Isusov život u Bibliji

Saznajte što Biblija kaže o Isusovom životu.

Pridružite nam se kako biste pogledali na Isusov život i što Biblija kaže o Njegovom životu. Saznajte koliko je Njegov život važan u vašem životu danas.

Isusov život u Bibliji

Svi smo čuli o Bogu, i mnogi su čuli za Isusa. Ali tko je Isus? Je li On samo čovjek i veliki prorok koji je učinio mnoga dobra djela i promijenio svijet svojim dobrim učenjima? Ili je On nešto više? Je li On, kako mnogi kažu: «Božji Sin»?

Nitko ne može čitati Evanđelja bez da osjeća zbiljsku Isusovu prisutnost. Njegova osobnost pulsira u svakoj riječi. Niti jedan mit nije ispunjen takvim životom. - Albert Einstein

Ono što Biblija kaže o Isusu

U ovom članku vidjet ćemo što Biblija kaže o Isusu. Pridružite nam se na našem putu da otkrijete Božju čežnju da postane jedno s nama ulaskom u čovječanstvo kao čovjek Isus, a zatim ćete saznati kako je Isus umro na križu kao Jaganjac Božji da bi oprostio naše grijehe da nas spasi, i kako Isus sada može živjeti u nama kao Duh koji daje život.

Isusov život u Bibliji

Isusovo rođenje i mladost

Prije više od 2000 godina, vječni Bog ušao je u Svoje stvorenje bivajući začet kroz Svoga Duha u utrobi ljudske djevice imenom Marija u Nazaretu. Marija je bila udana za bogobojaznog čovjeka imenom Josip i rodila je istinsko ljudsko djetešce imenom Isus u gradu Betlehemu u Judeji. Posjetili su ih poganski mudraci, koji su donijeli darove od zlata, tamjana i Smirne, kako bi iskazali čast Isusu. Iz Betlehema, Isus i Njegova obitelj otišli su u Egipat, a zatim su se vratili u Izrael, nastanivši se u gradu koji se zvao Nazaret.

Isus je rastao, i u dobi od 12 godina pošao je zajedno sa Svojim roditeljima da posjete hram u Jeruzalemu za godišnji blagdan Pashe. Ostao je potom u tom hramu, dok su njegovi roditelji pretpostavili da putuje s drugima iz njihove grupe. Nakon tri dana Marija i Josip našli su Isusa u hramu kako naučava i ispituje one oko Sebe. Marija je ukorila Isusa rekavši da su se zabrinuli, dok joj je Isus rekao da se On brine za stvari Svog Oca. Isus se vratio s roditeljima u Nazaret, napredovao i rastao u mudrosti i stasu.

Isusova služba

Isus je živio istinski ljudski, a opet božanski i bezgrešan život na Zemlji. Isusov rođak Ivan najavio je krštenje pokajanja za oproštenje grijeha. Mnogi su bili kršteni. Kad je Isus bio kršten: «Sveti Duh siđe u tjelesnom obliku kao golub na Njega. I s neba se začu glas: Ti si Sin Moj, Ljubljeni; u Tebi Mi je sva milina» (Lk 3:22).

Isus je počeo služiti kad je imao oko 30 godina. U Svojoj službi u Galileji objavio je jubilej milosti i naučavao, izgonio demone, liječio i propovijedao. Izliječio je gubavca, paraliziranog, umirućeg i ženu koja je krvarila, te je iz mrtvih podigao jedinog sina plačuće udovice i druge. Isus je postavio 12 apostola da Ga slijede, uče od Njega i prenesu Njegovu poruku cijelom svijetu nakon Njegovog uskrsnuća. Učio je sve Svoje učenike da imaju najviši moral. Učio je u usporedbama, identificirao svoju stvarnu rodbinu kao one koji «slušaju riječ Božju i vrše je» (Lk 8:21), utišao je oluju, protjerao legiju demona, poslao Svoje apostole da šire Njegovu službu, nahranio je mnoštvo od 5000 ljudi s pet kruhova (hlebova) i dvije ribe i odastro je Svoju smrt i uskrsnuće.

U Isusovoj službi od Galileje do Jeruzalema, On je upućivao ljude kako da Ga slijede, imenovao je 70 učenika za širenje Svoje službe i portretirao je Sebe kao dobrog Samarijanca s najvišim moralom. Isus je naučavao o molitvi, bdijenju, vjernosti, pokajanju te kako Ga slijediti. Isus je također otkrio spasiteljsku ljubav Trojednog Boga - Oca, Sina i Duha - prema grešnicima koristeći usporedbe o pastiru koji traži izgubljenu ovcu, ženi koja traži izgubljeni novčić (drahmu), i ocu koji prima izgubljenog sina. Isus je također ponovno objavio Svoju smrt i uskrsnuće.

