Hva bør vi gjøre når vi nå står ansikt til ansikt med koronavirus-pandemien (COVID-19)?

Hva bør vi gjøre når vi nå står ansikt til ansikt med koronavirus-pandemien (COVID-19)?

Vi har alle på en eller annen måte blitt berørt av dette tragiske og verdensomspennende utbruddet av koronavirus. Mange har reagert på det som skjer med bekymring og frykt. Men det er også mulig å ha en annen reaksjon – nemlig å søke Gud!

Gud sier at tider der pest brer om seg gir en unik mulighet. Det gir en mulighet for at mennesker «ydmyker seg, ber og søker Mitt ansikt» (2. Krønikerbok 7:14). «Fredens Guds selv» (1. Tessaloniker 5:23) ønsker ikke å forbli kun i det himmelske, men Han ønsker at vi finner Ham og blir freden vår. Jesus sier til oss: «La ikke deres hjerte bli grepet av frykt! Tro på Gud og tro på Meg!» (Johannes Evang. 14:1). Vi trenger ikke å uroe oss. Vi trenger ikke å leve i bekymring og frykt. Det finnes en annen måte å leve på. «Herren er nær» (Filipperbrevet 4:5).  

Men hvis Gud er i himmelen, hvordan kan Han være nær oss? Bibelen sier at Gud gikk gjennom en rekke steg for å kunne bli vårt liv og vår fred. Han kom ned fra himmelen for 2000 år siden, og ble inkarnert for å være et menneske ved navn Jesus, slik at Han kunne leve sammen med oss og ha en direkte erfaring av hvordan vi som mennesker har det. Jesus levde et perfekt menneskeliv da Han var på jorden (Johannes Evang. 1:1, 14), og ble derfor et eksempel på hvordan menneskelivet burde være – ikke ødelagt av syndens gift, som plager oss, og ikke ligge under for hovedresultatet som denne giften fører til – nemlig død. Ingen andre har påvirket menneskehistoren på en positive måte på samme måte som Jesus. Han brakte fred til dem som søkte Ham overalt hvor Han kom.

For å løse syndens og dødens problem, gikk så Jesus som vår Stedsfortreder til korset for å lide døden på våre vegne (Jesaja 53:4-6). På korset produserte Han det guddommelige botemiddelet mot syndens gift, nemlig Hans evige liv, det som blir frigjort for å bli overført inn i oss for å oppsluke synden og døden. Han døde for oss så Han kunne tilgi oss syndene våre, slik at vi kunne ha fred med den hellige og rettferdige Gud (Efeserbrevet 2:13-14) og ikke gå fortapt, men derimot motta evig liv gjennom å tro på Ham (Johannes Evang. 3:16). Gjennom Hans død og oppstandelse kan vi ha fred med Gud og med hverandre. På kvelden den dagen Han stod opp fra de døde, ble Han synlig for Sine disipler og Han sa: «Fred være med dere» mens Han pustet inn i dem og sa: «Ta imot Den Hellige Ånd» (Johannes Evang. 20:21-22).

Vi kan i dag erfare at «Ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte … For dersom du bekjenner Herren Jesus med din munn, og tror i ditt hjerte at Gud har oppreist Ham fra de døde, skal du bli frelst» (Romerbrevet 10:8-9). En enkel måte som du kan ta imot Jesus på som din fred, og bli frelst fra synden, mørket og døden i denne verden på, er å be på følgende måte:

Herre Jesus, jeg tror på Deg! Herre Jesus, frels meg fra synd og død! Herre Jesus, jeg ønsker å ta imot Deg som mitt liv og min fred! Herre Jesus, takk at Du kommer inn i meg for å leve i meg!

Etter at du har bedt for å motta Jesus, kan du fortsette å ha regelmessig fellesskap med Ham. Det å ha fellesskap med Gud er helt enkelt å snakke med Ham på en oppriktig måte. «Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønnemner komme fram for Gud i bønn og påkallelse med takksigelse» (Filipperbrevet 4:6). Kom til Ham i bønn. Åpne deg til Ham om det du tenker på, og takk Ham for hva Han er og hva Han har gjort for deg. Når du gjør dette kan du komme inn i Hans fulle frelse: «Og Guds fred som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus» (vers 7).

For å lære mer om hvem Gud er og hva Han har gjort for oss i Jesus, inviterer vi deg til å laste ned noen gratis bøker på vår nettside:

https://www.rhemabooks.org/no/free-christian-books/


Del med andre