Kiedy świat się skończy?

Kiedy świat się skończy?

Ilekroć następuje klęska żywiołowa, taka jak pandemia, trzęsienie ziemi, huragan/tajfun, powódź itp., ludzie zastanawiają się, kiedy świat się zakończy. Jest to poważne pytanie, którego nie należy ignorować. Niektórzy zadają to pytanie, gdyż boją się umrzeć. Inni boją się dnia sądu, a jeszcze inni mają nadzieję, że Bóg szybko zakończy bałagan, w którym żyjemy, i zaprowadzi Swoje królestwo miłości i sprawiedliwości, aby człowiek mógł żyć w pokoju i radości.

Bóg, jedyny autorytet uprawniony do odpowiedzi na to pytanie, przemówił przez Swoich wiernych proroków, a Jego przemawianie zostało spisane i zebrane w jedną księgę – Biblię (Mateusza 24:36). Chcemy tu odpowiedzieć na to pytanie zgodnie z Biblią oraz zobaczyć, jak zakończy się obecny świat.

Cel Boga w stworzeniu

Zanim pojmiemy, kiedy zakończy się świat, musimy zrozumieć, dlaczego Bóg stworzył niebo i ziemię. Celem Boga w stworzeniu jest posiadanie grupy ludzi stworzonych na Jego obraz, wypełnionych Nim jako życiem, zbudowanych jako zbiorowy człowiek, tak aby Go wyrazić i rządzić dla Niego na całej ziemi (Rodzaju 1:26). To wskazuje nam, że świat nie skończy się, póki zbiorowy człowiek nie będzie zbudowany (Efezjan 4:12). Bóg wciąż pracuje nad tym arcydziełem, a ty możesz być jego częścią (Efezjan 2:10).

Ziemia się wyczerpuje

Wszechświat jest niewiarygodnie stary. Według obecnych szacunków powstał około 13,8 miliarda lat temu. Odkąd Bóg stworzył człowieka, człowiek wykorzystuje zasoby ziemi. W ubiegłym stuleciu zużytkowanie tych zasobów przez człowieka dramatycznie wzrosło, do tego stopnia, że zaczęły się one ​​raptownie kurczyć. Jeśli zużycie utrzyma się na obecnym poziomie, przystępne cenowo rezerwy ropy naftowej mogą nie dotrwać do następnego wieku. Dziury w warstwie ozonowej będą zwiększyć zachorowalność na raka skóry. Gazy cieplarniane kumulują się w atmosferze, więc temperatura kuli ziemskiej stale rośnie, zmieniają się wzorce pogodowe, mamy więcej susz, pożarów i powodzi. Ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak huragany i tajfuny, stają się coraz częstsze i bardziej dotkliwe. Powierzchnie zalesione się zmniejszają; będzie mniej siedlisk dla dzikiej przyrody i mniej roślinności do wytwarzania tlenu. Poziom mórz podnosi się i obejmuje tereny przybrzeżne zamieszkałe przez setki milionów ludzi. Poziomy warstw wodonośnych maleją, powodując niedobory słodkiej wody tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna. Odpady chemiczne i nuklearne przenikają do naszych zasobów słodkiej wody i do mórz. Z każdą sekundą powietrze jest coraz bardziej zanieczyszczane, powodując poważne problemy z oddychaniem u ludności zamieszkującej obszary miejskie. Populacja ludzi na świecie gwałtownie wzrasta, wkrótce zapasy żywności i innych niezbędnych do przeżycia produktów mogą nie wystarczyć, by zaspokoić potrzeby nasze lub naszych dzieci. Nawet bez konfrontacji nuklearnej Ziemia za 30 lub 50 lat nie będzie taka sama jak planeta, którą dziś zamieszkujemy. Biblia mówi nam, że pewnego dnia użyteczność Ziemi dobiegnie końca i zostanie zwinięta jak stara szata do spalenia (Hebrajczyków 1:10-12; 2 Piotra 3:12).

