יסודות החיים המשיחיים, כרך א

מאת ווצ'מן ני וְויטנס לי

"יסודות החיים המשיחיים", כרך א'

ברצוני להוריד ספר אלקטרוני

הורד את הספרים האלקטרוניים שלך בחינם

"החיים המשיחיים מלאי חשיבות ומשמעות, ועם זאת, אנשים רבים לא מבינים את היסודות של החיים האלה כפי שהם מוצגים בדבר אלוהים, הביבליה. הספר "יסודות החיים המשיחיים", כרך א', מאת ווֹצ'מן ני וּוִיטנס לי, מציע הכרות עם החיים המשיחיים ותיאורם. תכנית הישועה של אלוהים מוצגת בפרק הראשון העוסק בתעלומת החיים האנושיים. הפרקים הבאים מפרטים מספר חוויות יסוד של משיחי. בפרק האחרון מוצג המפתח הבלעדי לחיים המשיחיים של מאמין – חוויית המשיח ברוח האנושית. למחפשים אחר אלוהים ולמאמינים המשתוקקים לגדול במשיח יכוננו המסרים האלה בסיס מוצק לחיים משיחיים עשירים ומשמעותיים."

"יסודות החיים המשיחיים", כרך א'

ברצוני לקבל ספר מודפס

קבל את הספרים המודפסים שלך בחינם

חלק לאחרים