Dünya Ne Zaman Bitecek?

Dünya Ne Zaman Bitecek?

Pandemi, deprem, kasırga/tayfun, sel gibi doğal bir felaket meydana geldiğinde insanlar dünyanın ne zaman sona ereceğini merak eder. Bu, göz ardı edilemeyecek ciddi bir sorudur. Bazıları bu soruyu soruyor çünkü ölmekten korkuyor. Diğerleri kıyamet gününden korkuyor, yine de diğerleri Tanrı'nın bulunduğumuz bu çirkin karmaşaya hızla son vermesini ve O’nun sevgi ve doğruluk krallığını getirmesini umuyor, böylece insan barış ve sevinç ile yaşayabilir.

Bu soruyu cevaplamak için yetkili tek olan Tanrı, O’nun sadık peygamberleri aracılığıyla konuştu ve O’nun konuşması bir kitap yani Kutsal Kitap olarak yazıldı ve derlendi (Matta 24:36). Burada bu soruyu Kutal Kitap’a göre cevaplayacağız ve mevcut dünyanın nasıl biteceğini göreceğiz.

Tanrı’nın Yaratılışın Amacı

Ne zaman biteceğini anlayabilmemiz için Tanrı’nın gök ve yeri neden yarattığını anlamalıyız. Tanrı’nın yaratılıştaki amacı, O’nun suretinde ​​yaratılmış, yaşam olarak O’nunla doldurulmuş, O’nu ifade etmek için toplu bir insan olarak inşa edilmiş ve O’nun yerine tüm yeryüzünü yönetmek için bir grup insana sahip olmaktır (Yaratılış 1:26). Bu bize, bu toplu insan inşa edilmeden dünyanın bitmeyeceğini gösterir (Efesliler 4:12). Tanrı bu şaheser üzerinde yine çalışıyor ve siz de bunun bir parçası olabilirsiniz (Efesliler. 2:10).

Dünya Tükeniyor

Evren inanılmaz eskidir. Mevcut bir tahmin, evrenin yaklaşık 13.8 milyar yıl önce yaratıldığı yönündedir. Tanrı insanı yarattığından beri, insan yeryüzünün kaynaklarını kullanıyor. Geçen yüzyılda insanın bu kaynakları tüketmesi önemli ölçüde artmıştır ve bu kaynaklar hızla azalıyorlar. Kullanım hızı şu anki gibi devam ediyorsa, uygun fiyatlı petrol rezervlerimiz önümüzdeki yüzyıla kadar sürmeyebilir. Ozon tabakasındaki boşluk deliklerinin olduğundan cilt kanseri vakası önemli ölçüde artırabilir. Sera gazları atmosferde artıyor. Bu nedenle küre ısınıyor ve hava durumu daha fazla kuraklık, yangın ve sel ile değişiyor. Kasırga ve tayfun gibi aşırı hava olayları daha sık ve şiddetli hale geliyor. Ormanlar azalıyor. Vahşi hayvanlar için daha az yaşam alanı ve oksijen yaratan bitki örtüsü daha az olacaktır. Deniz seviyesi yükseliyor ve yüz milyonlarca insanın yaşadığı kıyı bölgelerini kaplıyor. Su taşıyan katmanın seviyeleri düşmekte ve en çok ihtiyaç duyulan yerlerde tatlı su kıtlığına neden olmaktadır. Kimyasal ve nükleer atıklar tatlı su kaynağımıza ve denize sızıyor. Hava her saniye kirlenmekte ve birçok kentsel alanda giderek artan solunum problemlerine neden olmaktadır. Dünya nüfusu katlanarak patlıyor. Hayatta kalmak için ihtiyaç duyulan gıda ve diğer temel ihtiyaçlar, bizim veya çocuklarımızın yaşam sürelerindeki talep ile aşılabilir. Büyük bir nükleer çatışma olmasa bile, 30 ila 50 yıl içinde dünya, bugün yaşadığımız gezegenle aynı olmayacak. Kutsal Kitap bize bir gün dünyanın yararlılığının sona ereceğini ve yakılacak eski bir giysi gibi toplanacağını söyler (İbraniler 1:10-12; 2.Petrus 3:12).

