7 nezaobilaznih iskustava koje trebate da biste živeli pobedonosan hrišćanski život

7 nezaobilaznih iskustava koje trebate da biste živeli pobedonosan hrišćanski život

7 nezaobilaznih iskustava koje trebate da biste živeli pobedonosan hrišćanski život

Ovde je navedeno sedam nezaobilanih iskustava koja se nalaze u našem kompletu besplatnih hrišćanskih knjiga koja nam pomažu da živimo pobedonosan hrišćanski život. Ovaj popis nije sveobuhvatan, ali samo pokazuje neka ključna hrišćanska iskustva u koja možete da budete uvedeni. Hrist je izvojevao pobedu nad Sotonom na krstu i naš put da budemo pobedonosni je da održavamo Hristovu pobedu. Naš komplet knjiga obrađuje mnoge teme koje nam pomažu da održimo Hristovu pobedu u našem svakodnevnom životu.

 1. Mi treba da poznajemo Božiji naum (svrhu) i da živimo život u skladu sa njim, tada ćemo imati osećaj da smo pobedonosni. Naš komplet knjiga otkriva Božiji naum (svrhu) u Bibliji, te praktične načine da živimo u skladu sa Njegovim naumom (svrhom).
 2. Mi pobeđujemo dragocenom Hristovom krvlju. To se obrađuje kroz sve naše knjige ovog kompleta, prvo u Temeljnim elementima hrišćanskog života, tom 1. u trećem poglavlju koje govori o "Dragocenoj Hristovoj krvi", zatim u Sveobuhvatnom Hristu, i konačno u Slavnoj Crkvi

  I oni ga pobediše krvlju Jagnjeta... Otk 12:11a
 1. Mi mora da imamo dublje poznavanje i iskustvo Hrista kako bismo bili puni vere.

  Sledimo primer Isusa Navina (Jošue) i Kaleba. Oni su imali srca prepuna vere. Oni su mogli da kažu narodu: “Pođimo odmah i zaposednimo je; jer ćemo moći da pobedimo” (Brojevi 13:30). - Sveobuhvatni Hrist, 13. pogl.
 1. Pobedonosan život temelji se na onom što smo primili novim rođenjem. Kroz novo rođenje, mi imamo sve potrebno da bismo živeli pobedonosan život, tako što rastemo i sazrevamo.

  Kroz novo rođenje mi dobivamo novo srce i nov duh. Kroz novo rođenje mi nadalje dobivamo Duha Svetog, Hrista i Samog Boga. Ovo je zaista dovoljno za nas—dovoljno da nas učini svetima i duhovnima, dovoljno da nas učini pobedonosnima i onima koji sve prevazilaze, te dovoljno da učini da rastemo i sazremo u životu. - Spoznaja života, 4. pogl.
 1. Mi mora da naučimo kako da se okrenemo našem ljudskom duhu da živimo pobedonosan život.

  Kad ne možete da podnesete tešku situaciju i pritisak prevazilazi vašu snagu, okrenite se svom duhu i uprite pogled u Isusa. Podići ćete se daleko iznad te situacije, kao oni koji je nadvladavaju i bivaju pobedonosni - Božija ekonomija, 11. pogl.
 1. Mora da upamtimo da usmerimo naš um na duh, to je praktičan put da živimo pobednonosan hrišćanski život. Naš um vodeći je deo naše duše i on usmerava naše življenje –ono na što je usmeren naš um odlučuje naše življenje.

  Jer razum tela je smrt, ali razum duha je život i mir. Rim 8:6 (dosl.).

  Ako upamtimo samo Jovana 3:16, a zaboravimo na Rimljane 8:6, mi smo siromašno spašeni hrišćanin; mi nikad ne možemo da budemo pobedonosan hrišćanin. Jovan 3:16 adekvatan je za nas da primimo večni život, ali Rimljanima 8:6 ističe kako biti pobedonosan hrišćanin. - Božija ekonomija, 17. pogl.
 1. Mi treba da poznajemo crkvu i ulogu crkve u Božijem naumu (svrsi). Pobeda nije samo pojedinačna stvar; ona je konačno ostvarena od crkve. Kad ovo vidimo, to će da nas uvede u iskustvo.

  Njegov naum (svrha) je da ima pobednosnog Hrista plus pobedonosnu crkvu, Hrista koji je nadvladao delo Đavla plus crkvu koja je zbacila delo Đavla. - Slavna Crkva, 2. pogl.

Naposletku: “U veri ne postoji sutra; u njoj je samo danas.” Živeti pobedonosan hrišćanski život znači živeti danas. Šta ćete, dakle, da uradite danas? Mi predlažemo da poručite i započnete da čitate naš komplet knjiga. https://www.rhemabooks.org/hr/order-free-books/

*Svi citati su autorska prava © od Living Stream Ministry.


Podijelite s drugima