หนังสือของเรามีพร้อมในหลายภาษา

หนังสือของเรามีอยู่ในภาษาต่อไปนี้. โปรดเลือกภาษาเพื่อเปิดเว็บไซต์.

เลือกภาษา:

ภาระกิจของเรา - แจกหนังสือในภาษาหลักทุกภาษา

Rhema ประสงค์ที่จะให้หนังสือคริสเตียนฟรีทั้ง 7 เล่มของเราพร้อมในทุกภาษาหลัก เพื่อช่วยเหลือผู้คนให้รู้สึกพระเจ้าอย่างลึกซึ้งมากขึ้น. เราคือกลุ่มผู้เชื่อที่เผยเเพร่กิตติคุณแห่งอาณาจักรไปยังทั่วทุกแห่งที่มีผู้คนอาศัยอยู่ตามการมอบหมายขององค์พระผู้เป็นเจ้า