Dünyanın Sonuna Kalan Günler

Kutsal Kitap dünyanın ne zaman biteceğini söylemez. Onun saati veya günü bilmiyoruz (Matta 25:13) ama bize dünyanın sonuna yolaşan günlerin nasıl olacağını anlatıyor. Son günlerde savaşlar, savaş söylentileri, kıtlıklar ve depremler olacaktır (Matta 24: 6-7). Son günlerde artan bir kanunsuzluk durumu (Matta 24:12) olacak. Birçok insanın Tanrı’ya ve diğer insanlara olan sevgisi soğuyacaktır (Matta 24:12). Hayat birçok kaygı ile doldurulacak ve bu nedenle insanlar bu endişelerden kaçmaya çalışmak için her türlü ahlaksızlığa ve sarhoşluğa giderek daha fazla katılacaklar (Luka 21:34). Kutsal Kitap ayrıca dünyanın sonuna kadar dört atlı bir yarışın (Vahiy 6:1-8) bir resmini verir. Bu dört at, müjde, savaş, kıtlık ve ölümdür. Bu yarış devam edecek ve hatta yoğunlaşacak. Bunların hiçbiri ortadan kalkmayacak ve her şeyin gelişeceğini umduğumuz kadar iyileşmeyecek, ancak daha da kötüleşecek.

Dünya Nasıl Bitecek

Nitekim Kutsal Kitap bize dünyanın nasıl biteceğini söyler. İşte önemli noktalardır. Dünyanın bitiminden önceki son yedi yıl, her biri üç buçuk yıllık iki bölüme ayrılmıştır. İlk üç buçuk yıl barışçıl olacak. O dönemin sonunda Tanrı O’nun yaşamıyla dolu toplu bir insan üretme işini bitirmiş olacaktır (Vahiy 12:5). Bu insanlar galip gelenlerdir. Sonra onları göğe götürecek. Orada Şeytan’ı, iblisi yenecek ve onu yeryüzüne atacaklar (Vahiy 12:9-11; 14:1). Sonra kirli bir ruh, Deccal adlı kötü bir adama girecek ve Şeytan ona gücünü verecektir (Vahiy 13:2). Bu dünyanın son üç buçuk yılına başlayacak. Kutsal Kitap bu döneme “Büyük Sıkıntı” diyor (Matta 24:11). O zamanlar dünya kimsenin yaşamak istediği bir yer olmayacak (Vahiy 3:10). Deccal insanlara çok zarar verecek ve aynı zamanda birçok doğal ve doğaüstü felaket olacak (Vahiy 11:13). Son üç buçuk yılın sonunda Mesih ve O’nun galip gelenleri, Deccal ve onun ordusunu Armageddon adlı yerde ezmek için gökten inecekler (Vahiy 16:16; 19:13-16; 17:14). Sonra Tanrı’nın Egemenliği yeryüzüne indirilecek ve Şeytan bin yıl boyunca kilitlenecek (Vahiy 20:2). Bin yılın sonunda Şeytan kısa bir süre için serbest bırakılacak. Daha fazla hasar verecek ama sonra ateş gölüne atılacak (Vahiy 19:20; 20:10). Şeytan ve tüm ortak çalışanları sonsuza dek orada yargılanacaklar. Fakat Tanrı’ya dönen ve Tanrı ile doldurulmaya açık insanlar yenilenen dünyadaki sonsuza dek Tanrı içinde ve Tanrı ile yaşayacaklardır (Vahiy 11:15). Sevinç, barış ve doğruluk olacaktır (Vahiy 22:3,5). Artık gözyaşı, kıtlık, hastalık, hırsızlık, adaletsizlik veya ölüm olmayacak (Vahiy 21:3-4).

Büyük Sıkıntı sırasında dünyanın sonunda gelen ıssızlıktan kaçmak istiyorsanız, bugün Tanrı’ya tövbe etmelisiniz. O’nu ve O’nun kurtuluşunu kabul etmelisiniz (Matta 4:17; Efesliler 5:18-19; Yuhana 10:10). Şeytan’ın zararından ve Tanrı’nın yargısından kaçmak istiyorsanız, aşağıdaki gibi dua etmenizi öneririz:

“Ya Rab İsa! Beni Şeytan krallığından Tanrı’nın krallığına aktar. Sonsuza dek Sen’in içinde ve Sen’inle yaşamak istiyorum. Yaşamım olarak bana gel. Kurtuluşuna girebilmem için şimdi Sana ihtiyacım var.”

Tanrı ve O’nun insanla ilgili planı hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen websitemizi ziyaret edin: https://www.rhemabooks.org/tr/articles/questions-about-god-man-and-what-is-happening-on-the-earth/


Başkaları ile paylaşmak