Rhema Literatür Dağıtıcıları'nın 30 Seneden Fazla Tarihi

Bizim dünya çapındaki dağıtımımızın çabalarının nasıl başlamasını öğrenin ve onun nasıl genişletilmesi hakkında okuyun.

1980’lerin ortasından bu yana, Rhema ücretsiz literatür dağıtımları gerçekleştirmektedir. İlk olarak eski Sovyetler Birliği ülkelerine Rusça Kutsal Kitaplar ve ruhani kitaplar dağıtarak başladık. Ana dağıtım yöntemimiz, her talepte bulunana posta aracılığıyla kitap göndermekti. Bununla birlikte, Tanrı Sözü’ndeki gerçeği bir.ok yere yaymak için başka gruplarlarla birlikte de çalıştık.

1999’da Rusça’daki çabalarımız, kapsamlı notlar ve çalışma materyalleri içeren yeni bir Rusça Yeni Antlaşma’nın büyük kitlelere dağıtımı ile sonuçlandı. 

2001’de, Rhema başka dillerde ve ülkelerde ücretsiz ruhani literatür ihtiyacını göz önüne almaya başladı. Bunun sonucunda, dünyanın belli başlı bölgelerini içeren bir genişleme süreci başladı. İlk dalga olarak, on yeni dilde çeviri ekledik ve dağıtım için standart bir set hazırladık.

2006’da Rhema, Orta Doğu ve Asya için kritik öneme sahip dilleri içeren bir dil dalgası daha oluşturmak için planlar yaptı.

Geçtiğimiz bu yirmi yıl boyunca, milyonlarca Hristiyanlık kitabı dağıtıldı ve hepsi ücretsizdi.

Başkaları ile paylaşmak