Vad ska man göra nu när coronavirusets pandemi har drabbat oss (COVID-19)?

Vad ska man göra nu när coronavirusets pandemi har drabbat oss (COVID-19)?

Det tragiska utbrottet av coronaviruset på jorden har påverkat oss alla på ett eller annat sätt. Många har reagerat med ångest och rädsla. Men det finns ett annat sätt att reagera på – och det är att söka Gud!

Gud säger att i tid av pest presenteras en särskild möjlighet för människor att ”ödmjuka sig och be och söka mitt ansikte” (2 Krön 7:14). ”Fridens Gud själv” (1 Tess 5:23) vill inte vara kvar i himlen utan han vill bli funnen av oss och vara vår frid. Jesus säger till oss: ”Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig” (Joh 14:1). Vi behöver inte bekymra oss. Vi behöver inte leva i ängslan och fruktan. Det finns ett annat sätt. ”Herren är nära” (Fil 4:5).

Men om Gud är i himlen, hur kan han då vara nära oss? Bibeln berättar att Gud tog ett antal steg för att bli vårt liv och vår frid. Han kom ner från himlen och inkarnerades för 2000 år sedan och blev en människa som kallades Jesus för att kunna leva med oss och erfara människornas situation på nära håll. Jesus levde ett fullkomligt mänskligt liv på jorden (Joh 1:1, 14) som en förebild på hur mänskligt liv ska levas – ofördärvad av syndens gift som plågar oss och inte längre i skuggan av det huvudsakliga resultatet av detta gift, döden. Ingen annan människa har påverkat mänsklighetens historia så positivt som Jesus har. Varhelst Jesus gick förde han med sig frid till dem som sökte honom.

För att lösa problemet med synd och död gick Jesus sedan till korset för att lida döden å våra vägnar som vår ersättare (Jes 53:4-6). På korset kunde han tillverka det gudomliga motgiftet till syndens gift – vilket är hans eviga liv som frigjordes till att ingjutas i oss för att sluka upp synden och döden. Han dog för oss och förlät oss våra synder så att frid kan råda mellan oss och den helige och rättfärdige Guden (Ef 2:13-14) och att vi inte förgås utan får evigt liv genom att tro på honom (Joh 3:16). Genom hans död och uppståndelse kan vi ha frid med Gud och med varandra. På kvällen av uppståndelsedagen visade han sig sedan för sina lärjungar och sade: ”Frid vare med er” och han andades på dem och sade: ”Ta emot den helige Ande” (Joh 20:21-22).

Nu, idag är ”Ordet … nära dig, i din mun och i ditt hjärta … För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst” (Rom 10:8-9). Ett enkelt sätt att ta emot Jesus som din frid och att bli frälst från den här världens synd, mörker och död är att be följande:

Herre Jesus, jag tror på dig! Herre Jesus, fräls mig från synd och död! Herre Jesus, jag vill ta emot dig som mitt liv och min frid! Herre Jesus, tack för att du har kommit in i mig för att leva i mig!

Efter att du har bett att ta emot Jesus kan du fortsätta att ha gemenskap med honom regelbundet. Att ha gemenskap med Gud är helt enkelt att samtala med honom på ett genuint sätt. ”Bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse” (Fil 4:6). Kom till honom i bön. Öppna upp alla dina bekymmer för honom och tacka honom för den han är och för vad han har gjort för dig. När du gör detta kan du ta steget in i hans frälsning och ”då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus” (v. 7).

För att lära dig mer om vem Gud är och vad han har gjort för oss i Jesus erbjuder vi dig att ladda ner några gratisböcker från vår hemsida:

https://www.rhemabooks.org/sv/free-christian-books/


Dela med andra