Köszönjük érdeklődésedet a könyveink iránt. A koronavírus (COVID-19) járvány miatt jelenleg csak e-könyveket lehet letölteni, a nyomtatott könyvek postázását felfüggesztettük. Ha letöltöd az e-könyveket, de később nyomtatott könyveket is szeretnél, vagy ha inkább várnál, amíg a nyomtatott könyvek újból megrendelhetők lesznek, kérjük, keresd fel weboldalunkat néhány hónap múlva.

Hogyan nézzünk szembe a koronavírus (COVID-19) járvánnyal?

Hogyan nézzünk szembe a koronavírus (COVID-19) járvánnyal?

A világméretű koronavírus járvány nemrégiben történt kirobbanása mindnyájunkra hatással volt valamilyen módon. Sokan aggodalommal és félelemmel reagáltak rá. De van egy másik válasz is – Isten keresése.

Isten azt mondja, hogy egy járvány különleges alkalmat ad az embereknek, hogy „megalázzák magukat, imádkozzanak és keressék az Ő orcáját” (2Kr 7,14). „A békesség Istene” (1Thessz 5,23) nem akar kizárólag a mennyekben maradni, hanem azt akarja, hogy megkeressük Őt, és békességet találjunk benne. Jézus ezt mondja nekünk: „Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem” (Jn 14,1). Nem kell nyugtalankodnunk. Nem kell félnünk és aggodalmaskodnunk. Van egy másik út. „Az Úr közel” (Fil 4,5).

De ha Isten a mennyekben van, hogyan lehet közel hozzánk? A Biblia azt mondja nekünk, hogy Isten számos lépésen ment keresztül, hogy az életünk és a békességünk lehessen. Kétezer évvel ezelőtt lejött a mennyből, és testet öltött, hogy egy Jézus nevű emberré legyen, hogy velünk éljen, és közvetlenül megtapasztalja a mi emberi helyzetünket. Jézus egy modellértékű, tökéletes emberi életet élt ezen a földön (Jn 1,1. 14). Tisztán tartotta magát a bennünket sújtó bűn mérgének szennyeződésétől, és legyőzte e méreg fő következményét, a halált. Soha nem élt még olyan ember a földön, aki annyira pozitívan befolyásolta volna az emberi történelmet, mint Jézus. Bárhová ment, békességet hozott mindenkinek, aki kereste Őt.

Majd a bűn és a halál problémájának megoldása végett felment a keresztre, hogy a mi Helyettesünkként  elszenvedje a halált (Ésa 53,4-6). A kereszten egy isteni ellenszert állított elő a bűn mérge ellen, ami nem más, mint az Ő örök élete. Azért bocsátotta ki ezt az életet, hogy az belénk juthasson, és elnyelje a bűnt és a halált. Meghalt értünk, hogy megbocsáthassa bűneinket, hogy megbékélhessünk a szent és igazságos Istennel (Ef 2,13-14), és el ne vesszünk, hanem befogadjuk az örök életet az Őbenne való hit által (Jn 3,16). Halálának és feltámadásának köszönhetően békességben élhetünk Istennel és másokkal. Feltámadásának estéjén megjelent a tanítványainak, és ezt mondta: „Békesség néktek”, majd rájuk lehelt, és így szólt: „Vegyetek Szent Szellemet” (Jn 20,21-22).

Most pedig „közel van hozzád az Ige (Rhema), a szádban és a szívedben van: azaz a hit beszéde, amelyet mi hirdetünk. Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta Őt a halálból, üdvözülsz” (Róm 10,8-9). Ha szeretnéd a legegyszerűbb módon befogadni az Urat mint békességedet, és megmenekülni a jelen világban lévő bűntől, sötétségtől és haláltól, akkor imádkozz így:

Úr Jézus, hiszek benned! Úr Jézus, ments meg a bűntől és a haláltól! Úr Jézus, be akarlak fogadni életemként és békességemként! Úr Jézus, köszönöm, hogy belém költözöl, és bennem élsz!

Miután imádkoztál, és befogadtad Jézust, folytass vele rendszeresen közösséget. Az Istennel való közösség egyszerűen az, hogy őszintén beszélgetsz vele. „Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt” (Fil 4,6). Fordulj hozzá imádsággal. Mondd el neki, mi nyugtalanít, és adj hálát a személyéért és mindazért, amit érted tett. Ha így teszel, beléphetsz az általa kínált üdvösségbe, és „az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szívedet és gondolataidat a Krisztus Jézusban” (7. vers).

Ha többet szeretnél megtudni arról, hogy ki Isten, és mit tett értünk Jézusban, akkor tölts le weboldalunkról néhány ingyenes könyvet:

https://www.rhemabooks.org/hu/free-christian-books/


Oszd meg másokkal!