Viața lui Isus în Biblie

Aflați ce spune Biblia despre viața lui Isus.

Alătură-te să privim viața lui Isus și ce spune Biblia despre viața Lui. Află cum contează viața Lui în viața ta astăzi.

Cu toții am auzit despre Dumnezeu și mulți au auzit despre Isus. Dar cine este Isus? Este El doar un om și un mare profet care a făcut multe fapte bune și a schimbat lumea prin învățăturile Sale bune? Sau este ceva mai mult? Este, după cum spun mulți, „Fiul lui Dumnezeu”?

Nimeni nu poate citi Evangheliile fără să simtă prezența reală a lui Isus. Personalitatea lui pulsează în fiecare cuvânt. Niciun mit nu este asa plin cu o astfel de viață. - Albert Einstein

Ce spune Biblia despre Isus

În acest articol vom vedea ce spune Biblia despre Isus. Alături de noi în călătoria noastră pentru a descoperi dorința lui Dumnezeu de a deveni unul cu noi, intrând în umanitate ca omul Isus, apoi aflați cum a murit Isus pe cruce ca Mielul lui Dumnezeu pentru a ierta păcatele noastre pentru a ne salva și cum poate acum trăi Isus în noi ca Duh ce ne dă viață.

Viața lui Isus în Biblie

Nașterea și tinerețea lui Isus

Cu peste 2.000 de ani în urmă, Dumnezeul etern a intrat în creația Lui, făcându-se pe El însuși prin Duhul Său în pântecele unei fecioare umane numită Maria în Nazaret. Maria a fost căsătorită cu un bărbat temător de Dumnezeu, pe nume Iosif, și a născut un prunc uman autentic pe nume Isus în orașul Betleem al Iudeii. Aceștia au fost vizitați de magii neamului sau de oamenii înțelepți, care au adus daruri de aur, olceni și mir pentru a-l onora pe Isus. Din Betleem, Isus și familia Sa s-au dus în Egipt, apoi s-au întors în Israel, stabilindu-se într-un oraș numit Nazaret.

Isus a crescut, iar la vârsta de 12 ani i-a însoțit pe părinții Săi să viziteze templul din Ierusalim pentru sărbătoarea anuală a Paștilor. El a rămas în urmă la templu, în timp ce părinții Lui au presupus că călătorea cu alții din grupul lor. După trei zile, Maria și Iosif l-au găsit pe Isus în templu, învățându-i și intrebandu-i pe cei din jurul său. Maria l-a mustrat pe Isus, spunând că au fost îngrijorați, în timp ce Isus i-a spus că El se preocupa cu lucrurile Tatălui Său. Isus s-a întors cu părinții săi în Nazaret și a înaintat și a crescut în înțelepciune și statură

Ministerul lui Isus

Isus a trăit o viață umană autentică, dar divină și fără păcat, pe pământ. Vărul lui Isus, Ioan, a proclamat botezul pocăinței pentru iertarea păcatelor. Mulți oameni au fost botezați. Când Isus a fost botezat, „si Duhul Sfant S-a pogorat peste El in chip trupesc, ca un porumbel. Si din cer s-a auzit un glas, care zicea:”Tu esti Fiul Meu prea iubit: in Tine imi gasesc toata placerea Mea!””(Luca 3:22).

Isus a început să slujească când avea aproximativ 30 de ani. În slujirea Sa din Galileea, el a proclamat jubileul harului și a învățat, a alungat demonii, a vindecat și a predicat. El a vindecat un lepros, un paralitic, un muribund și o femeie cu un flux de sânge, și a ridicat din morți unicul fiu al unei văduve și alții. Isus a rânduit 12 apostoli să-L urmeze, să învețe de la El și să poarte mesajul Lui întregii lumi după învierea Sa. El i-a învățat pe toți discipolii Săi să aibă cea mai înaltă moralitate. El a învățat cu parabole, și-a identificat rudele adevărate ca fiind cei care „asculta Cuvintul lui dumnezeu si-l Implinesc” (Luca 8:21), a înăbușit o furtună, a alungat o legiune de demoni, și-a trimis apostolii să-I răspândească slujirea, au hrănit o mulțime de 5000 cu cinci pâini și doi pești și a dezvăluit moartea și învierea Lui.

În lucrarea lui Isus din Galileea la Ierusalim, El le-a instruit oamenilor cum să-L urmeze, a numit 70 de ucenici să-i răspândească slujirea și s-a înfățișat ca Samariteanul cel bun cu cea mai înaltă moralitate. Isus a învățat despre rugăciune, veghere, credință, pocăință și urmărirea Lui. Isus a dezvăluit și dragostea mântuitoare a Dumnezeului Triunic - Tatăl, Fiul și Duhul - față de păcătoși folosind parabolele unui cioban care caută oaia pierdută, o femeie care caută o monedă pierdută și un tată care primește un fiu îndepărtat. Isus a dezvăluit din nou moartea și învierea Sa.

