Köszönjük érdeklődésedet a könyveink iránt. A koronavírus (COVID-19) járvány miatt jelenleg csak e-könyveket lehet letölteni, a nyomtatott könyvek postázását felfüggesztettük. Ha letöltöd az e-könyveket, de később nyomtatott könyveket is szeretnél, vagy ha inkább várnál, amíg a nyomtatott könyvek újból megrendelhetők lesznek, kérjük, keresd fel weboldalunkat néhány hónap múlva.

Hol van egy normális kormány ezen a földön?

Hol van egy normális kormány ezen a földön?

A világ helyzete és különösen a hazánkban lévő állapotok miatt mostanában sokan eltöprengenek, vajon ki lenne képes helyesen és becsületesen irányítani ezt az országot. Manapság mindenki olyan vezetést szeretne látni, amely őszintén törődik az emberekkel, és igazságos és jogalapú kormányzást biztosít.

Megelégelve a mérhetetlen kapzsiságot, korrupciót és hazugságot, egy igazságosabb kormányzás reményében sokan azt szeretnék, hogy az országot ne a politikusok, hanem az emberek irányítsák. Ám a társadalom egésze sem mentes attól a gonoszságtól, amely egyre gátlástalanabbul nyilvánul meg a politikusokban. Ugyanaz a gonoszság gyökerezik és működik mindnyájunkban, forrása pedig nem más, mint az emberi szív. Márk evangéliumában az Úr Jézus ezt mondta: „Mert onnan belülről, az emberek szívéből származnak a gonosz gondolatok, házasságtörések, paráznaságok, gyilkosságok, lopások, telhetetlenségek, gonoszságok, álnokság, szemérmetlenség, gonosz szem, káromlás, kevélység, bolondság: Mindezek a gonoszságok belülről jönnek ki, és megfertőztetik az embert” (Márk 7,21-23).

Ez az oka, hogy jelen szükségletünket sem egy új kormány, sem maga a nép nem tudja betölteni. Hiába oly nagy a vágy valami jobb után, ha hiányzik az erő annak megvalósításához. Helyesen mondja Pál apostol: „Az akarás megvan bennem, de a jó véghezvitelét nem találom” (Róma 7,18). 

Az ideális társadalom, amire vágyakozunk, valójában Isten országa. Isten országa „igazságosság, békesség és öröm a Szent Szellem által" (Róma 14,17). Ennek az országnak az uralkodója az igaz Jézus Krisztus (1János 2,1). A Biblia azt ígéri, hogy „az uralom az Ő vállán lesz”, és „uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége…hogy fölemelje és megerősítse azt a jogosság és igazság által mostantól mindörökké” (Ésa 9,6-7). Ebbe az országba nem lehet belépni az emberi szív megjobbításának hiábavaló igyekezete által, mert a szív gyógyíthatatlan (Jer 17,9 – angol). Isten országába csak egy új születés által lehet belépni. Jézus ezt mondta: „Ha valaki nem születik víztől és Szellemtől, nem mehet be az Isten országába” (János 3,5). A Biblia azt is kinyilatkoztatja, hogy „ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden!" (2Kor 5,17).

Kedves honfitársunk, ez az, amire a legnagyobb szüksége van országunknak. Ha magadba fogadod Jézus Krisztust, Ő a Békesség Fejedelmeként beléd költözik, magával hozva mennyei uralmát. Krisztus új teremtéssé tesz, és felállítja benned az Ő országát – a szeretet, világosság, igazságosság és jogosság királyságát. Amire ma nemzetünknek a legnagyobb szüksége van, az nem pusztán egy hatalmat gyakorló nép, hanem egy olyan nép, amely alárendeli magát Isten uralmának.

Ha be szeretnéd fogadni Krisztust, „akit minden népek óhajtanak” (Agg 2,7), akkor egyszerűen fordulj Őhozzá nyitott és őszinte szívvel, és mondd neki ezt:

Úr Jézus, bűnös vagyok. Köszönöm, hogy meghaltál értem. Uram, kérlek, bocsáss meg nekem, és tisztíts meg minden bűnömtől. Egy új születésre van szükségem. Költözz a szívembe, és tegyél új teremtéssé. Befogadlak Uramként, Megmentőmként és életemként. Úr Jézus, azt szeretném, hogy uralkodj felettem, és állítsd fel bennem királyságodat!

További ingyenes irodalmat találsz a www.rhemabooks.org oldalon.


Oszd meg másokkal!