Dni prowadzące do końca świata

Biblia nie mówi, kiedy świat się skończy. Nie znamy godziny ani dnia (Mateusza 25:13), ale wiemy, jak będą wyglądać dni poprzedzające koniec świata. W tych ostatnich dniach będą wojny, pogłoski
o wojnach, głód i trzęsienia ziemi (Mateusza 24:6-7). Będzie narastać atmosfera bezprawia (Mateusza 24:12a). Miłość wielu ludzi do Boga i innych ludzi oziębnie (Mateusza 24:12b).
Życie będzie wypełnione wieloma niepokojami, i z tego powodu ludzie będą coraz częściej uczestniczyć we wszelkiego rodzaju rozpuście i pijaństwie, aby uciec od tych niepokojów (Łukasza 21:34). Biblia pokazuje nam obraz wyścigu czterech koni (Objawienia 6:1-8) trwający aż do końca świata. Cztery konie to ewangelia, wojna, głód i śmierć. Wyścig będzie trwał, a nawet się nasili. Żadne z tych zjawisk nie zniknie i choć mamy nadzieję, że wszystko się poprawi, nie poprawi się, ale będzie się wciąż pogarszać.

Sposób, w jaki świat się skończy

Biblia mówi nam jednak, jak skończy się świat. Oto najważniejsze informacje. Ostatnie siedem lat przed końcem świata dzieli się na dwie części po trzy i pół roku każda. Pierwsze trzy i pół roku będą spokojne. Pod koniec tego okresu Bóg zakończy swoje dzieło wytwarzając zbiorowego człowieka wypełnionego Nim jako życiem (Objawienie 12:5). Ci ludzie to zwycięzcy. Potem zabierze ich do nieba. Tam pokonają szatana, diabła, i zrzucą go na ziemię (Objawienie 12:9-11; 14:1). Wtedy duch nieczysty wejdzie w niegodziwego człowieka zwanego antychrystem, a szatan da mu swoją moc (Objawienie 13:2). To wydarzenie wyznaczy ostatnie trzy i pół roku na świecie. Biblia nazywa ten okres wielkim uciskiem (Mateusza 24:21). Ziemia w tym czasie nie będzie miejscem, w którym ktoś chciałby mieszkać (Objawienie 3:10). Antychryst wyrządzi wiele szkód ludzkości, a jednocześnie na ziemi nastąpią liczne katastrofy naturalne i nadprzyrodzone (Objawienie 11:13). Pod koniec tych trzech i pół roku Chrystus i Jego zwycięzcy zejdą z nieba, aby zmiażdżyć antychrysta i jego armię
w miejscu zwanym Armagedon (Objawienie 16:16; 19:13-16; 17:14). Wtedy królestwo Boże zostanie sprowadzone na ziemię, a szatan zostanie zamknięty na tysiąc lat (Objawienie 20:2). Pod koniec tysiąca lat szatan zostanie na krótko uwolniony. Dokona dalszych zniszczeń, ale potem zostanie wrzucony do jeziora ognistego (Objawienie 19:20; 20:10). Szatan i wszyscy, którzy z nim współpracowali, zostaną tam osądzeni na zawsze. A ludzie, którzy zwrócą się do Boga i otworzą się na Boga, będą żyć w Bogu i z Bogiem na wieczność na odnowionej ziemi (Objawienie 11:15). Znajdą tam radość, pokój i sprawiedliwość (Objawienie 22:3,5). Nie będzie już żadnych łez, niedostatku, chorób, kradzieży, niesprawiedliwości ani śmierci (Objawienie 21:3-4).

Jeśli chcesz uciec od pustki, która nadchodzi wraz z końcem świata podczas wielkiego ucisku, potrzebujesz dzisiaj nawrócić się do Boga i przyjąć Go oraz Jego zbawienie (Mateusza 4:17; Efezjan 5:18-19; Jana 10:10) Jeśli chcesz uniknąć szatańskich zniszczeń i Bożego sądu, zachęcamy cię do modlitwy w następujący sposób:

„O Panie Jezu! Przenieś mnie z królestwa szatana do królestwa Bożego. Chcę mieszkać w Tobie i z Tobą na wieczność. Wejdź we mnie, aby być moim życiem. Potrzebuję Cię teraz, abym mógł dostąpić Twojego zbawienia”.

Aby dowiedzieć się więcej o Bogu i Jego planie dla ludzkości, odwiedź naszą stronę internetową:

https://www.rhemabooks.org/en/articles/questions-about-god/


Podziel się z innymi