloval človeka, od začiatku času, od minulej večnosti. Boh miloval človeka dokonca aj v jeho padlom stave. Boh stále miluje človeka aj dnes v tomto veku a Boh bude milovať človeka naveky.

Sme stvorení na Boží obraz a podľa Jeho podoby a môžeme vidieť, že naše vlastné ľudské cnosti sú tieňom toho, kým Boh je. Aj napriek ľudskému pádu a skazenosti je stále v človeku túžba po láske. Boh je láska a Boh miluje svet. Boh má nekonečnú a neobmedzenú lásku, zatiaľ čo náš vlastný zdroj lásky je v konečnom dôsledku ohraničený a obmedzený.  Avšak len čo sa dotkneme Božej lásky, môžeme zakúsiť, čo je to skutočná láska.

Napríklad, môžete sa pokúšať milovať všetkých členov vašej rodiny, priateľov a aj susedov a spolupracovníkov. Ale môžete vašu lásku k svojej manželke, manželovi, deťom, rodičom, súrodencom a priateľom zachovať aj vtedy, keď vás rozhnevajú a znepokoja? Myslíte si, že všetkých môžete nepretržite náležite milovať? Dokonca aj vrodená láska k vlastným deťom nedosahuje výrazný prejav nepretržite a v rôznych situáciách. Iba Pán v Biblii miloval všetkých ľudí a hriešnikov bezpodmienečne a po celú dobu v každej situácii.

Niekto si môže myslieť, že musí niečo „urobiť“, aby si zaslúžil Božiu lásku, alebo že musí trpieť, aby Boha uspokojil. Takéto myšlienky sú v tme, a nie sú Božím zámerom. Boží zámer spočíva v tom, aby sme poznali Jeho a Jeho lásku k nám. Toto je jedno z najväčších zjavení v Biblii – Boh ťa miluje. Ak ste vo svetle, môžete spoznať aj to, ako vás Boh miluje. Môžete sa modliť: „Pane, ukáž mi Svoju lásku, aby som Ťa mohol viacej spoznať a buď vo mne skutočnou láskou k iným.“


Podeľte sa aj s ostatnými