הכנסייה הכבודה

מאת ווֹצ'מן ני

הכנסייה הכבודה

ברצוני להוריד ספר אלקטרוני

הורד את הספרים האלקטרוניים שלך בחינם

"אלוהים רואה את הכנסייה, המאמינים הגאולים, מנקודת מבט שמימית. הוא אינו רואה אותה כמובסת בידי כוח החטא והחטאים – אדרבה, אלוהים רואה את הכנסייה כעזר-כנגד הכבודה של המשיח. בספר "הכנסייה הכבודה" דן ווֹצ'מן ני בארבעה ייצוגים רבי-משמעות של הכנסייה בביבליה: חוה בבראשית ב, הרעיה באפסים ה, האישה בהתגלות יב והכלה בהתגלות כא ו-כב. בכל אחד מהמקרים הוא מציג את ייעודה העליון של הכנסייה להגשים את תכליתו הנצחית של אלוהים. לתרגום החדש והעדכני של "הכנסייה הכבודה" נוספו הערות בכתב-יד, שנתגלו לאחרונה, אשר הופכות אותו לתיעוד השלם ביותר של המסרים שנשא ווצ'מן ני בין סתיו 1939 לסתיו 1942."

הכנסייה הכבודה

ברצוני לקבל ספר מודפס

קבל את הספרים המודפסים שלך בחינם

חלק לאחרים