Läs om hur du kan medverka i våra distributionsaktiviteter

Det finns tre sätt för dig att delta. Först genom din bön; för det andra, genom att donera; för det tredje, genom att delta i distributionen av gratislitteratur i ditt område.Upptäck hur du kan hjälpa sprida värdet av det kristna livet med dessa gratis kristna material.

Medverka genom att be

Många har uttryckt en önskan att få delta i distributionen i sitt närområde och över världen. Vi är väldigt glada för dessa förfrågningar och i denna sektion är vår förhoppning att informera dig om olika sätt på vilka du kan förena dig med oss. Vi har delat upp denna sektion i tre kategorier: Att delta genom bön, donationer och distribution.

Det första och mest viktiga sättet att delta är genom bön. Medan vi har distribuerat kostnadsfria böcker på olika språk och i olika länder har den specifika begäran om bön för människans frälsning som står att läsa i Första Timoteusbrevet kapitel 2 gjort intryck på oss.

Först av allt uppmanar jag till bön och åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan föra ett lugnt och stilla liv på allt sätt gudfruktigt och värdigt. Sådant är rätt och behagar Gud, vår Frälsare, som vill att alla människor skall bli frälsta och komma till insikt om sanningen. 1 Tim 2:1-4

Här kan vi lägga märke till följande:

  • De mångfaldiga nivåerna av bön som omfattar bön, förbön och tacksägelse för alla människor.
  • Bön är riktad till ALLA människor och till och med kungar och styrande är inkluderade. När vi betraktar världssituationen idag, är detta mer än någonsin nyckeln till att Guds önskan ska bli uppfylld.
  • Guds önskan är tvåfaldig: att alla människor ska bli frälsta och att de ska komma fram till full kunskap om sanningen. Vårt deltagande i bön ska också reflektera denna önskan.
  • Denna bön är mycket specifik och målinriktad eftersom den även nämner behovet av ett tyst och stilla liv. I en sådan situation har Gud ett sätt att frälsa människor och att föra dem till den fulla kunskapen om sanningen.

  Vår egen erfarenhet har visat att när några av Guds folk under ett antal år deltar i sådan bön kommer alla dessa specifika punkter att ske. Vi hoppas verkligen att många kunde be på ett sådant sätt medan dessa böcker kostnadsfritt sprider den fulla kunskapen om sanningen.

  Rhema är en ideell förening som grundades 1982 i Washington, i Amerikas Förenta Stater. Det finns en oberoende styrelse som styr Rhemas finanser. Rhema har kontor i över 10 länder runt om i världen som är involverade i kristen litteraturdistribution.

  Alla donationer uppskattas och används för att distribuera Biblar och kristen litteratur och för understödjande aktiviteter som att ordna konferenser och seminarier för att hjälpa läsarna att förstå och erfara sanningarna som Bibeln innehåller.

  Din personliga information kommer inte att avslöjas för kommersiella syften eller delas med andra organisationer.

  Ge, och ni skall få. Ett gott mått, packat, skakat och rågat skall Gud ge er i famnen. Ty med det mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er."
  Luk. 6:38

  De som fått en börda från Herren att skänka till Rhema kan sända sitt bidrag enligt följande:

  Medverka genom att vara volontär

  Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.
  Matteus 28:19-20

  Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.
  Apostlagärningarna 1:8

  Kontakta oss gärna om du önskar delta i denna kostnadsfria distribution av litteratur till olika delar av jorden..

  Kontakta oss

  Dela med dig till andra