Kutsal Kitap’taki İsa'nın Hayatı

Kutsal Kitap’ın İsa'nın hayatı hakkında ne söylediğini öğrenin.

İsa'nın hayatına ve Kutsal Kitap'ın O'nun hayatı hakkında söylediklerine bakmak için bize katılın. O'nun hayatının bugün hayatınızda nasıl önemli olduğunu öğrenin.

Hepimiz Tanrı'yı duyduk ve birçoğu İsa'yı duyduk. Ama İsa kimdir? Çok iyi işler yapan ve iyi öğretileriyle dünyayı değiştiren sadece bir insan ve büyük bir peygamber midir? Yoksa daha fazlası mı? O, birçoklarının dediği gibi, “Tanrı'nın Oğlu” mudur?

Hiç kimse İsa'nın varlığını hissetmeden İncil'i okuyamaz. O’nun kişiliği her kelimede nabız atıyor. Hiçbir efsane böyle bir yaşamla dolu yoktur. - Albert Einstein

Kutsal Kitap İsa hakkında ne diyor?

Bu yazıda Kutsal Kitap'ın İsa hakkında ne söylediğini göreceğiz. İsa'nın insan olarak insanlığa girerek Tanrı'nın bizimle birlikte olma arzusunu keşfetmek için yolculuğumuza katılın, sonra İsa'nın günahlarımızı kurtarmak üzere günahlarımızı bağışlamak için çarmıhta nasıl öldüğünü ve İsa'nın şimdi içimizde yaşam veren Ruh olarak nasıl yaşayabileceğini öğrenin.

Kutsal Kitap’taki İsa'nın Hayatı

İsa'nın Doğumu ve Gençliği

2000 yıldan uzun bir süre önce, ebedi Tanrı, Nasıra'da Meryem adlı bir kızın rahminde kendisini O’nun Ruhu aracılığıyla doğurarak yaratımına girdi. Meryem, Yusuf adında Tanrı'dan korkan bir adamla evlendi ve Yahudiye'deki Beytlehem'de İsa adında gerçek bir insan bebeği doğurdu. Yusuf ve Meryem, İsa'yı onurlandırmak için armağan olarak altın, günnük ve mür sunan Yahudi olmayan yıldızbilimciler tarafından ziyaret edildi. Beytlehem'den İsa ve ailesi Mısır'a gittiler ve daha sonra İsrail'e döndüler ve Nasıralı bir kentte yerleştiler.

İsa büyüdü ve 12 yaşındayken ailesiyle birlikte yıllık Fısıh Bayramı için Yeruşelim'deki tapınağı ziyaret etti. Ailesi gruplarındaki diğer kişilerle birlikte seyahat ettiğini varsayarken, İsa tapınakta geride kaldı. Üç gün sonra Meryem ve Yusuf tapınakta etrafındaki kişilere dinleyen ve sorgulayan İsa'yı buldular, . İsa annesine Babası'nın evinde bulunması gerektiğini söylerken, Meryem İsa'yı, endişeli olduklarını söyleyerek azarladı. İsa, ailesi ile birlikte Nasıra'ya döndü ve bilgelikte ve boyda gelişti.

İsa’nın Hizmeti

İsa yeryüzünde gerçek bir insan, fakat ilahi ve günahsız bir yaşam sürdü. İsa'nın kuzeni Yuhanna, günahların bağışlanması için tövbe edip vaftiz olmaya çağırdı. Birçok kişi vaftiz edildi. İsa vaftiz edildiğinde, “Kutsal Ruh, bedensel görümünde, bir güvercin gibi O'nun üzerinde indi. Gökten 'Sen benim sevgili Oğlum'sun; senden hoşundum' diyen bir ses duyuldu ”(Luka 3:22).

İsa yaklaşık 30 yaşında hizmet vermeye başladı. Celile'deki hizmetinde, lütuf yıldönümünü ilan etti ve öğretti, cinler kovdu, şifa verdi ve vaaz verdi. Cüzamlı, felçli, ölmekte olanı ve kanaması olan bir kadını iyileştirdi ve ağlayan bir dul annesinin tek oğlunu ve diğerlerini ölüden diriltti. İsa, dirilişinden sonra O'nu izlemek, O'ndan öğrenmek ve mesajını tüm dünyaya iletmek için 12 elçi atadı. Tüm öğrencilerine en yüksek erdeme sahip olmayı öğretti. Benzetmelerle öğretti, gerçek akrabalarını “Tanrı'nın sözünü duyup yerine getirenler” olarak tanımladı (Luka 8:21), bir fırtını bastırdı, bir sürü cini kovdu, elçilerini hizmetini yaymak için gönderdi, beş ekmek ve iki balık ile 5000 kişiliği doydurdu ve ölümünü ve dirilişini açıkladı.

İsa'nın Celile'den Yeruşalim'e hizmetinde insanlara O'nu nasıl izleyeceklerini öğretti, hizmetini yaymak için 70 öğenci atadı ve kendisini en yüksek erdemlı iyi Samiriyeli olarak gösterdi. İsa, dua, uyanıklık, sadakat, tövbe ve O'nu izleme hakkında öğretti. İsa ayrıca, kaybolan koyunı buluna dek onun ardına düşen bir çoban , kaybolan parayı bulana dek arayan bir kadın ve yoldan sapmış oğlu kabul eden bir baba benzetmesini kullanarak Üçlü Birlik Tanrı'nın - Baba, Oğul ve Ruh - günahkârlara karşı kurtaran sevgisini açıkladı. İsa ayrıca ölümünü ve dirilişini tekrar açıkladı.

