Basic Elements of the Christian Life - Volume Two

Autori Vočmens Nī un Vitness Lī

"Kristīgās dzīves pamatelementi", otrais sējums

I want to download an eBook

Download Your Free eBooks

"Galvenais kristīgajā dzīvē ir iepazīt pašu Kristu. Tāpēc mums ar Viņu jākontaktējas un Viņš jāpieredz dzīvā veidā katru dienu. Šī pieredze ietver vairākus pamatelementus, starp kuriem ir pareiza garīgā barība, regulāra garīgā pielūgšana un dziļa garīgā augšana. Grāmatas "Kristīgas dzīves pamatelementi" otrajā sējumā tās autori Vočmens Nī un Vitness Lī iepazīstina lasītāju ar trim veselīgas kristīgas dzīves elementiem: laika pavadīšanu kopā ar To Kungu, kontaktēšanos ar Viņu vienkāršā veidā un augšanu dziļi Viņā. Šie vēstījumi meklējošajiem kristiešiem dos bagātīgu barību Dieva Vārdā, ievedīs tos nepārtrauktā kontaktā ar Kristu un dziļajā, apslēptajā Dieva pieredzē."

"Kristīgās dzīves pamatelementi", otrais sējums

I want to get a printed book

Get Your Free Printed Books

Dalīties ar citiem