JIsus i-a alungat pe cei care degradau templul, făcând vânzări în el și făcând din el „un tâlhar de tâlhari”, a predat în el și a trecut toate examinările arhiereilor, scribilor, bătrânilor și diferitelor secte, inclusiv fariseii ( cea mai strictă sectă religioasă a evreilor), herodieni (cei care s-au alaturat cu regimul regelui Herod pentru a aduce elemente grecești și romane în cultura evreiască) și Saducheii (antica sectă modernistă a iudaismului). Isus și-a pregătit discipolii pentru moartea Sa.

Moartea lui Isus

Isus a fost trădat de unul dintre discipolii săi, Iuda, care a dezvaluit locația lui Isus pentru 20 de piese de argint. Isus a fost arestat de către preoții șefi și ofițerii templului și adus în casa marelui preot. Isus a fost orbit, batjocorit și bătut. Dupa a fost adus în fața celei mai înalte instanțe evreiești din acea vreme, Sanhedrinul, care L-a judecat pentru că El a recunoscut că El este Fiul lui Dumnezeu. Sanhedrinul L-a adus apoi în fața conducătorilor romani, Pilat și Irod, care amândoi nu au găsit nicio vină cu El. Cu toate acestea, deoarece mulțimea de oameni cereau ca El să fie răstignit, Pilat l-am aliberat pe Isus multimii pentru a fi răstignit.

În drum spre locul răstignirii, oamenii au obligat un bărbat pe nume Simon să poarte crucea în spatele lui Isus. Când au ajuns la locul numit Craniul, Isus a fost răstignit pe crucea între doi criminali în jurul orei 9.00 Timp de trei ore, El a suferit persecuția oamenilor. Dar de la prânz până la aproximativ 15:00, pământul a devenit întuneric, întrucât Dumnezeu a pus păcatele omenirii pe Isus și L-a judecat în locul nostru. Isus a murit ca Mielul lui Dumnezeu pentru a vărsa sângele Său să ne ierte păcatele. Un bărbat bun, neprihănit și bogat, pe nume Iosif, i-a cerut lui Pilat trupul lui Isus, pe care l-a învelit cu pânză fina, așezat într-un mormânt nou și sigilat cu o piatră. Gardienii romani stăteau în fața mormântului.

Isus este un Dumnezeu pe care îl putem aborda fără mândrie și în fața căruia ne putem smeri fără disperare. - Blaise Pascal

Învierea și Înălțarea lui Isus

Trei zile mai târziu, cateva dintre femeile care slujiseră lui Isus în Galileea au vizitat mormântul. Au găsit piatra rostogolită, cu doi bărbați în haine orbitoare stând alături. Bărbații, care erau îngeri,le-au zis: „Pentru ce cautați între cei morți pe Cel ce este viu? Nu este aici, ci a înviat. Aduceți-vă aminte ce v-a spus pe cind era înca in Galilea, cind zicea că Fiul omului trebuie să fie dat in mânile păcătoșilor, să fie răstignit, și a treia zi sa invieze”(Luca 24: 5-7).Femeile le-au spus apostolilor, care la început nu le-au crezut. Unul dintre apostoli, Petru, s-a sculat și a alergat la mormânt și a văzut hainele pliate singure, și s-a minunat de ceea ce s-a întâmplat.

Atunci Isus a întâlnit doi discipoli care mergeau pe drumul spre Emmaus, la aproximativ șapte mile de Ierusalim. El a conversat cu ei, dar nu L-au recunoscut până când nu a rupt pâinea cu ei, și apoi a dispărut. Cei doi ucenici s-au dus imediat la Ierusalim să le spună celor 11 apostoli și celor cu ei, când El a apărut în mijlocul lor. S-au speriat că El era o fantomă, așa că le-a spus: „Uitați-vă la mânile si picioarele Mele, Eu sunt: pipăiti-mă si vedeți: un duh n-are nici carne, nici oase, cum vedeți că am Eu” (Luca 24:39). De asemenea, a mâncat o bucată de pește fript înmânat Lui. Pe parcursul următoarelor 40 de zile, Isus a fost mereu prezent cu ei, dar de câteva ori El a fost invizibil pentru ochii lor,iar de alte ori El era vizibil pentru ochii lor. Atunci i-a comandat pe apostoli și pe cei cu ei.

„El i-a dus afară până spre Betania. Și-a ridicat mânile,și i-a binecuvântat. Pe când îi binecuvânta, S-a desparțit de ei , și a fost înaltat la cer”.(Luca 24: 50-51).

Isus este Duhul dătător de Viată

În învierea Sa, Isus a devenit Duhul care ne dă viață intrând în duhul nostru uman, cea mai adâncă parte a ființei noastre. Deoarece Cristos este acum Duhul, putem primi viața lui Dumnezeu în duhul nostru.

Aceasta este ceea ce Cuvântul lui Dumnezeu numește a fi născut din nou. Pentru a primi această viață, trebuie să ne întoarcem la Dumnezeu și sa credem în Domnul Isus Cristos. Poți face acest lucru acum rugând această rugăciune simplă:

„Doamne Isuse, cred tot ce spune Biblia despre Tine! Cred că ești Fiul lui Dumnezeu întrupat în trup Pentru a trai cu mine. Doamne Isuse, curăță-mă de păcatele mele, salvează-mă și vino în mine ca Duh! Doamne Isuse, te iubesc!"


Spune și altora despre cărți