İsa tapınağın içinde satarak ve onu bir “haydut ini” haline getirerek tapınağı kirletenleri kovdu, tapınakta öğretti ve başkâhinlerin, din bilginlerinin, ihtiyarların ve Ferisiler'in ( Yahudiler’in en katı dini mezhebi), Hirodes yanlıların ( Yahudi kültürüne Grek ve Roma unsurlarını getirmek için Kral Hirodes'in rejimine taraf olanlar) ve Sadukiler'in (eski Yahudiliğin yenilikçi mezhebi) sinavından geçti. İsa öğrencilerini ölümü için hazırladı.

İsa’nın Ölümü

Jİsa, 30 tane gümüş için İsa'nın yerini satan öğrencilerinden biri olan Yahuda tarafından ihanete uğradı. İsa tapınağın bâşkahinleri ve görevlisi tarafından tutuklandı ve bâşkahinlerin evine getirildi. İsa gözleri bağlıydı, alay edildi ve dövüldü. Sonra o zamanlar kendisini Tanrı'nın Oğlu olduğunu kabul ettiği için en Yüksek Kurul'a yani yargılayan Sanhedrin'e getirildi. Sanhedrin daha sonra onu, her ikisinde de bir hata bulamayan Roma hükümdarları Pilatus ve Hirodes'in önüne getirdi. Ancak, çarmıha gerilmesi isteyen çok sayıda insan olduğu için Pilatus, İsa'yı çarmıha gerilmek üzere onlara korkakça salıverdi.

Çarmıha gerilme yerine giderken, insanlar Simun adlı bir adamı çarmıhı İsa'nın arkasından yüklemeyi zorladılar. Kafatası denilen yere vardıklarında İsa sabah saat 9 civarında iki suçlu arasında çarmıha gerildi. Üç saat boyunca insanlardan zulüm gördü. Ancak öğleden sonra saat 3'e kadar ülkenin üzerinde karanlık çöktü. Çünkü Tanrı insanların günahlarını İsa'nın üzerine koyduğu ve O'nu yerimize yargıladı. İsa, günahlarımızdan bizi bağışlamak için kanını dökerek Tanrı'nın Kuzusu olarak öldü. Yusuf adında iyi, doğru ve zengin bir adam Pilatus'a gidip İsa'nın cesedini istedi. O cesedi keten bezle sardı, kayaya oydurduğu yeni mezara yatırdı. Romalı askeri mezarın önünde güvenlik altına aldı.

İsa, gurur duymadan yaklaşabileceğimiz ve O'nun önünde kendimizi umudu kesmeden aşağılayabileceğimiz bir Tanrı'dır. - Blaise Pascal

İsa’nın Dirilişi ve Göğe Yükselişi

Üç gün sonra Celile'de İsa'ya hizmet veren bazı kadınlar mezarı ziyaret etti. Taşın yuvarlandığını ve parıldayan giysilere bürünmüş iki kişiyi gördüler. Melek olan kişiler onlara, “Diri olanı neden ölüler arasında arıyorsunuz? O burada yok, dirildi. Daha Celile'deyken size söylediğini anımsayın. İnsanoğlu'nun günahlı insanların eline verilmesi, çarmıha gerilmesi ve üçüncü gün dirilmesi gerektiğini bildirmişti” (Luka 24: 5-7). Kadınlar ilk başta onlara inanmayan elçilere söylediler. Elçilerin biri olan Petrus ayağa kalkıp mezara koştu ve keten bezlerin katlandığını gördü ve olay karşısında şaşkına dönmüş bir halde oldu.

Sonra İsa, Yeruşalim'den yaklaşık on bir kilometre uzaklıktaki Emmaus'a giden iki öğrenciyle karşılaştı. İsa onlarla konuştu, ama onlar ekmeği bölenen kadar O'nu tanımadılar ve sonra İsa kayboldu. İki öğrenci, 11 elçiye ve yanlarındakilere, onların ortasında göründüklerini söylemek için hemen Yeruşalim'e gittiler. O'nun bir hayalet olduğundan korktular, bu yüzden İsa onlara, “Ellerime ve ayaklarıma bakın; işte benim! Dokunun da görün. Hayaletin eti kemiği olmaz, ama görüyorsunuz, benim var” (Luka 24:39). Ayrıca O'na verilen bir parça kızarmış balık yedi. Sonraki 40 gün boyunca, İsa her zaman yanlarında vardı, ama bazen gözlerine görünmezdi, bazen gözlerine görünüyordu. Sonra elçileri ve yanlarındakileri görevlendirdi. “İsa onları kentin dışına, Beytanya'nın yakınlarına kadar götürdü. Ellerini kaldırarak onları kutsadı. Ve onları kutsarken, yanlarından ayrıldı, göğe alındı” (Luka 24: 50-51).

İsa Yaşam Veren Ruh’tur

Dirilişinde İsa, varlığımızın en derin kısmı olan insan ruhumuza girerek bize yaşam veren Ruh oldu. Mesih şimdi Ruh olduğu için Tanrı'nın yaşamını ruhumuza alabiliriz. Tanrı Sözü'nün yeniden doğuş dediği şey budur. Bu yaşamı almak için Tanrı'ya geri dönmeliyiz ve Rab İsa Mesih'e inanmalıyız. Bunu şimdi bu basit duayı dua ederek yapabilirsiniz:

“Rabbim İsa, Kutsal Kitap'ın Senin hakkında söylediklerine inanıyorum! Senin, benimle yaşamak için beden almış olan Tanrı'nın Oğlu olduğuna inanıyorum. Rabbim İsa, günahlarımı temizle, kurtar beni ve Ruh olarak bana gel! Rabbim İsa, Sen’i seviyorum!”

Tüm Kutsal Kitap alıntıları Kutsal Kitap’ın yeni çevirisinden (2001) yapılmıştır.


Başkaları ile paylaşmak