Kdo je Bůh a jaký je Bůh?

Všichni máme představy o tom, kdo je Bůh. On se velmi liší od našich úvah o tom, jaký Bůh je. Přečtěte si, co říká o Bohu Bible.

Kdo je Bůh a jaký je Bůh?

"Bůh je světlo a není v něm žádná tma." 1. Jan 1,5

To, že Bůh je světlem, jste už možná slyšeli. Náš Otec Bůh vyzařuje Svoje světlo, takže všichni mohou vědět, kým On je. Kdo je Bůh? Bůh je světlo – které září jako jediná skutečná pravda v celém vesmíru – a není v něm žádné tmy.

Co je světlo? Tmu můžeme definovat jako nepřítomnost světla. Boží světlo zachraňuje lidi před tím, aby byli ve tmě a smrti. Tmu můžeme vidět v tragických skutcích nespravedlnosti, ale mnohem více v rafinovaných slovních lžích a napsaných lžích. Tma vede k pocitům nejistoty, znepokojení, úzkostlivosti, deprese a bolesti. Musíme vědět, že tma nikdy nevyjadřuje Boha. Božím vyjádřením je vždy světlo.

Boží světlo vás může přivést k tomu, abyste věděli, co Boha potěšuje a činí ho šťastným. Bůh na vás může svítit Svým Duchem, Svým Slovem a prostřednictvím modlitby. Jestli jste se ještě nemodlili, můžete se modlit: „Prosím tě, Bože, sviť na mě jako světlo, abych věděl, kdo jsi.“ Když setrváte v Božím světle delší dobu, může na vás svítit hlouběji, a to ve vás vyvolá vnímání života a pokoje na místo vnímání nepokoje a neuspokojení.

"Bůh je láska." 1. Jan 4,8

Bůh je také láska. Tento verš neříká jenom to, že Bůh miluje, ale i to, že Bůh sám je láska. To znamená, že samotná Boží přirozenost je láska. Bůh vždy miloval člověka, od začátku času, od minulé věčnosti. Bůh miloval člověka dokonce i v jeho padlém stavu. Bůh stále miluje člověka i dnes v tomto věku a Bůh bude milovat člověka navěky.

Jsme stvořeni k Božímu obrazu a podle jeho podoby, a můžeme vidět, že naše vlastní lidské ctnosti jsou stínem toho, kým Bůh je. Navzdory lidskému pádu a zkaženosti je stále v člověku touha po lásce.  Bůh je láska a Bůh miluje svět. Bůh má nekonečnou a neomezenou lásku, zatímco náš vlastní zdroj lásky je v konečném důsledku ohraničený a omezený. Avšak jen co se dotkneme Boží lásky, můžeme zakusit, co je to skutečná láska.

Například se můžete pokoušet milovat všechny členy vaší rodiny, přátele a i sousedy a spolupracovníky. Ale můžete vaši lásku k svojí manželce, manželovi, dětem, rodičům, sourozencům a přátelům zachovat i tehdy, když vás rozhněvají a naštvou? Myslíte si, že všechny můžete nepřetržitě náležitě milovat? Dokonce i vrozená láska k vlastním dětem neobstojí ve všech časech a situacích. Jen Pán v Bibli miloval všechny lidi a hříšníky bezpodmínečně a po celou dobu a v každé situaci.

Někdo si může myslet, že musí něco „udělat“, aby si zasloužil Boží lásku, anebo že musí trpět, aby Boha uspokojil. Takové myšleny jsou ve tmě, a nejsou Božím záměrem. Boží záměr spočívá v tom, abychom poznali Jeho a Jeho lásku k nám. Toto je jedno z největších zjevení v Bibli – Bůh vás miluje. Když jste ve světle, můžete poznat i to, jak vás Bůh miluje. Můžete se modlit: „Pane, ukaž mi svou lásku, abych tě mohl víc poznat a buď ve mně skutečnou láskou k ostatním.“


Sdílejte s druhými