Isus je izbacio one koji su vršili skvrnuće hrama prodajući u njemu i učinivši ga «spiljom razbojničkom», naučavao je u njemu i prošao kroz sva ispitivanja, svećeničkih glavara, pismoznanaca, starješina i različitih sekti, uključujući farizeje (najstrožu religioznu židovsku sektu), herodijevce (one koji su bili na strani režima kralja Heroda kako bi u židovsku kulturu unijeli grčke i rimske elemente) i saduceje (drevne modernističke sekte židovstva), pokazavši se savršenim. Isus je pripremio Svoje učenike za Svoju smrt.

Isusova smrt

Isusa je izdao jedan od Njegovih učenika, Juda, koji je izdao gdje se nalazi Isus za 30 srebrnika. Isusa su uhapsili glavari svećenički i služitelji hrama i doveli ga u kuću velikog svećenika. Isusu su stavili povez na oči, ismijavaIi su Ga i udarali su Ga. Tada je bio izveden pred najviši židovski sud u ono vrijeme, Sanhedrin, koji ga je sudio jer je priznao da je Sin Božji. Tada ga je Sanhedrin doveo pred rimske vladare, Pilata i Heroda, od kojih obojica nisu na Njemu našli nikakve krivnje. Međutim, budući da je mnoštvo ljudi tražilo da bude razapet, Pilat im je nevoljko pustio Isusa da bude razapet.

Na putu do mjesta raspeća, ljudi su prisilili čovjeka imenom Šimun da nosi križ (krst) iza Isusa. Kad su stigli do mjesta zvanog Lubanja, Isus je bio razapet na križu (krstu) između dva zločinca oko 9 sati ujutro. Tri sata je trpio progonstvo od ljudi. Ali od podneva do oko 15:00 sati. zemlja se smračila kad je Bog stavio grijehe čovječanstva na Isusa i osudio Njega umjesto nas. Isus je umro kao Jaganjac Božji kako bi prolio Svoju krv da nam oprosti naše grijehe. Dobar, pravedan i imućan čovjek imenom Josip zatražio je od Pilata Isusovo tijelo koje je potom umotao u fino platno, položio u novu grobnicu i zapečatio je kamenom. Pred tu grobnicu bili su postavljeni rimski stražari.

Isus je Bog kojem se možemo približiti bez ponosa i pred kojim sebe možemo poniziti bez beznadežnosti. - Blaise Pascal

Isusovo uskrsnuće i uzašašće

Tri dana kasnije, neke od žena koje su služile Isusu u Galileji posjetile su tu grobnicu. Našle su kamen odvaljen sa grobnice, sa dva muškarca u blistavoj odjeći. Ljudi koji su bili anđeli rekoše im: «Zašto tražite Živog među mrtvima? Nije ovdje, već je uskrsnuo. Sjetite se kako vam je govorio dok je još bio u Galileji, da Sin Čovječji mora biti predan u ruke grešnika i biti razapet, a treći dan uskrsnuti» (Lk 24:5-7). Žene su to poručile apostolima, koji im isprva nisu vjerovali. Jedan od apostola, Petar, ustao je i otrčao do groba, i vidio lanenu odjeću presavijenu i složenu samu za sebe na jednom mjestu i divio se onome što se dogodilo.

Tada je Isus susreo dva učenika koji su pješačili na putu za Emaus, oko 11 kilometara od Jeruzalema. Razgovarao je s njima, ali nisu Ga prepoznali dok nije s njima lomio kruh (hleb), a onda je ispred njih nestao. Dvojica učenika odmah su pošla u Jeruzalem da kažu jedanaesterim apostolima i onima s njima kad se pojavio među njima. Uplašili su se da je On utvara, pa im je rekao: «Pogledajte Moje ruke i noge da sam to Ja. Dotaknite Me i vidite, jer duh nema mesa i kostiju kao što vidite da Ja imam» (Lk 24:39). Pojeo je i komad pečene ribe koji mu je bio pružen. Sljedećih 40 dana Isus je uvijek bio prisutan s njima, ali ponekad je bio nevidljiv njihovim očima, a drugi puta bi bio vidljiv njihovim očima. Zatim je poslao apostole i one s njima. «I izveo ih je sve do Betanije, podigao je ruke i blagoslovio ih. I dok ih je blagoslivljao, otiđe od njih i bi uznesen na nebo» (Lk 24:50-51; dosl.).

Isus je život-dajući (životvorni) Duh

U Svom uskrsnuću Isus je postao Duh koji nam daje život ulazeći u naš ljudski duh, najdublji dio našeg bića. Budući da je Krist sada Duh, mi možemo primiti život Božji u svoj duh. To je ono što Božja Riječ naziva novim rođenjem. Da bismo primili ovaj život, moramo se obratiti Bogu i vjerovati u Gospoda Isusa Krista. To sada možete učiniti moleći ovu jednostavnu molitvu:

«Gospode Isuse, vjerujem u sve što Biblija kaže o Tebi! Vjerujem da si Sin Božji utjelovljen u tijelu da živi sa mnom. Gospode Isuse, očisti me od mojih grijeha, spasi me i uđi u mene kao Duh! Gospode Isuse, volim Te!»

Svi biblijski citati, ako nije drugačije označeno, uzeti iz izdanja Kršćanske sadašnjosti, Zagreb.


Podijelite s drugima