The All-Inclusive Christ

Autors Vitness Lī

"Visietverošais Kristus"

I want to download an eBook

Download Your Free eBooks

"Viscaur Vecajā derībā sastopamie prototipi un tēli sniedz brīnišķīgu priekšstatu par mūsu Kungu un Glābēju Jēzu Kristu. Viens no pašiem nozīmīgākajiem prototipiem, kam līdz šim nebija pievērsta uzmanība, ir labā zeme. Grāmatā "Visietverošais Kristus" Witness Lee izskaidro virkni teksta fragmentu no Piektās Mozus grāmatas, parādot, ka tā zeme, kuru iemantoja Izraēla bērni, ir pilnīgs visietverošā Kristus prototips, kas ir mūsu Jaunās derības mantojums. Viņš sniedz detalizētu pētījumu aprakstu par dažam šis labās zemes neizdibināmajam bagātībām. Ikviens prototips tiek izskaidrots un sasaistīts ar mūsu kā ticīgo pieredzi. Šī grāmata no sākuma līdz beigām mudina Dieva meklētājus dienu no dienas baudīt Kristu, pieredzēt Kristu un pielietot Kristu kā šo labo zemi, lai piepildītu Dieva mūžīgo nodomu."

"Visietverošais Kristus"

I want to get a printed book

Get Your Free Printed Books

Dalīties ar citiem